Autorisationsloven

dansk lov
(Omdirigeret fra Autorisation)

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (i daglig tale blot Autorisationsloven) er den lov, der beskriver følgende sundhedsfaglige gruppers virke samt autorisations- og videreuddannelsesbestemmelser:

Autorisationsloven
Dansk lovgivning
Lang titel:Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
Type:Lov
Nummer:451
År:2006
Ressort:Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Datoer
Vedtaget:11. maj 2006
Stadfæstet:22. maj 2006
Offentliggjort:24. maj 2006
Status: Gældende
Lovens gang gennem Folketinget
Læs loven på Retsinformation.dk


Desuden beskrives følgende alternative behandlingers bestemmelser også deri:

Autorisationen tildeles den enkelte sundhedsperson af Styrelsen for Patientsikkerhed og giver ret til at benytte en af ovenstående stillingsbetegnelser samt til at virke som sådan. Autorisationen kan fratages i tilfælde af f.eks. grov uagtsomhed eller forsømmelse. Ved udgangen af den måned hvori sundhedspersonen fylder 75 år, bortfalder autorisationen automatisk.

Alle ovenstående stillings- og professionsbetegnelser er beskyttede af Autorisationsloven og må kun benyttes af personer, der af Sundhedsministeriet har opnået autorisation.

Autorisationsloven trådte i kraft 1. januar 2007 og erstatter følgende love:

Eksterne kilder og henvisninger

redigér

Referencer

redigér