Assurance-Compagniet Baltica var et dansk skades- og livsforsikringsselskab. Det blev stiftet i 1915 på initiativ af Den Danske Landmandsbank, Det Østasiatiske Kompagni og Det Forenede Dampskibs-Selskab. Selskabet fusionerede i flere omgange med andre forsikringsselskaber, blandt andre med selskabet Skandinavia og i 1982 med selskabet Nye Danske Lloyd (resultatet af en tidligere fusion mellem Nye Danske og Danske Lloyd). I 1983 overtog Baltica genforsikringsselskabet Nordisk Gjenforsikrings Selskab.

I slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne udviklede forsikringsselskabet Baltica sig til et finansielt konglomerat med Baltica Holding som holdingselskab.[1] Udviklingen skete under direktør Peter Christoffersen, der fra 1978 var direktør i Baltica Forsikring og fra 1987 var administrerende direktør i koncernen. Fra 1985 begyndte datterselskabet Baltica Finans at tilbyde lån, og i 1987 etableredes en bank (Baltica Bank). I 1985 købtes vekselererfirmaet I. S. Hahns Enke. I 1988 begyndte Baltica en ekspansion inden for ejendomsformidling, idet ejendomsmæglere blev tilbudt samarbejde på grundlag af franchising. I 1988 købtes Falcks Redningskorps af Falck-familien.

Baltica Finans og Baltica Bank ekspanderede kraftigt med udlån til en række, ofte risikobetonede, projekter. I Gibraltar blev der iværksat nogle ambitiøse ejendomsprojekter. I 1990 købte Baltica Finans Københavns Idrætspark med henblik på en stor om- og tilbygning, hvilket senere blev til Parken. Store lån blev også givet til kommanditister i Sanexco-selskaberne, der stod for udviklingen af skibs- og ejendomsprojekter.

Også i 1990 købte Baltica det gamle Statsanstalten for Livsforsikring af staten for 3,4 mia. kr. Selskabet ændrede i denne forbindelse navn til Danica (se artikel om Danica Pension). Det var oprindelig hensigten at finansiere købet med en stor aktieudvidelse, men dette blev opgivet, da Hafnia-koncernen (se artikel om Hafnia Forsikring) begyndte en politik med opkøb af Baltica-aktier for herved at fremtvinge en fusion.

Under Hafnias opkøb søgte Baltica at værne sig ved forskellige alliancer med selskaber, der ejede store aktieposter i Baltica. Blandt andet aftaltes det med ATP, at ATP skulle fastholde sine aktier. ATP ejede 11 pct. af aktierne i Baltica Holding samt derudover 3,5 pct. i Baltica Forsikring. Da Hafnia i 1991 tilbød en overkurs i forhold til børskursen for ATP's aktiepost, måtte ATP sige nej som følge af aftalen indgået med Baltica. På dette tidspunkt var aktieposten 1,6 mia. værd.

I løbet af 1991 og 1992 led Baltica betydelige tab på flere af sine aktiviteter, blandt andet på Gibraltar-projekterne og lånene til Sanixco-kommanditisterne. Samtidig var koncernen presset af store renteudgifter på gæld, der var optaget for at finansiere den tidligere ekspansion. I december 1992 blev Peter Christoffersen afskediget, og Danske Bank tog som den væsentligste kreditor fat på en ordnet afvikling af koncernen. Sammenbruddet i Baltica-koncernen var et af de største finansielle sammenbrud under finanskrisen 1988-1994.

En reorganisering af Baltica-koncernen blev gennemført i 1993. Her skete en fusion af Baltica Forsikring og et nyt selskab, Baltica Kapital, hvorved forsikringsselskabet reelt købte en stor post egne aktier ud af holdingselskabet. I 2004 fandt en ekspertgruppe nedsat til undersøgelse af Finanstilsynets forvaltning, at dette var en ulovlig omgåelse af bestemmelser i Lov om Forsikringsvirksomhed, og kritiserede Finanstilsynet for at have accepteret dette.[2]

I 1994 overtog Danske Bank aktiemajoriteten i forsikringsselskabet Baltica. I 1995 solgtes skadesforsikringsdelen til Tryg Forsikring, der skiftede navn til Tryg-Baltica. Danske Bank beholdt livsforsikringsdelen, som førtes videre i datterselskabet Danica. Afviklingen i den resterende del af Baltica-koncernen blev gennemført under navnet Gefion. I 1999 blev Gefion købt af Alm. Brand for 1,55 mia. kr. Heri lå bl.a. Parken.

Referencer

redigér
  1. ^ Finn Østrup, Danske finanskriser fra 1311 til 2000, Bind III, 2023.
  2. ^ Ekspertgruppen til undersøgelse af Finanstilsynets forvaltning, Finanstilsynets forvaltning i nogle større sager ca. 1990-1995 (Baltica-sagen, Hafnia-sagen m.fl.), 2004.

Litteratur

redigér

Finn Østrup, Danske finanskriser fra 1311 til 2000, Bind III, 2023, Forlaget Historia.

Ekspertgruppen til undersøgelse af Finanstilsynets forvaltning, Finanstilsynets forvaltning i nogle større sager ca. 1990-1995 (Baltica-sagen, Hafnia-sagen m.fl.), 2004, Schultz Information.

  Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.