Anders Monrad Møller

dansk historiker

Anders Monrad Møller (født 2. maj 1942) er en dansk historiker.

I 1972 blev Anders Møller cand. mag. i historie og musik ved Københavns Universitet. 1981 blev han dr. phil. ved Syddansk Universitet med disputatsen Fra Galeoth til Galease – Studier i de kongeriske provinsers søfart i det 18. århundrede.

I 1985-1995 var han historisk konsulent ved SKAT, og efter at have haft et lektor vikariat ved Syddansk Universitet i perioden 1998 til 2003 blev han 2004 ansat ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet som ekstern lektor i historie.

Han har bl.a. skrevet bøgerne Jagt og skonnert – Studier i den danske provinssøfart i tiden 1814 til 1864 (1988), Fra Etatsforening til Dansk Told & Skatteforbund (1994) og Dansk søfarts historie, bind 4: Med korn og kul. 1814-1870 (1998). Desuden har han været redaktør af udgivelsen af Kong Christian VIII.s breve 1813-1848 (6 bind, 2005-2008), udgivet af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, som han blev medlem af i 1988 og siden 14. marts 1990 tillige kasserer for.

Han stiftede i 1983 sammen med ægtefællen Dorthe Falcon Møller Forlaget Falcon (opr. Falcon Bøger), der udgiver bøger med maritimhistorisk, musikinstrumenthistorisk og kunsthistorisk indhold.

Han har udgivet sine erindringer i bogen Møllerne og musikken (2010).

Kilder redigér

 Artiklen om Anders Monrad Møller kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller uploade et godt billede til Wikimedia Commons iht. de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.