Økonomiministeriet

dansk ministerium med ansvaret for samfundsøkonomiske anliggender

Økonomiministeriet er et ministerium under den danske regering, der i samarbejde med andre økonomiske ministerier har ansvar for samfundsøkonomiske anliggender. Det har ført en omskiftelig tilværelse, hvor det, afhængigt af den siddende regerings behov, i perioder har været et selvstændigt ministerium, i andre perioder været en del af et større ministerium som Økonomi- og Erhvervsministeriet eller Økonomi- og Indenrigsministeriet, og på atter andre tidspunkter været helt nedlagt.

Økonomiministeriet
Økonomiministeriets bygning på adressen Ved Stranden 8 i København
Overblik
Etableret 1957 (1. gang)
Jurisdiktion Kongeriget Danmark Kongeriget Danmark
Underliggende myndighed
Ledelse
Minister
Departementschef Kent Harnisch[1]

Historie Rediger

Økonomiministeriet blev oprettet ved regeringsdannelsen efter folketingsvalget 1957,[2] hvor den siddende statsminister H.C. Hansen (S) dannede sin anden regering. Bertel Dahlgaard (R) blev den første økonomiminister.

Oprindeligt havde ministeriet kun Det Økonomiske Sekretariat, der var blevet oprettet i 1947, under sig, men i 1961 fik ministeriet også ansvaret for Danmarks Statistik og Nationalbanken, mens Det Økonomiske Råd tilførtes i 1962. Rigsrevisionen hørte under ministeriet fra 1971 til 1991, indtil institutionen i det sidstnævnte år overgik til at være underlagt Folketinget.[2] Generelt har det været kendetegnende for Økonomiministeriet, at det har haft få direktorater, styrelser og institutioner under sig, ligesom antallet af sagsområder var relativt få. Men da adskillige økonomiministre har været partiledere, har ministeriet alligevel derigennem opnået stor betydning.[2]

Ministeriet blev i 2001 sammenlagt med Erhvervsministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ved denne fusion blev ansvaret for CVR overgivet til Skatteministeriet, mens bl.a. konjunkturvurdering, IMF og økonomisk samarbejde i EU blev flyttet til Finansministeriet.

I 2011 blev Økonomi- og Indenrigsministeriet skabt ved dannelsen af Regeringen Helle Thorning-Schmidt I med den radikale partiformand og vicestatsminister Margrethe Vestager som økonomi- og indenrigsminister. Ved denne lejlighed fik ministeriet blandt andet arbejdet med konjunkturovervågning tilbage fra Finansministeriet. Økonomi- og Indenrigsministeriet var et omfattende ministerium med en central plads i Helle Thorning-Schmidts tre regeringer i perioden 2011-2015.[2]

I juni 2015 blev ministeriet på ny nedlagt, da den rene Venstreregering Regeringen Lars Løkke Rasmussen II blev udnævnt; men allerede året efter blev denne afløst af en koalitionsregering (Regeringen Lars Løkke Rasmussen III), hvor Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance var økonomi- og indenrigsminister.

Med den socialdemokratiske étpartiregering Regeringen Mette Frederiksen I's tiltræden i juni 2019 blev økonomiministeriet igen nedlagt, hvorefter det genopstod som et selvstændigt ministerium ved dannelsen af koalitionsregeringen Regeringen Mette Frederiksen II i december 2022, hvor Troels Lund Poulsen fra Venstre blev økonomiminister. Det genoprettede økonomiministerium overtog ved denne lejlighed fra Finansministeriet de arbejdsområder, der vedrørte konjunkturovervågning og -vurdering, statistik, sager vedrørende lovmodellen, De Økonomiske Råd og de fleste områder indenfor international økonomi samt udgivelsen af publikationerne Økonomisk Redegørelse og Ulighedsredegørelsen.[3]

Se også Rediger

Kilder Rediger

 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.