Bæklampretten, også Almindelig bæklampret, Lampetra planeri, er en fisk i familien lampretter.

I Danmark er den ynglende, lever i ferskvand og ret almindelig.[1]

Arten er på den danske lister for Habitatdirektivets Bilag II via Habitatbekendtgørelsen.[2]

Referencer

redigér
  1. ^ Henrik Carl; Jørgen G. Nielsen; Peter R. Møller (juli 2004), "En kommenteret og revideret oversigt over danske fisk", Flora og Fauna, 110 (2): 29-39Wikidata Q113861760
  2. ^ "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter", Lovtidende A, 25. november 2021Wikidata Q113861896