Autorisationsloven

dansk lov

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (i daglig tale blot Autorisationsloven) er den lov, der beskriver følgende sundhedsfaglige gruppers virke samt autorisations- og videreuddannelsesbestemmelser:

Autorisationsloven
Dansk lovgivning
Lang titel:Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
Type:Lov
Nummer:451
År:2006
Ressort:Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Datoer
Vedtaget:11. maj 2006
Stadfæstet:22. maj 2006
Offentliggjort:24. maj 2006
Status: Gældende
Lovens gang gennem Folketinget
Læs loven på Retsinformation.dk


Desuden beskrives følgende alternative behandlingers bestemmelser også deri:

Autorisationen tildeles den enkelte sundhedsperson af Styrelsen for Patientsikkerhed og giver ret til at benytte en af ovenstående stillingsbetegnelser samt til at virke som sådan. Autorisationen kan fratages i tilfælde af f.eks. grov uagtsomhed eller forsømmelse. Ved udgangen af den måned hvori sundhedspersonen fylder 75 år, bortfalder autorisationen automatisk.

Alle ovenstående stillings- og professionsbetegnelser er beskyttede af Autorisationsloven og må kun benyttes af personer, der af Sundhedsministeriet har opnået autorisation.

Autorisationsloven trådte i kraft 1. januar 2007 og erstatter følgende love:

Eksterne kilder og henvisninger

redigér

Referencer

redigér