Agré (også agrée eller agreerad) er en titel, som Konstakademien (i Stockholm) før 1887 tildelte yngre kunstudøvere, som ikke blev set som modne til optagelse som medlemmer, men som virkede i akademiets ånd. I Kungliga Musikaliska Akademien blev otte agréer udnævnt mellem 1820 og 1850. Begrebet blev også anvendt om kunstnere, som aspirerede til optagelse i Kunstakademiet i Danmark.

Ordet er, noget fejlagtigt, dannet af det franske agréger, fra latin aggregare, af ad 'til', og grex 'hjord', 'selskab', 'klub', dvs. 'optage nogen som medlem' – eller en forsvensket form af det franske agréer, af gré, 'smag', 'behag', fra latin gratum, 'det som er behageligt'.

KilderRediger