Åsted Ådal

naturområde på 124 ha ca. 10 kilometer vest for Frederikshavn

Åsted Ådal er et privatejet naturområde på 124 ha, beliggende ca. 6 km vest for Gærum og 10 km fra Frederikshavn. Området er fredet [1][2] og udpeget som EU-habitatområde (Natura 2000-område nr. 8 Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder), og udgør sammen med Fauerholt Hede et areal på ca. 136 ha.

Åsted Ådal, maj 2011
Åsted Ådal, april 2008

Området er en erosionskløft, omfattende overdrev, kær, enge eller sumpe og hede, som gennemløbes af Åsted Å. Dalen gennemskærer morænebakker og issøaflejringer fra den sidste istid, samt aflejringer fra det ishav, der dækkede Nordjylland efter istiden.

Dyr, insekter og planter redigér

Ådalen har et rigt dyreliv, som omfatte blandt andet:

Sommerfugle redigér

Fugle redigér

Fuglelivet er rigt og omfatter omkring 58 fuglearter, blandt andet:

samt en stor bestand af mus, andre smådyr, rådyr og ræve.

Blomster redigér

I ådalens enge og sumpe finds forskellige arter, blandt andet:

Overdrevene redigér

på overdrevene findes:

Kærene redigér

i kærene findes:

Skoven redigér

i skoven findes:

Heden redigér

medens der i hedeområderne findes:

Ekstern henvisninger og kilder redigér

  1. ^ Åsted Ådal på fredninger.dk
  2. ^ Fredningskendelse

Koordinater: 57°26′N 10°24′Ø / 57.433°N 10.400°Ø / 57.433; 10.400