Åsted Ådal

Åsted Ådal er et privatejet naturområde på 124 ha, beliggende ca. 10 kilometer vest for Frederikshavn. Området er fredet [1] og udpeget som EU-habitatområde (H 8), og udgør sammen med Fauerholt Hede et areal på ca. 136 ha.

Åsted Ådal, maj 2011
Åsted Ådal, april 2008

Området er en erosionskløft, omfattende overdrev, kær, enge eller sumpe og hede, som gennemløbes af Åsted Å. Dalen gennemskærer morænebakker og issøaflejringer fra den sidste istid, samt aflejringer fra det ishav, der dækkede Nordjylland efter istiden.

Dyr, insekter og planterRediger

Ådalen har et rigt dyreliv, som omfatte blandt andet:

SommerfugleRediger

FugleRediger

Fuglelivet er rigt og omfatter omkring 58 fuglearter, blandt andet:

samt en stor bestand af mus, andre smådyr, rådyr og ræve.

BlomsterRediger

I ådalens enge og sumpe finds forskellige arter, blandt andet:

OverdreveneRediger

på overdrevene findes:

KæreneRediger

i kærene findes:

SkovenRediger

i skoven findes:

HedenRediger

medens der i hedeområderne findes:

Ekstern henvisninger og kilderRediger

Koordinater: 57°26′N 10°24′Ø / 57.433°N 10.400°Ø / 57.433; 10.400