Aslak Bolts Jordebog

Aslak Bolts jordebog (norsk: Aslak Bolts jordebok) er en jordebog, en oversigt over Nidaros ærkebispedømmes jordegods og ejendomme og indtægterne fra det. Jordebogen har navn efter Aslak Bolt (ærkebiskop 1428-1450), som skrev bogen, sandsynligvis vinteren 1432-33. Bolt stod for størstedelen af nedtegnelserne, men også senere ærkebiskopper, først og fremmest Gaute Ivarsson (ærkebiskop 1475-1510), har kommet med tilføjelser.

Aslak Bolts jordebok fra 1432-33.

Aslak Bolts jordebog er skrevet på pergament og opbevares hos Riksarkivet.

Kilde til norsk middelalderRediger

 
Titelbladet på ærkebiskopen Aslak Bolts jordebog udgivet af P.A. Munch i 1852.

Bogen er en vigtig kilde til norsk økonomisk historie i senmiddelalderen. Bolt genindførte også en række mindre afgifter, som var gået i glemmebogen. Ærkebiskoppen skrev bogen på grundlag af et ældre, nu tabt, jordebogsregister. Samlet registrerer jordebogen ca. 2600 jordebogsenheder (gårde og gårdparter) fra Aslak Bolts egen tid, af dem er ca. 1560 enheder fra Trøndelag. Der er opført både gammel landskyld; den leje som gjaldt i første halvdel af 1300-tallet, og ny landskyld som den stabiliserede sig på Aslak Bolts tid i første halvdel af 1400-tallet. At ærkebiskoppen indførte ny landskyld viser, at kirken erkendte at forholdene ikke ville vende tilbage til tilstanden før Den Sorte Død. Indtægterne fra jord var sunket til en fjerdedel grundet befolkningsnedgang og ødelægning af gårder.[1]

Aslak Bolts jordebog giver tillige vigtige oplysninger om administrative og topografiske forhold i ærkestiftet i middelalderen. Jordebogen er også vigtig for stednavneforskning, da alle de middelalderlige navneformer er bevarede takket være den.[2]

Trykte udgaverRediger

P.A. Munch udgav et nyt tryk af Aslaks Bolts jordebog allerede i 1852. Bogen har været en vigtig middelalderkilde i Norge siden da. Oluf Rygh sammenlignede Munchs udgave med originalmanuskriptet, da han arbejdede med Norske Gaardnavne, og Ryghs korrigerede udgave findes i Riksarkivet.

I 1997 udgav Riksarkivet ved Jon Gunnar Jørgensen en ny udgave af jordebogen. Denne udgave er tosproget, idet venstre opslagsark er ordret tolking eller afskrift, højre opslagsark er moderne bokmål.

NoterRediger

  1. ^ Norgeshistorie.no, Hans Jacob Orning, «Et regime foran undergangen». Hentet 1. des. 2016 fra http://www.norgeshistorie.no/senmiddelalder/religion-og-verdensbilder/1013-et-regime-foran-undergangen-.html.
  2. ^ Aslak Bolts Jordebok. (2013, 9. april). I Store norske leksikon. Hentet 14. november 2016 fra https://snl.no/Aslak_Bolts_jordebok.

Eksterne henvisningerRediger