Åbn hovedmenuen

Betinget samopståen

Broom icon.svgFormatering
Denne artikel bør formateres (med interne links, afsnitsinddeling o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg

Betinget samopståen el."Årsagskæden" (sanskrit: Pratityasamutpada, pali: Paticcasamuppadda) er en grundlæggende del af den buddhistiske lære (Dharma). Den søger at klarlægge hvorledes individuel lidelse opstår samt hvordan man får bragt den til ophør. Er en af de filosofiske grundsten i den gren af buddhismen der kaldes for Theravada (Theera betyder ældste, vada betyder vej eller visdom).Det skal nævnes at belæringerne også forekommer indenfor andre grene af buddhismen, (der er tre buddhistiske hovedretninger (Hinayana, Mahayana, og Vajrayana). For en fyldestgørende klarlægning af den betingede samopståen er det formålstjentligt at se de illustrationer der bruges for at forklare dette, de forefindes blandt andet på Tibetanske tempeldraperier. De draperier der omhandler dette, kaldes på sanskrit for bhavachakra. Det skal nævnes i denne forbindelse at det er svært at finde dækkende ord på dansk for de tilsvarende sanskritord. Der er tolv led i den betingede samopståen. Det første led er

 1. Uvidenhed .(sanskrit) Avidya
 2. Vanetendenser el. formationer. (sanskrit) Samskara#
 3. Bevidsthed (Sanskrit)Vijnana
 4. Navn og form el. mentalitet korporealitet. (Sanskrit) Nama/Rupa
 5. De 6 sanser. (sanskrit) Sadayatana
 6. Kontakt. (Sanskrit) Sparsa
 7. Følelse. (sanskrit) Vedana
 8. Tørst. (sanskrit) Trsna
 9. Tilknytning (sanskrit) Upadana
 10. Tilblivelse (sanskrit) Bhava
 11. Fødsel. (sanskrit) Jati
 12. Alderdom og Død (sanskrit) Jara-Marana