Artsfredning i Danmark

(Omdirigeret fra Artsfredning)

Artsfredning i Danmark er fredning af specifikke arter, som fremgår af Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt BEK nr 521 af 25/03/2021, også kaldet Artsfredningsbekendtgørelsen[1]. Artsfredningsbekendtgørelsen dækker arter af fugle, "som i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa, hvor traktaten om Den Europæiske Union finder anvendelse", invertebrater, dyr og planter, som fremgår af bilag til bekendtgørelsen.

Fredede vildtlevende dyr, bilag 1Rediger

PattedyrRediger

Krybdyr og padderRediger

Vildtlevende krybdyr og padder, bortset fra de arter, der ikke er naturligt forekommende i den danske natur, og som anses for at udgøre en trussel mod naturligt forekommende arter, er fredede. Det gælder, uanset om de må antages at have etableret sig i naturen med levedygtige bestande eller forekommer tilfældigt.

KrybdyrRediger

PadderRediger

FiskRediger

Hvirvelløse dyr (invertebrater)Rediger

BillerRediger

GuldsmedeRediger

SommerfugleRediger

MuslingerRediger

Fredede planter, bilag 2Rediger

UlvefodRediger

BrasenfødeRediger

BregnerRediger

Enkimbladede blomsterplanterRediger

Tokimbladede blomsterplanterRediger

Igler og snegle, bilag 3Rediger

ReferencerRediger

  1. ^ Miljøministeriet (2021) Artsfredningsbekendtgørelsen. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/521