Åbn hovedmenuen
Principskitse visende motiv, billedplan og øjepunkt

Øjepunkt kaldes i perspektivlæren det punkt, hvori beskuerens øje tænkes, når tegningen eller maleriet udføres.