Østjylland

landsdel i Danmark

Østjylland er den østlige del af halvøen Jylland med Aarhus som den største by.

Kort over Østjylland

Østjylland har aldrig været en administrativ region. Området afgrænses traditionelt mod nord af Mariager Fjord og mod syd af Kolding Fjord eller grænsen til Sønderjylland. Andre grænser er mere uklare. Grænsen mod Vestjylland går traditionelt ned gennem Jylland langs hovedvej 13, tidligere hærvejen, og den jyske højderyg, hvor den omtrent følger grænsen mellem dialekterne østjysk og vestjysk.

Østjylland overlapper delvis med de nyere begreber Midtjylland og Sydjylland. Nogle opfatter således Silkeborg (og især Viborg) som Midtjylland, andre som Østjylland eller som begge dele. Mod syd vil langt de fleste medregne Horsens til Østjylland, mens Vejle og Kolding kan regnes til Øst- og/eller Sydjylland.

Endelig kan man i geografisk forstand tale om en østjysk landskabsform og købstadstype, som strækker sig fra Hobro til Egernførde og Kiel.

Det tidligere Århus Amt, omtrent svarende til Århus Stift, var identisk med dækningsområdet for TV 2/Østjylland og DR's Østjyllands Radio.

Kommuner redigér

Kommuner i dækningsområdet for TV 2/Østjylland og DR's Østjyllands Radio.

kommuner indbyggertal (2. kvartal 2019)[1] areal km² tæthed
Aarhus Kommune 345.545 468 738
Randers Kommune 97.898 800 122
Silkeborg Kommune 93.340 864 108
Horsens kommune 90.648 542 167
Skanderborg Kommune 62.144 436 143
Favrskov kommune 48.320 539 90
Syddjurs Kommune 42.862 696 62
Norddjurs Kommune 37.613 721 52
Odder Kommune 22.696 225 101
Samsø Kommune 3.672 114 32
Total 844.738 5.405 161.5

Byregion Østjylland redigér

 
De 17 kommuner i Byregion Østjylland
  Uddybende artikel: Byregion Østjylland

I Landsplanredegørelsen for 2006 fra Miljøministeriet stod der:

Østjylland er ved at udvikle sig til et sammenhængende område med stor befolkningstilvækst og arbejdsdeling mellem byerne i bybåndet, der strækker sig fra Kolding til Randers. Ja, man kan endda på sigt se konturerne af en ny millionby i Danmark.[2]

Dette blev grundlaget for, at begreberne Den Østjyske Millionby, Byregion Østjylland og Det østjyske bybånd blev skabt. Kommunerne i området dannede i styregruppe og stod i 2008 bag "Vision Østjylland", hvor Aarhus blev betegnet som en by med svage tegn på verdensbystatus i lighed med f.eks. Antwerpen, Glasgow, St. Petersborg og Torino.[3]

Infrastrukturkommissionen havde i sin rapport også fokus på området og sammenlignede den nuværende situation i Østjylland med situationen i hovedstadsområdet før den første fingerplan.[4]

Referencer redigér

  1. ^ https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
  2. ^ Miljøministeriet 2006 – Landsplanredegørelse 2006: Det nye Danmarkskort – planlægning under nye vilkår, s. 20
  3. ^ Styregruppen for projekt Byudvikling i Østjylland, 20. august 2008 – Vision Østjylland Arkiveret 3. oktober 2008 hos Wayback Machine, s. 6
  4. ^ Infrastrukturkommissionen, januar 2008 – Danmarks Transportinfratruktur 2030, s. 233

Eksterne henvisninger redigér