Ammoniumklorid

kemisk forbindelse
Ammoniumchlorid
Sumformel: NH4Cl
Stofgruppe: Salt
Fysiske egenskaber
Molvægt: 53,4913 g/mol
Massefylde: 1,527 g/cm3 (0 °C)
Smeltepunkt: 338 °C (101,325 kPa)
Kogepunkt: 520 °C
Identitetsnumre
CAS-nummer: 12125-02-9
E-nummer: E 510

Ammoniumklorid, samt ammoniumchlorid og salmiak (der er de tilladte navne ifølge Kemisk Ordbog). Salmiak, som kommer af latin: sal ammoniacum ("ammontemplets salt"), er et salt, som til daglig kendes fra slik og rengøringsmidler. Det dannes, somme tider utilsigtet, ved en reaktion mellem saltsyre og en opløsning af ammoniak.

Ammoniumklorid

Et EU-direktiv prøvede i 2012 at forbyde slik med et salmiakindhold på over 3‰ hvilket ville betyde enden for salmiaklakrids. Direktivet blev dog nedstemt.

Tekniske anvendelser

redigér

Salmiak bruges blandt andet:

Sundhed og sygdom

redigér

Salmiak har været anvendt som hostemedicin: Ammoniakdampe fra midlet får luftvejene til at udskille mere slim, som så skulle være nemmere at hoste op. Der er dog ikke meget, der tyder på, at denne behandling har nogen reel effekt.

Se også

redigér
 Infoboks uden skabelon
Denne artikel har en infoboks dannet af en tabel eller tilsvarende.