Alder (geologi)

En alder er en geokronologisk enhed der kan variere fra 11.500 år til 20 millioner år. Aldre samles i geologiske epoker.

Sen Kridt er en geologisk epoke, som opdeles i aldrene:

  • Maastrichtien
  • Campanien
  • Santonien
  • Coniacien
  • Turonien
  • Cenomanien


De bjergarter der dannes i løbet af en alder udgør en kronostratigrafisk enhed; etage. Etagen Maastrichtien blev dannet i løbet af alderen Maastrichtien.

EdiacariumPalæoproterozoikumMesoproterozoikumPalæozoikumMesozoikum

HadalArkæikumProterozoikumPhanerozoikumPrækambrium
KambriumOrdoviciumSilurDevon (geologi)KultidenPerm (geologi)TriasJuratidenKridttiden

PalæozoikumMesozoikumKænozoikumPhanerozoikum
PaleocænEocænOligocænMiocæn

PleistocænPalæogenNeogenKvartærKænozoikum
Millioner af år
Note: 30.6.2009 redefinerede 'International Union of Geological Sciences' (IUGS) grænsen mellem Pliocæn og Pleistocæn