Admiral

højeste militære grad i flåden
(Omdirigeret fra Admiral (søofficer))
For alternative betydninger, se Admiral (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Admiral)

Admiral er en søofficersgrad. Ordet admiral stammer gennem tysk, fransk og spansk fra arabisk: أمير البحر (tr. amir al-bahr[1]) "havets behersker", men gik efterhånden over til at betegne en anfører for en flådestyrke, i middelhavsmarinerne fra slutningen af middelalderen, i Danmark fra begyndelsen af 16. århundrede. Admiralsklassen inddeltes senere i forskellige grader.

Som tegn på sin kommando fører en admiral sit flag (kommandotegn) på stortoppen; et admiralsflag er berettiget til at få salut.

Royal Navy har 3-5 Sea Lords og Kriegsmarine havde under 2. verdenskrig en Storadmiral som øverste flådeofficer.

I U.S. Navy er de tilsvarende grader Rear Admiral (Lower half), Rear Admiral (Upper half), Vice Admiral og Admiral (i stigende rangorden). Den allerøverste, 5-stjernede grad, Fleet Admiral eksisterer ikke mere. Det blev godkendt af Den amerikanske Kongres for at hædre 4 admiraler i US Navy for deres indsats under den 2. verdenskrig. Den første der blev udnævnt, var Ernest J. King, chef for US Navy under 2. verdenskrig, den 7. december 1944. Derefter blev William D. Leahy udnævnt den 15. december 1944 og den 19. december blev Chester W. Nimitz, sejrherren ved Slaget om Midway, forfremmet til de 5 stjerner. Den sidste udnævnte var William F. Halsey, der blev udnævnt den 11. december 1945.

Under Den amerikanske borgerkrig hed admiraler i US Navy, og i Sydstaternes Flåde, Flag Officer.

I fiskerflåderne i Nordsøen benævntes undertiden særlig erfarne førere af fiskerfartøjer admiral, hvorved der i deres virksomhed tillagdes dem en vis myndighed over førerne i samme fiskeriselskab.

Danske admiraler

redigér

Historie

redigér

I Danmark kaldtes den øverste admiral indtil 1683 rigsadmiral; under ham stod en rigsviceadmiral. Efter den tid benævnedes flådens øverste befalingsmænd: Generaladmiral, general-admiralløjtnant, admiral, viceadmiral og schoutbynacht (fra 1771 kontreadmiral). De to første betegnelser er senere blevet ophævet, og flotilleadmiralen er kommet til som laveste admiral.

På linjeskibenes tid var flådechefen admiral og hans skib lå i midten af flåden, forrest lå viceadmiralen og kontreadmiralen lå agterst.

Kongen/dronningen er højstbefalende over flåden, og de fremmede monarker, der har modtaget udnævnelse til æresadmiraler, er admiraler i Flåden.

Admiralsgraden i dag

redigér

I det danske søværn anvendes i dag graderne admiral, viceadmiral, kontreadmiral og flotilleadmiral.

Hvis det er en søofficer, der er forsvarschef, har denne altid rang af admiral.

Danmark har 12 admiraler (2009), alle mænd, fordelt sådan:

  • Den højeste tjenstgørende officer inden for Søværnets rammer er kontreadmiral og er chef for Marinestaben. Der er yderligere 3 kontreadmiraler: Chefen for "Strategi- og koordinationsstaben" i Forsvarskommandoen, og chefen for Forsvarsakademiet.[2]
  • Efterfølgende er der seks flotilleadmiraler, hvoraf alle er kommandører, midlertidigt udnævnt: Chefen for Søværnets Taktiske Stab og stabschefen ved Marinestaben, desuden er der fire, der deltager i udenlandske stabe og videnskabelige følgegrupper.[3]
  • Den danske Forsvarschef indtil den 4. oktober 2009 var admiral Tim Sloth Jørgensen. Tim Sloth Jørgensen forlod efter eget ønske sit job i forbindelse med sagen om oversættelsen af omstridt bog.

Den 20. oktober 2009 blev admiral Tim Sloth Jørgensen udnævnt til kommitteret under Forsvarsministeriet med virkning fra den 5. oktober 2009.

  • Indtil forsvarsforliget 2000 eksisterede stillingen 'Chefen for Søværnet' der var en viceadmiral. Den seneste viceadmiral var Tim Sloth Jørgensen, der var Chef for forsvarsstaben, en stilling der normalt medførte udnævnelse til den næste forsvarschef. Denne praksis er sidenhen blevet revideret. Der er p.t. ingen danske viceadmiraler.[4]
  • Endeligt var Prins Henrik admiral à la suite, dvs. ikke i aktiv tjeneste.
  • Kong Frederik 10. blev admiral ved sin tronbestigelse i 2024.

De brede guldstriber er to tommer tykke og de tynde er ½ tomme på ærmerne.

Sveriges admiraler

redigér
 
Svensk gradstegn

I dagens Sverige er praksis at kun kongelige og øverstbefalende har admiralsgrad, hvilket medfører at viceadmiral er den højeste officersgrad i den svenske flåde. i 1900-tallet er flere tidligere marinchefer udnævnt til admiraler i forbindelse med deres pension. I daglig tale tiltales viceadmiraler, kontreadmiraler og flottileadmiraler "admiral". Godt tredive admiraler er begravet på GalärvarvskyrkogårdenDjurgården i Stockholm.

Historie

redigér

Ældre admiralsgrader i den svenske flåde var storadmiral, oberstadmiral, underadmiral, rigsadmiral, admiralgeneral, generaladmiral, schoutbynacht m.fl. Da den svenske statsforvaltning blev reformeret i 1600-tallet, blev Amiralitetsdepartementet et af ”ministerierne”, med rigsadmiralen som chef for admiralitetskollegiet.

Svenske admiraler af forskellige grader

redigér

Titel på flådens øverstbefalende efter kongen - denne grad har været båret af to personer:

Rigsadmiral var den højeste flagofficer i Sverige; den tredje i rang af 1600-tallets fem høje rigsembedsmænd. Rigsadmiralen ledte admiralitetskollegiets arbejde.

Navn Billede Født Tiltrådt Fratrådt Død Kilder
Clas Eriksson Fleming
Svea rikes admiral
Cirka 1530 1571 1595 13. april 1597
Axel Ryning
Riksens admiral
1552 1602 1611 8. januar 1620
Göran Nilsson Gyllenstierna 31. december 1575 1611 24. august 1618
Carl Carlsson Gyllenhielm   4. marts 1574 1620 17. marts 1650
Gabriel Bengtsson Oxenstierna 18. marts 1586 1652 12. december 1656
Carl Gustaf Wrangel   23. december 1613 1657 1664 25. juni 1676
Gustaf Otto Stenbock   7. september 1614 1664 1676 24. september 1685
Navn Billede Født Tiltrådt Fratrådt Død Kilder

1676 blev Gustaf Otto Stenbock afsat af Karl XI og i stedet udnævnt til oberstadmiral. Med hans død 1685 ophørte embedet i denne form. Generaladmiral Hans Wachtmeister, som nu blev kongens repræsentant i flådens forvaltning, havde en væsentligt anden stilling end den tidligere rigsadmiral.

Sveriges admiralgeneraler

redigér

Sveriges generaladmiraler

redigér

Gustav III udfærdigede i 1780 instruks for generaladmiralen, som blev ansvarlig for orlogsflådens tilstand og forbedring.

Generaladmiralsembedet har været beklædt af:

Sveriges admiraler

redigér

Ekstern henvisning

redigér
  1. ^ Hjalmar Falk; Alf Torp (1903), Etymologisk Ordbog over det norske og det dansk Sprog, Oslo: Aschehoug, s. 8Wikidata Q117336708
  2. ^ http://www.forsvaret.dk/FPT/cheferiforsvaret/kommandochefer/Pages/default.aspx Arkiveret 24. april 2009 hos Wayback Machine Kommandochefer] hentet 8. oktober 2009
  3. ^ Danske generaler og admiraler i internationale stabe Arkiveret 24. april 2009 hos Wayback Machine hentet 8. oktober 2009
  4. ^ Forsvarskommandoen m.fl. Arkiveret 24. april 2009 hos Wayback Machine hentet 8. oktober 2009
  Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.