Arktisk Kommando

Arktisk Kommando[1]

Arktisk Kommando
Arktisk Kommandos.svg
Aktiv 31. oktober 2012
Land Grønland Grønland
Færøerne Færøerne
Danmark Danmark
Værn Værnsfælles
Myndighedsniveau II
Overordnet myndighed Forsvarskommandoen
Størrelse ~80 militært og civilt ansatte
Del af Forsvaret
Hovedkvarter Nuuk, Grønland
Kaldenavn(e) AKO
Regimentsbælte AKO Reg belt.png
Ledere
generalmajor (FLV) Kim Jesper Jørgensen

Forsvarets[2] aktiviteter i og omkring Grønland og Færøerne ledes af Arktisk Kommando. Arktisk Kommando blev oprettet d. 31. oktober 2012, da Grønlands Kommando og Færøernes Kommando blev sammenlagt til én kommando.

Kommandoens ansvarsområde strækker sig fra farvandet omkring Færøerne i øst, Grønlandshavet og det Arktiske hav i nord, henover Danmarksstrædet og Irminger Havet til Davisstrædet og Baffin Bugten mellem Canada og Grønland. Arktisk Kommando fungerer som forbindelsespunkt og koordinator i samarbejdet mellem Forsvaret og de lokale myndigheder.


Arktisk Kommando er fysisk placeret på to primære lokaliteter:

Nuuk Hovedkvarter med ca. 75 civile og militære ansatte fra alle tre værn er placeret i Kommunegarfiq Sermersooq på adressen Aalisartut Aqquttaa 47 tæt ved havnen i Nuuk.

Tórshavn Forbindelseselement Færøerne (FEF) med seks ansatte er placeret i Tórshavnar Kommuna på adressen Tinghúsvegur 64 i samme bygning som MRCC Tórshavn/Tórshavn Radio og den færøske beredskabsstyrelse "Tilbúgvingarstovnur Føroya".


Udover hovedkvarteret i Nuuk og forbindelseselementet på Færøerne består Arktisk Kommando af følgende elementer, stationer og enheder:

·        Forbindelseselement Thule Air Base

·        Stationerne Kangerlussuaq, Grønnedal, Nord, Mestersvig og Daneborg

·        Stations- og Patruljetjenesten Grønland beliggende på Flyvestation Aalborg


Arktisk Kommandos opgaver

Arktisk Kommando opstiller enheder til en række militære og civile opgaver i Arktis. En del af opgaverne løses i tæt samarbejde med civile myndigheder ved fx Grønlands Selvstyre og Færøernes Landsstyre samt Grønlands og Færøernes Politi.

Hovedopgaverne for Arktisk Kommando er følgende:


 • Det militære forsvar af Grønland og Færøerne
  • Det militære forsvar af Rigsfællesskabet bliver blandt andet trænet i samarbejde med vores naboer og allierede. Der har i 2018 været øvelser med amerikanske, islandske, franske og canadiske enheder.
 • Overvågnings- og suverænitetshævdelse
  • Forsvaret er konstant til stede i Nordatlanten. På Færøerne og Grønland løser Søværnets inspektionsskibe og inspektionsfartøjer og Flyvevåbnets Challenger-fly en bred vifte af opgaver under ledelse af Arktisk Kommando.  Udover beredskab til at afvise skibe eller personer, der krænker dansk, grønlandsk eller færøsk territorium, udøver enhederne politimyndighed til søs og gennemfører fiskeriinspektion og søredning.
  • I Grønland overvåger Slædepatruljen SIRIUS verdens største nationalpark, som stort set dækker hele det nordøstlige Grønland. Siriuspatruljens patruljering foregår med hundeslæde, snescooter og båd.  
 • Fiskeriinspektion
  • For at beskytte havets ressourcer håndhæver Arktisk Kommando fiskerilovgivningen på Færøerne og i Grønland. Arktisk Kommando deltager i beskyttelsen af fiskebestandene ved at gennemføre fiskeriinspektion og -kontrol i Grønland og ved Færøerne med henblik på at forebygge og imødegå systematiske overtrædelser af den grønlandske og færøske fiskerilovgivning.
 • Eftersøgnings- og redningstjeneste
  • Joint Rescue Coordinations Centre (JRCC) er en enhed under Arktisk Kommando. JRCC har ansvaret for at lede de eftersøgninger og redninger, Arktisk Kommando har ansvaret for i Grønland. I lokalet ved siden af Joint Rescue Coordination Centre findes Naviair, som er den statslige lufttrafiktjeneste. Samarbejdet med Naviair er med til at skabe et overblik over lufttrafik i og omkring Grønland, og Naviairs vagthavende deltager i koordination af eftersøgning og redning af luftfartøjer. Operationscentret i Arktisk Kommando er døgnbemandet. På Færøerne stilles en forbindelsesofficer til rådighed for Maritime Rescue Coordination Centre Tórshavn, når Forsvarets enheder deltager i eftersøgnings- og redningstjeneste.
  •  Danmark og Grønland har indgået aftale om at yde kollektiv SAR-assistance til de otte samtalepartnere i Arktisk Råd (Danmark, USA, Canada, Rusland, Island, Norge, Sverige og Finland) samt evt. andre nationer, der i fremtiden måtte tilslutte sig aftalen. Aftalen er underskrevet i forummet Arctic Coast Guard Forum (ACGF) under Arktisk Råd.
 • Miljøovervågning
  • Arktisk Kommando overvåger farvandet omkring Grønland og Færøerne med blandt andet Flyvevåbnets Challenger-fly. En dansk overvågningssatellit blev i januar 2018 sendt i kredsløb over Arktis for at teste monitorering af skibe og fly i kommandoens område – et samarbejde mellem Forsvaret, DTU Space og virksomheden GomSpace.
 • Forureningsbekæmpelse 
  • I Grønland er forureningsbekæmpelse en delt opgave mellem selvstyret og den danske stat. Grønlands Selvstyre er ansvarlige for søterritoriet. Det vil sige de indre og ydre territorialfarvande. Arktisk Kommando er ansvarlig for forureningsbekæmpelse på det åbne hav.
 • Søopmåling 
  • Det er den danske stats ansvar at sikre kortlægning af hele riget. Arktisk Kommando hjælper til med denne opgave i form af søopmåling med Søværnets inspektionsfartøjer. I skibets skrog er der fastinstalleret et flerstråleekkolod til brug for søopmålingen.
 • Diverse støtteopgaver for det civile samfund
  • Arktisk Kommando yder hvert år praktisk og logistisk støtte til forskning i Arktis. For eksempel har inspektionsskibet Hvidbjørnen for Grønlands Naturinstituts Klimaforskningscenter udlagt databøjer til kortlægning af havpattedyrenes migrationsrute. Arktisk kommando har også ydet støtte til Dansk Center for Havforskning i Nordøstgrønland, samt forskere fra Grønlands Naturinstitut i Scoresbysundfjorden, som undersøgte, om narhvaler bliver påvirket af seismisk aktivitet i havet. På Færøerne støtter Arktisk Kommando blandt andet med ammunitionsrydning.

I medierne

Danmarks Radio sendte i 2019 en dokumentar i fire afsnit om Arktisk Kommando. I dokumentaren følger man et hold Sirius- og Stationsspecialist-aspiranter og deres vej til Grønland. Desuden ser man både redningsaktioner fra luften og på vand. Det første afsnit var det 8. mest sete DR program i uge 12, 2019[3].

ReferencerRediger

Eksterne linksRediger