Aarhus Stadsarkiv

Aarhus Stadsarkiv er Aarhus Kommunes forvaltningsarkiv, der har til opgave af bevare og gøre kommunale arkivalier tilgængelige. Stadsarkivet indsamler materiale fra borgere og kommunale myndigheder med henblik på at dokumentere Aarhus' historie. Det kan dreje sig om dokumenter og fotos m.v. fra magistrater og andre kommunale instanser, foreninger, virksomheder, privatpersoner og lignende. Arkivalierne stilles til rådighed for borgere, myndigheder og forskere på læsesalen og gennem digitale platforme på arkivets hjemmeside. Derudover bidrager arkivet til formidling af Aarhus' historie i bogpublikationer, foredrag og artikler på nettet og i Århus Stiftstidende.

Aarhus Stadsarkiv har indtil marts 2016 hjemme i det tidligere Statsbibliotek, senere erhvervsarkiv, tegnet af Hack Kampmann opført 1898-1902 på Vester Allé i Aarhus

Før 2011 havde Aarhus Kommune ikke et stadsarkiv, og opgaven blev efter aftale med Statens Arkiver (i dag Rigsarkivet) varetaget af Erhvervsarkivet. På grundlag af en grundig analyse blev der truffet politisk beslutning om at etablere et stadsarkiv i byen fra efteråret 2011. Som stadsarkivar blev historiker Søren Bitsch Christensen ansat. Ved etableringen fik Stadsarkivet til huse i Erhvervsarkivets bygning på Vester Allé 12 i det centrale Aarhus, da begge arkiver derved kunne have fælles læsesal. I 2016 flyttede Erhvervsarkivet til Viborg, hvor det blev sammenlagt med Rigsarkivet Viborg (tidligere Landsarkivet), og i stedet flyttede Aarhus Stadsarkiv fra marts 2016 ind i lokaler på Dokk1Aarhus Havn.

Eksterne henvisningerRediger