Ukrudtsbekæmpelse

(Omdirigeret fra Bekæmpelse af ukrudt)

Ukrudtsbekæmpelse er tiltag, som mindsker muligheden for at kulturplanter eller afgrøder mister terræn til ukrudt - eller fjernelse af planter eller alger, hvor mennesker ikke ønsker dem - fx mellem eller på fliser, på veje og stier.[kilde mangler]

Redskaber anvendt til ukrudtsbekæmpelse; planteske og havehandsker.
Ukrudtsbekæmpelse omkring 1930-40ere.
En mekanisk ukrudtsbekæmpelsesmaskine.

Fysisk ukrudtsbekæmpelseRediger

Fysisk ukrudtsbekæmpelse eller mekanisk ukrudtsbekæmpelse er fysiske ukrudtsbekæmpelsestiltag.

Fysisk ukrudtsbekæmpelse er fx:

Redskaber som anvendes ved fysisk ukrudtsbekæmpelse:

Biologisk ukrudtsbekæmpelseRediger

Biologisk ukrudtsbekæmpelse er en måde at bekæmpe skadelige og/eller uønskede ukrudt ved at bruge andre levende organismer. I stedet for pesticider, afhænger biologiske bekæmpelsesmidler af prædation, parasitter, planteædere eller andre mekanismer, der i forvejen forekommer i stærkere økosystemer, men indebærer typisk ofte aktiv menneskelig indblanding.

Kemisk ukrudtsbekæmpelseRediger

  Uddybende artikel: Kemisk ukrudtsbekæmpelse

Et herbicid eller ukrudtsmiddel er et pesticid (gift) til bekæmpelse af ukrudt eller uønsket plantevækst. "Selektive ukrudtmidler" dræber bestemte grupper af planter, mens de skåner de dyrkede planter. Nogle af disse midler virker ved, at de griber ind i ukrudtets vækst, og de er ofte plantehormoner. Ukrudtsmidler, der bruges til at rydde et område for al vegetation, er bredtvirkende og dræber alle planter, som bliver ramt.