Allah (arabisk: الله, tr. Allāh) er det arabiske ord for Gud. På arabisk bruges ordet af såvel muslimer som kristne, jøder og andre monoteister om netop deres gud (således også i arabiske oversættelser af Bibelen), men på andre sprog henviser ordet ofte til særligt den muslimske gudsopfattelse. Islam er monoteistisk: Allah er den eneste gud. Muslimer bruger udtrykket Allahu Akbar, som betyder Gud er stor eller Allah er større. Udtrykket bruges blandt andet, når der kaldes til bøn.[1][2]

Allāhu skrevet i enkelt arabisk kalligrafi.

Etymologi

redigér

Ordets etymologi er omdiskuteret, men langt den mest udbredte opfattelse er, at Allāh (الله) er en sammentrækning af den bestemte artikel ’al (ال) og ordet ’’ilāh (إلٰه), der betyder "gud" eller "guddom"[3] og i øvrigt er beslægtet med det hebræiske ord for gud, ’el (אל). Ordets grundbetydning er altså "guden" eller "guddommen", hvor man med den bestemte form angiver, at der er tale om den ene, som når kristne bruger Gud med stort 'G' i stedet for bare gud og jøder bruger den vokalløse form af Jahve “JHWH”.

Navnet blev brugt af de førislamiske arabere, der tillige dyrkede adskillige guder og gudinder,[4] herunder en gudinde Allāt, hvis navn sandsynligvis er hunkønsformen af Allāh.[5] Som monoteistisk religion tager islam dog skarpt afstand fra denne førislamiske praksis.

Allahs navne

redigér

Allah har 99 forskellige navne, som er angivet i Koranen. Hvert af disse navne fortæller samtidig noget om hans egenskaber, eksempelvis den hørende, den seende, den alvidende og den barmhjertige.[3]

Nedenfor opremses Allahs 99 navne:

# Arabisk Translitteration Engelsk oversættelse (kan variere afhængig af sammenhængen) Dansk oversættelse (i samme rækkefølge som i kilden, men ikke nødvendigvis som i resten af tabellen)[6] Brug i Koranen
1 الرحمن Ar-Rahmān The Compassionate, The Beneficent, The Gracious den nådige Begyndelsen af hvert kapitel undtagen ét og adskillige andre steder. Brugt hyppigt i Sura 55.
2 الرحيم Ar-Rahim The Merciful den bamhjertige Begyndelsen af hvert kapitel undtagen ét og adskillige andre steder.
3 الملك Al-Malik The King, The Master, The Sovereign Lord den enevældige 59:23, 20:114
4 القدوس Al-Quddus The Holy, The Pure, The Perfect den hellige 59:23, 62:1
5 السلام As-Salām The Peace and Blessing, The Source of Peace and Safety, freden 59:23
6 المؤمن Al-Mu'min The Guarantor, The Affirming, den troende 59:23
7 المهيمن Al-Muhaymin The Guardian, The Protector beskytteren 59:23
8 العزيز Al-Aziz The Almighty, The Sufficient, The Honorable den mægtige 3:6, 4:158, 9:40, 48:7, 59:23
9 الجبار Al-Jabbar The Irresistible, The Compeller, The Lofty, den tvingende 59:23
10 المتكبر Al-Mutakabbir The Highest, The Greatest den overbærende 59:23
11 الخالق Al-Khāliq The Creator skaberen 6:102, 13:16, 39:62, 40:62, 59:24
12 البارئ Al-Bāri' The Rightful den der frembringer af intet 59:24
13 المصور Al-Musawwir The Evolver, The Fashioner of Forms den der former 59:24
14 الغفار Al-Ghaffār The Forgiving den tilgivende 20:82, 38:66, 39:5, 40:42, 71:10
15 القهار Al-Qahhār The Subduer den almægtige 13:16, 14:48, 38:65, 39:4, 40:16
16 الوهاب Al-Wahhāb The Bestower den der tildeler 3:8, 38:9, 38:35
17 الرزاق Ar-Razzāq The Provider den der opretholder 51:58
18 الفتاح Al-Fattāh The Opener, The Victory Giver den der befrier 34:26
19 العليم Al-'Alīm The All Knowing, The Omniscient den altvidende 2:158, 3:92, 4:35, 24:41, 33:40
20 القابض Al-Qābid The Restrainer, The Straightener den der holder tilbage 2:245
21 الباسط Al-Bāsit The Extender / Expander den der udspænder 2:245
22 الخافض Al-Khāfid The Abaser den der nedbøjer 95:5
23 الرافع Ar-Rāfi' The Exalter den der ophøjer 58:11, 6:83
24 المعز Al-Mu'izz The Giver of Honour den der styrker 3:26
25 المذل Al-Mu'dhell The Giver of Dishonour den der ydmyger 3:26
26 السميع As-Samī The All Hearing den althørende 2:127, 2:256, 8:17, 49:1
27 البصير Al-Basīr The All Seeing den altseende 4:58, 17:1, 42:11, 42:27
28 الحكم Al-Hakam The Judge, The Arbitrator dommeren 22:69
29 العدل Al-`Adl The Utterly Just den retfærdige 6:115
30 اللطيف Al-Latīf The Gentle, The Subtly Kind den milde 6:103, 22:63, 31:16, 33:34
31 الخبير Al-Khabīr The All Aware den der er klar over alt 6:18, 17:30, 49:13, 59:18
32 الحليم Al-Halīm The Forbearing, The Indulgent den overbærende 2:235, 17:44, 22:59, 35:41
33 العظيم Al-'Azīm The Magnificent den vældige 2:255, 42:4, 56:96
34 الغفور Al-Ghafūr The All Forgiving den der tilgiver igen og igen 2:173, 8:69, 16:110, 41:32
35 الشكور Ash-Shakūr The Grateful den nådige 35:30, 35:34, 42:23, 64:17
36 العلي Al-'Aliyy The Sublime den høje 4:34, 31:30, 42:4, 42:51
37 الكبير Al-Kabīr The Great den store 13:9, 22:62, 31:30
38 الحفيظ Al-Hafīz The Preserver den bevarende 11:57, 34:21, 42:6
39 المقيت Al-Muqīt The Nourisher den nærende 4:85
40 الحسيب Al-Hasīb The Bringer of Judgment den tilregnende 4:6, 4:86, 33:39
41 الجليل Al-Jalīl The Majestic den sublime 55:27, 39:14, 7:143
42 الكريم Al-Karīm The Bountiful, The Generous den gavmilde 27:40, 82:6
43 الرقيب Ar-Raqīb The Watchful den iagttagende 4:1, 5:117
44 المجيب Al-Mujīb The Responsive, The Answer den bønhørende 11:61
45 الواسع Al-Wāsi' The Vast, The All-Embracing, The Omnipresent, The Boundless den alt-omfattende 2:268, 3:73, 5:54
46 الحكيم Al-Hakīm The Wise den vise 31:27, 46:2, 57:1, 66:2
47 الودود Al-Wadūd The Loving den elskende 11:90, 85:14
48 المجيد Al-Majīd The Glorious den strålende 11:73
49 الباعث Al-Bā'ith The Resurrecter den der oprejser fra de døde 22:7
50 الشهيد Ash-Shahīd The Witness vidnet 4:166, 22:17, 41:53, 48:28
51 الحق Al-Haqq The Truth, The Real den sandfærdige 6:62, 22:6, 23:116, 24:25
52 الوكيل Al-Wakīl The Trustee, The Dependable den repræsentative 3:173, 4:171, 28:28, 73:9
53 القوى Al-Qawwiyy The Strong den stærke 22:40, 22:74, 42:19, 57:25
54 المتين Al-Matīn The Firm, The Steadfast den faste 51:58
55 الولى Al-Waliyy The Friend, Patron and Helper den beskyttende ven 4:45, 7:196, 42:28, 45:19
56 الحميد Al-Hamīd The All Praiseworthy den der tilkommer ære 14:8, 31:12, 31:26, 41:42
57 المحصى Al-Muhsi The Accounter, The Numberer of All den tællende 72:28, 78:29, 82:10-12
58 المبدئ Al-Mubdi' The Originator, The Producer, The Initiator den frembringende 10:34, 27:64, 29:19, 85:13
59 المعيد Al-Mu'īd The Restorer, The Reinstater Who Brings Back All den genoprettende 10:34, 27:64, 29:19, 85:13
60 المحيى Al-Muhyi The Giver of Life den opkvikkende 7:158, 15:23, 30:50, 57:2
61 المميت Al-Mumīt The Destroyer, The Bringer of Death den der virker død 3:156, 7:158, 15:23, 57:2
62 الحي Al-Hayy The Living den levende 2:255, 3:2, 25:58, 40:65
63 القيوم Al-Qayyūm The Subsisting den evige 2:255, 3:2, 20:111
64 الواجد Al-Wājid The Perceiver, The Finder, The Unfailing den opfattende 38:44
65 الماجد Al-Mājid The Illustrious, The Magnificent den ædle 85:15, 11:73,
66 الواحد Al-Wāhid The One, The Unique den eneste ene 2:163, 5:73, 9:31, 18:110
67 الاحد Al-'Ahad The Unity, The Indivisible den evigt støttende 112:1
68 الصمد As-Samad The Eternal, The Absolute, The Self-Sufficient den evnerige 112:2
69 القادر Al-Qādir The Omnipotent, The All Able den almægtige 6:65, 36:81, 46:33, 75:40
70 المقتدر Al-Muqtadir The Determiner, The Dominant den der bringer fremad 18:45, 54:42, 54:55
71 المقدم Al-Muqaddim The Expediter, He Who Brings Forward den fremskyndende 16:61, 17:34,
72 المؤخر Al-Mu'akhkhir The Delayer, He Who Puts Far Away forsinkeren 71:4
73 الأول Al-'Awwal The First (Alpha) den første 57:3
74 الأخر Al-'Akhir The Last (Omega) åbenbareren 57:3
75 الظاهر Az-Zāhir The Manifest, The Evident, The Outer den skjulte 57:3
76 الباطن Al-Bātin The Hidden, The Unmanifest, The Inner magthaveren 57:3
77 الوالي Al-Wāli The Patron den højt ophøjede 13:11, 22:7
78 المتعالي Al-Mutā'ali The Exalted den der selv er retfærdig 13:9
79 البر Al-Barr The Good den langmodige 52:28
80 التواب At-Tawwāb The Ever Returning, Ever Relenting hævneren 2:128, 4:64, 49:12, 110:3
81 المنتقم Al-Muntaqim The Avenger den benådende 32:22, 43:41, 44:16
82 العفو Al-Afuww The Pardoner, The Effacer den der har medynk 4:99, 4:149, 22:60
83 الرؤوف Ar-Ra'ūf The Kind, The Pitying den venlige 3:30, 9:117, 57:9, 59:10
84 مالك الملك Mālik-ul-Mulk The Owner of all Sovereignty majestæternes hersker 3:26
85 ذو الجلال والإكرام Dhū-l-Jalāli
wa-l-'ikrām
The Lord of Majesty and Generosity den upartiske 55:27, 55:78
86 المقسط Al-Muqsiţ The Equitable, The Requiter samleren 7:29, 3:18
87 الجامع Al-Jāmi The Gatherer, The Unifier den absolutte 3:9
88 الغني Al-Ghaniyy The Rich, The Independent den der gør rig 3:97, 39:7, 47:38, 57:24
89 المغني Al-Mughni The Enricher, The Emancipator giveren 9:28
90 المانع Al-Māni' The Withholder, The Shielder, the Defender den tilbageholdende 67:21
91 الضار Ad-Dārr The Distressor, The Harmer, The Afflictor den bedrøvende 6:17
92 النافع An-Nāfi The Propitious, The Benefactor, The Source of Good den velgørende 30:37
93 النور An-Nūr The Light lyset 24:35
94 الهادي Al-Hādi The Guide, The Way vejviseren 22:54
95 البديع Al-Badī The Incomparable, The Unattainable den usammenlignelige 2:117, 6:101
96 الباقي Al-Bāqi The Immutable, The Infinite, The Everlasting den vedvarende 55:27
97 الوارث Al-Wārith The Heir, The Inheritor of All arvingen 15:23
98 الرشيد Ar-Rashīd The Teacher den retledende 2:256
99 الصبور As-Sabur The Timeless, The Patient den tålmodige 2:153, 3:200, 103:3

Referencer

redigér
  1. ^ Allahhu Akbar på religion.dk
  2. ^ The Times of the Five Daily Prayers på raleighmasjid.org hentet 13. maj 2021
  3. ^ a b Simonsen, Jørgen Bæk: artiklen "Allah" i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 27. december 2021.
  4. ^ Jean Butler: "Allah", i Jean Butler og Thomas Hoffmann: Gads leksikon om islam, Gads Forlag, 2008; s. 23.
  5. ^ John Møller Larsen: "Allāt", i Jean Butler og Thomas Hoffmann: Gads leksikon om islam, Gads Forlag, 2008; s. 25.
  6. ^ Simonsen, Jørgen Bæk. "Sunni og shia", Politikens bog om Islam (1. udgave), JP/Politikens Forlagshus A/S, København, 2008, side 151-152. ISBN 978-87-567-7467-3.

Eksterne henvisninger

redigér