Atommasse

Atommasse er massen af et specifikt atom målt i atommasseenheden units. Det er den samlede vægt af atomets nukleoner samt elektroner.

Atomvægt er gennemsnitsatommassen af et grundstofs forekommende isotopsammensætning[1]

NoterRediger