En betinget dom er en domstolsafgørelse, hvori den dømte findes skyldig, men fritages for afsoning af straffen, hvis nogle bestemte vilkår overholdes. Disse vilkår indebærer at den dømte i en periode – ofte et eller to år – ikke begår ny kriminalitet. Det kan også bestemmes, at den dømte skal holdes under tilsyn af Kriminalforsorgen.

Danmark har haft betingede domme siden 1905.[1] Der anvendes også kombinationsdomme, således at en periode er betinget og en anden ubetinget. Personer, der idømmes en betinget dom, er ofte ikke tidligere straffet. Betingede domme anvendes bl.a. i sager om berigelseskriminalitet.

Straffelovens § 56-61 omhandler betingede domme.

Ekstern henvisning redigér

Reference redigér

  1. ^ betinget dom på lex.dk