En alen er en længdeenhed som fod og tomme, der varierer fra land til land, fordi de oprindeligt er gamle mål, der har det menneskelige legeme som udgangspunkt; alen er baseret på længden af menneskers underarme, så definitionen varierer.

En rhinsk alen og fod, offentlige mål i Mannheims gamle rådhus (1711).

OrdetRediger

Grundbetydningen af alen er "underarm", og navneordet albue er sammensat af "alen" og "bue".[1] Ordet alen findes i alle de germanske sprog. På oldislandsk hed det alin eller öln, på tysk Elle;[2] "albue" hedder derfor Ellenbogen på tysk.

LængdenRediger

Alen er nævnt i de nordiske sagaer og er afstanden fra albuen til lillefingerspidsen.[3] Målet var almindeligt brugt i Danmark indtil 1907, hvor metersystemet blev indført.

Der har været gentagne forsøg på at indføre én bestemt enhed gældende for hele det danske rige. Således fik Ole Rømer i 1683 til opgave at lægge den fast: Han gav den længden 62,81 cm. I Rigsarkivet findes en original alenstok efter Rømer.[4]

Indtil 1835 havde Danmark alligevel flere slags alen, men ved resolution af 3. juni dette år blev den officielle danske alen fastlagt til 62,77 cm: én sjællandsk alen.

Det ser dog ud til at mange – især vest for Storebælt – indtil da foretrak en jysk eller en lybsk alen frem for den sjællandske. Det er vanskeligt at afgøre, hvor meget de forskellige mål afveg fra hinanden.

En alen er 2 fod eller 4 kvarter.

En fod er 12 tommer eller 2 kvarter.

En dansk tomme er 26,1545 mm.

En alen er således 627,708 mm, 62,7708 cm eller 0,6277 m.

Ord og udtrykRediger

Udtrykket "som to alen af et stykke" betyder, at noget/nogen ligner hinanden (i udseende, opførsel el. andet) ligesom to alen er skåret af samme rulle stof.

I et håndskrift af Jyske Lov fra omkring 1325 hedder det "athæl wægh skal wæræ fivghærtan alnæ breth" (= en hovedvej skal være fjorten alen bred). I Peder Laales ordsprogssamling fra 1506 står der: "Gijff een skalck een spand han tagher een allen" (= Giv en slyngel en håndsbredde, og han tager en alen), tilsvarende det moderne: "Ræk Fanden en lillefinger, og han tager hele hånden." [2]

Se ogsåRediger

  • Cubit - længdeenhed, baseret på længden af underarmen.

NoterRediger

Eksterne linksRediger