Økonomiminister

DanishView.svg Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen.

En økonomiminister er minister i økonomiministeriet, som følger og vurderer den økonomiske udvikling. Siden 1962 sker dette i Danmark i samarbejde med Det Økonomiske Råd (vismændene).

OpgaverRediger

Økonomiministeriet har overtaget en række opgaver fra andre ministerier. Der drejer sig blandt andet om Danmarks Statistik, der er overtaget fra Finansministeriet, og tilsynet med den finansielle sektor, der (i flere omgange) er overtaget fra Handelsministeriet.

I November 2001 blev Økonomiministeriet i sin hidtidige skikkelse nedlagt. To af ministeriets væsentligste opgaver, nemlig det internationale økonomiske samarbejde, navnlig i EU, samt ansvaret for regeringens konjunkturvurdering og regeringens "Økonomiske Oversigt" (i dag Økonomisk Redegørelse) overgik til Finansministeriet. De resterende dele af ministeriet, herunder ansvaret for Danmarks Statistik samt Finanstilsynet, blev lagt sammen med Erhvervsministeriet, hvorved Økonomi- og Erhvervsministeriet blev dannet.

Økonomiministeriet udmærkede sig traditionelt som en rendyrket økonomarbejdsplads, måske allermest markant i de første år, hvor økonomer var relativt få i centraladministrationen. Synspunkterne hos embedsmænd og ministre adskilte sig bl.a. af denne grund ofte fra andre ministeriers. Ministeriet blev i nogle regeringer set som en velegnet platform for det lille koalitionsparti i en regering, senest under Marianne Jelved, som kunne drage nytte af ekspertisen i sine interne drøftelser med de socialdemokratiske ministre, ikke mindst Poul Nyrup Rasmussen og Mogens Lykketoft.

Denne rolle for ministeriet er i væsentligt omfang gået tabt, idet det nuværende Økonomi- og Erhvervsministerium er henvist til en rolle som underordnet i forhold til Finansminsteriet fsva. den økonomiske politik. Samlet set er det nuværende ministerium dog langt større end det gamle økonomiministerium, idet det omfatter et meget bredt spektrum af reguleringsopgaver inden for f.eks. søfart, patenter, konkurrence, boligpolitik og erhvervsstøtte.

Økonomiministre i DanmarkRediger

Nedenstående er en liste over økonomiministre i Danmark siden 1947.

(Finansministre er ikke medtaget. Skatteministre er kun medtaget, hvis de tillige var økonomiministre.)

 • 1947-1950: Minister uden portefølje med henblik på den økonomiske politik: Vilhelm Buhl (S)
 • 1953-1957: Økonomi- og arbejdsminister: J.O. Krag (S)
 • 1957-1961: Økonomiminister og minister for nordiske anliggender Bertel Dahlgaard (RV)
 • 1961-1954: Økonomiminister Kjeld Philip (RV)
 • 1964: Økonomiminister ad interim Poul Hansen (S)
 • 1964-1965: Økonomiminister og minister for nordiske anliggender Henry Grünbaum (S)
 • 1965-1966: Økonomiminister og minister for nordiske anliggender Ivar Nørgaard (S)
 • 1966-1968: Økonomiminister Ivar Nørgaard (S)
 • 1968-1971: Økonomiminister og minister for nordiske anliggender samt europæiske markedsanliggender: Poul Nyboe Andersen (V)
 • 1968-1971: Boligminister (og fra 28. februar 1968 tillige minister for statens lønnings- og pensionsvæsen): Aage Hastrup (KF)
 • 1971-1973: Økonomi- og budgetminister: Per Hækkerup (S)
 • 1973: Økonomiminister: Per Hækkerup (S)
 • 1973: Budgetminister: Knud Heinesen (S)
 • 1971- 1973: Minister for udenrigsøkonomi, europæiske markedsanliggender samt nordiske anliggender: Ivar Nørgaard
 • 1973-1975: Økonomi- og handelsminister Poul Nyboe Andersen (V)
 • 1975-1978: Økonomiminister: Per Hækkerup (S) (Hækkerup var tillige handelsminister i 1976-1977)
 • 1975-1977: Minister for udenrigsøkonomi og for nordiske anliggender: Ivar Nørgaard (S)
 • 1978-1979: Minister uden portefølje med henblik på økonomisk samordning Per Hækkerup (S)
 • 1978-1979: Økonomiminister og minister for skatter og afgifter Anders Andersen (V)
 • 1979-1982: Økonomimister Ivar Nørgaard (S)
 • 1982-1987: Økonomiminister Anders Andersen (V)
 • 1987-1988: Minister for økonomisk samordning: Erhard Jakobsen (CD),
 • 1987-1988: Økonomiminister: Knud Enggaard (V),
 • 1988-1990: Økonomiminister Niels Helveg Petersen (RV)
 • 1990-1992: Økonomiminister og skatteminister: Anders Fogh Rasmussen (V)
 • 1992-1993: Indenrigsminister og økonomiminister Thor Pedersen (V)
 • 1993-1994: Økonomiminister Marianne Jelved (RV)
 • 1994-2001: Økonomiminister og minister for nordisk samarbejde Marianne Jelved (RV)
 • 2001-2008: Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (KF). Indtil 18. juni 2002 Bendtsen også minister for nordisk samarbejde.
 • 2008-2010: Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (KF).
 • 2010-2011: Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
 • 2011-2014: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)
 • 2016-2019: Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)
 • 2019-: Ministerpost nedlagt. Resortområde overtaget af hhv. finansministeren, skatteministeren og social- og indenrigsministeren.