Økologisk faktor

Økologiske faktorer deles op i henholdsvis abiotiske faktorer og biotiske faktorer. Forklaret i eksempelform nedenfor:

Abiotiske faktorerRediger

Biotopen er et område, der har et ensartet miljø, som er kendetegnet ved et helt sæt af geologiske, geografiske, jordbundsmæssige og klimatologiske rammer, der kaldes de abiotiske faktorer:

  • vand er på samme tid et nødvendigt stof for alt liv og et levested
  • luft indeholder ilt og kuldioxid, som bruges af levende væsner, men det er også et medium, der gør spredning af sporer og pollen mulig
  • jordbund er en næringskilde, men også et levested, der understøtter levende væsners udvikling
  • temperatur bør ikke overskride visse over- og undergrænser, selv om varme også er væsentlig for nogle organismer
  • lys muliggør fotosyntesen og dermed hele biotopens energiomsætning

Biotiske faktorerRediger

De biotiske faktorer er de faktorer i biotopen, som skyldes de levende væsner: