Autorisationsloven

dansk lov

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (i daglig tale blot Autorisationsloven) er den lov, der beskriver følgende sundhedsfaglige gruppers virke samt autorisations- og videreuddannelsesbestemmelser:


Desuden beskrives følgende alternative behandlingers bestemmelser også deri:

Autorisationen tildeles den enkelte sundhedsperson af Styrelsen for Patientsikkerhed og giver ret til at benytte en af ovenstående stillingsbetegnelser samt til at virke som sådan. Autorisationen kan fratages i tilfælde af f.eks. grov uagtsomhed eller forsømmelse. Ved udgangen af den måned hvori sundhedspersonen fylder 75 år, bortfalder autorisationen automatisk.

Alle ovenstående stillings- og professionsbetegnelser er beskyttede af Autorisationsloven og må kun benyttes af personer, der af Sundhedsministeriet har opnået autorisation.

Autorisationsloven trådte i kraft 1. januar 2007 og erstatter følgende love:

Eksterne kilder og henvisninger Rediger

Referencer Rediger