For alternative betydninger, se Bias. (Se også artikler, som begynder med Bias)

Bias henviser til menneskers fordomme og stereotype opfattelser om andre. Disse fordomme og stereotype opfattelser er ofte knyttet til kategorier som køn, alder, etnicitet, seksuel orientering m.v. Bias kommer fra og udtales som på engelsk. Det tilsvarende adjektiv er biased.

Det er generelt accepteret af socialpsykologer, at mennesker har biaser, og der kan derfor være tale om at mennesker har en række almindelige bias.

Psykologisk forskning peger på, at mennesker påvirkes af ubevidst bias. De ubevidste fordomme ser ud til at have en reel indflydelse på vores forståelse, handlinger og beslutninger – både i positiv og negativ retning. Psykologer inden for feltet "ubevidst socialkognition" har studeret en række emner, bl.a. forbrugervarer, selvværd, mad, alkohol og politiske værdier, men det måske mest kendte område inden for feltet omhandler ubevidste biaser mod socialt stigmatiserede grupper, som fx kvinder og medlemmer af LGBTQ.[1]

Eksempler

redigér
  • Fundamental attributionsfejl: Det er almindeligt at være mere tilbøjelig til at søge årsagerne til adfærd i personligheden frem for i ydre omstændigheder, når det drejer sig om andre, end når det drejer sig om en selv.
  • Bekræftelsesbias: Vi har en tendens til at opdage ting, der understøtter de hypoteser eller holdninger vi i forvejen har.
  • Tilgængelighedsheuristik: Når vi bedømmer et fænomens frekvens, konkluderer vi ofte at den er hyppig, hvis vi hurtigt kan komme i tanker om mange enkelte tilfælde.

En liste af bias oversat til dansk fra artiklen, "A Task-based Taxonomy of Cognitive Biases for Information Visualization".[2] Det er meget forsimplede beskrivelser, og de beskriver ikke hvorfor disse bias forekommer, eller hvad de eksisterer for. Listen er dannet ud fra Wikipedias engelske bias-liste, men de har kun tilføjet de bias, som de har fundet videnskabelige artikler for, hvilket gør listen kortere.

# Task Flavor Cognitive bias Kort beskrivelse
1 Estimation Association Availability bias Begivenheder mere sandsynlige, hvis de er lette at huske
2 Estimation Association Conjunction fallacy Specifikke resultater er mere sandsynlige end generelt
3 Estimation Association Empathy gap Estimater påvirket af ikke at anerkende rollen den aktuelle følelsesmæssige tilstand spiller
4 Estimation Association Time-saving bias Overvurder den tid, der spares, når du øger hastigheden
5 Estimation Baseline Anchoring effect Skøn påvirket af det første stykke information
6 Estimation Baseline Base rate fallacy Ignorer basisrate-sandsynligheden for den generelle befolkning
7 Estimation Baseline Dunning-Kruger effect Folk med lav evne overvurderer deres præstation (modsat til høj evne)
8 Estimation Baseline Gambler’s fallacy Nuværende ekstra hyppige resultat, vil være mindre hyppigt i fremtiden
9 Estimation Baseline Hard-easy effect Overoptimisme for svære opgaver, underoptimisme for lette
10 Estimation Baseline Hot-hand fallacy Nuværende resultat, der er hyppigere, vil være hyppigere i fremtiden
11 Estimation Baseline Insensitivity to sample size Anslå sandsynlighed mens man ignorerer prøvestørrelsen
12 Estimation Baseline Regressive bias Overvurdere høje sandsynligheder, undervurdere lave
13 Estimation Baseline Subadditivity effect Samlet sandsynlighed mindre end sandsynligheden for delene
14 Estimation Baseline Weber-Fechner law Kan ikke se små forskelle i store mængder
15 Estimation Inertia Conservatism Ny information opdaterer ikke sandsynlighedsestimater nok
16 Estimation Outcome Exaggerated expectation Overdrive beviser for at støtte konklusionen
17 Estimation Outcome Illusion of validity Overkonfidens i dommen baseret på intuition og anekdoter
18 Estimation Outcome Impact bias Forudsig fremtidige følelsesmæssige reaktioner som mere intense
19 Estimation Outcome Outcome bias Evaluer beslutningstager kun pga. resultatet
20 Estimation Outcome Planning fallacy Overoptimistisk tro på at gennemføre en opgave, især for mig selv
21 Estimation Outcome Restraint bias Overvurder evnen til at modstå fristelse
22 Estimation Outcome Sexual overperception bias Overvurder eller undervurder romantisk interesse fra andre
23 Estimation Self-perspective Curse of knowledge Eksperter antager, at nybegyndere har samme viden
24 Estimation Self-perspective Extrinsic incentives bias Andre har ekstrinsiske motiveringer (f.eks. penge), egen er intrinsisk (f.eks. læring)
25 Estimation Self-perspective False consensus effect Overvurder andres enighed med egne meninger
26 Estimation Self-perspective Illusion of control Overvurdering af ens indflydelse på en ekstern begivenhed
27 Estimation Self-perspective Illusion of transparency Overvurder andres indsigt i ens mentale tilstand, og vice versa
28 Estimation Self-perspective Naive cynicism Forudsige at andre vil være mere egocentriske
29 Estimation Self-perspective Optimism bias Positive resultater er mere sandsynlige for sig selv end andre
30 Estimation Self-perspective Out-group homogeneity bias Tro at outgroup vil være mere homogen end ingroup
31 Estimation Self-perspective Pessimism bias Positive resultater er mindre sandsynlige for en selv end andre
32 Estimation Self-perspective Spotlight effect Overvurder sandsynligheden for, at folk bemærker ens udseende/opførsel
33 Estimation Self-perspective Worse-than-average effect Undervurder egne præstationer i forhold til andre i vanskelige opgaver
34 Decision Association Ambiguity effect Valg der er påvirket af deres tilknytning til ukendte resultater
35 Decision Association Authority bias Valg, der er berørt af deres tilknytning til autoritet
36 Decision Association Automation bias Valg, der er berørt af deres tilknytning til et automatiseret system
37 Decision Association Framing effect Valg, der påvirkes af, om alternativer præsenteres som gevinster eller tab
38 Decision Association Hyperbolic discounting Valg der påvirkes af små kortsigtede belønninger
39 Decision Association Identifiable victim effect Donationsvalg påvirket af, om ofrene er identificerbare individer
40 Decision Association Loss aversion Valg, der påvirkes af, om alternativer er gevinster eller tab
41 Decision Association Neglect of probability Valg, der er påvirket af ignorering af sandsynlighed
42 Decision Association Pseudocertainty effect Valg der påvirkes af, om nogle alternativer er fremstillet som visse
43 Decision Association Zero-risk bias Valg, der påvirkes af alternativer med fuldstændig elimineret af risiko
44 Decision Baseline Attraction effect Valg der er påvirket af irrelevante dominerede alternativer
45 Decision Baseline Ballot names bias Afstemningsvalg påvirket af rækkefølgen af kandidatnavne
46 Decision Baseline Cheerleader effect Valg, der påvirkes af, om folk er i en gruppe
47 Decision Baseline Compromise effect Valg påvirkes, af om de præsenteres som ekstreme eller gennemsnitlige alternativer
48 Decision Baseline Denomination effect Valg, der påvirkes af, om det samlede beløb er i mindre mønter/sedler
49 Decision Baseline Disposition effect Salgsvalg påvirket af startværdien og ikke den aktuelle værdi
50 Decision Baseline Distinction bias Valg der er påvirket af hvor mange alternativerne der eksisterer
51 Decision Baseline Less is better effect Valg, der berøres, hvis de præsenteres separat eller sammenstilles
52 Decision Baseline Money illusion Valg, der påvirkes af nominelle monetære værdier
53 Decision Baseline Phantom effect Valg der påvirkes af dominerende, men ikke tilgængelige alternativer
54 Decision Inertia Endowment effect Valg der påvirkes af ejerskab af alternativer
55 Decision Inertia Escalation of commitment Valg, der er påvirket af fortsat engagement i suboptimalt resultat
56 Decision Inertia Functional fixedness Objektbrug påvirket af den traditionelle måde at bruge det på
57 Decision Inertia Mere-exposure effect Valg, der er påvirkes af genkendelighed (gentagen eksponering)
58 Decision Inertia Semmelweis reflex Medicinsk praksis påvirket af tidligere etablerede normer
59 Decision Inertia Shared information bias Gruppevalg påvirket af kun at dele kendte oplysninger
60 Decision Inertia Status quo bias Valg der påvirkes af trangen til at undgå en ændring, selv når forventet værdi er højere
61 Decision Inertia Well traveled road effect Valg af rejserute påvirket af kendskab til veje
62 Decision Outcome Reactance Valg, der er berørt af trangen til at gøre det modsatte af, hvad nogen vil have dig til at gøre
63 Decision Self-perspective IKEA effect Valg der er påvirket af, om alternativer involverer egenindsats
64 Decision Self-perspective Not invented here Valg, der er påvirket af alternativer med oprindelse uden for en organisation
65 Decision Self-perspective Reactive devaluation Valg der påvirkes af, om alternativer angiveligt stammer fra en antagonist
66 Decision Self-perspective Social comparison bias Ansættelsesvalg påvirket af egne kompetencer
67 Hypothesis Assesment Association Illusory truth effect Udtalelse betragtes som sandt efter gentagen eksponering for den
68 Hypothesis Assesment Association Rhyme as reason effect Udsagn er mere sandsynligt, hvis det rimer
69 Hypothesis Assesment Outcome Barnum effect Bedømmelser med høj nøjagtighed for vage og generelle udsagn
70 Hypothesis Assesment Outcome Belief bias Hypotese sand, hvis konklusionen er troværdig
71 Hypothesis Assesment Outcome Clustering illusion Se mønstre i støj, f.eks. klynger i en bunke prikker
72 Hypothesis Assesment Outcome Confirmation bias Foretrække resonnementer eller oplysninger, der bekræfter foretrukken hypotese
73 Hypothesis Assesment Outcome Congruence bias Søger kun bekræftelse af den foretrukne hypotese, men ikke efter alternativer
74 Hypothesis Assesment Outcome Experimenter effect Underbevidst indflydelse af undersøgelsesdeltagere for at bekræfte en hypotese
75 Hypothesis Assesment Outcome Illusory correlation Oplevet ikke-eksisterende forhold mellem variabler
76 Hypothesis Assesment Outcome Information bias Søg yderligere oplysninger, der ikke er relevante for en hypotese eller handling
77 Hypothesis Assesment Outcome Pareidolia Se ansigter i støj, f.eks. i ens toastbrød
78 Causal Attribution Outcome Group attribution error Gruppetræk ekstrapoleret til et individuelt medlem
79 Causal Attribution Outcome Hostile attribution bias Tvetydige intentioner læses som fjendtlige
80 Causal Attribution Outcome Illusion of external agency Positive resultater tilskrives mystiske eksterne agenter
81 Causal Attribution Outcome Just-world hypothesis Tro på karma
82 Causal Attribution Outcome System justification Bias for selv et urimeligt system (f.eks. slaveri)
83 Causal Attribution Self-perspective Actor-observer asymmetry Andres fiaskoer tilskrives adfærd eller personlighed, egne fiaskoer tilskrives situation
84 Causal Attribution Self-perspective Defensive attribution hypothesis Mangler eller uheld fra andre bedømmes efter egen lighed med personen
85 Causal Attribution Self-perspective Egocentric bias Eget bidrag overvurderet
86 Causal Attribution Self-perspective Fundamental attribution error Andres fiaskoer skyldes adfærd og personlighed, egne fiaskoer skabes af situationen
87 Causal Attribution Self-perspective In-group favoritism Succes og positive træk for ingroup i stedet for outgroup
88 Causal Attribution Self-perspective Self-serving bias Egen gode præstation tilskrives adfærd eller personlighed, fiaskoer tilskrives situationen
89 Causal Attribution Self-perspective Ultimate attribution error Outgroup fiaskoer tilskrives adfærd eller personlighed, ingroup fiaskoer tilskrives situation
90 Recall Association Childhood amnesia Sværere at huske begivenheder inden en bestemt alder
91 Recall Association Cryptomnesia Hukommelse forvekslet med fantasi, inspiration (f.eks. utilsigtet plagiering)
92 Recall Association Cue-dependent forgetting Svært at huske oplysninger uden påmindelser
93 Recall Association Digital amnesia Mindre sandsynlighed for at huske let søgbare oplysninger
94 Recall Association Duration neglect Huske ubehagelig oplevelse efter intensitet, mens man ignorerer varigheden
95 Recall Association Fading affect bias Følelser omkring ubehagelige begivenheder falmer, men behagelige gør det ikke
96 Recall Association False memory Fantasi forveksles med en hukommelse
97 Recall Association Humor effect Nemmere at huske humoristiske ting
98 Recall Association Leveling and sharpening Minder skærper nogle ting, svækker andre
99 Recall Association Levels-of-processing effect Nemmere at huske resultatet af dyb analyse
100 Recall Association Misinformation effect Minder påvirket af ny information
101 Recall Association Modality effect Nemmere at huske genstande, der er præsenteret auditorisk end visuelt
102 Recall Association Mood-congruent memory Minder huskes og genskabes af humør
103 Recall Association Next-in-line effect Undladelse af at huske ord fra den foregående taler
104 Recall Association Part-list cueing effect Sværere at huske materiale efter geneksponering for undergruppe
105 Recall Association Picture superiority effect Nemmere at huske billeder (symbolske repræsentationer) end ord
106 Recall Association Positivity effect Nemmere at huske positive begivenheder end negative
107 Recall Association Processing difficulty effect Nemmere at huske oplysninger, som var vanskelige at forstå
108 Recall Association Reminiscence bump Nemmere at huske begivenheder fra ungdomsårene og tidligt voksenliv
109 Recall Association Source confusion Hukommelse forvrænget efter at have hørt folk tale om en situation
110 Recall Association Spacing effect Nemmere at huske oplysninger fra mindre eksponeringer vs. en enkelt stor en
111 Recall Association Suffix effect "Recency effect" reduceret med en irrelevant lyd ved slutningen af listen
112 Recall Association Suggestibility Idéer foreslået af en spørger forveksles med minder
113 Recall Association Telescoping effect Huske en begivenhed som sket før eller senere
114 Recall Association Testing effect Genkaldelsetest fører til bedre hukommelse end genkendelsetest
115 Recall Association Tip of the tongue phenomenon Huske del af et element, men ikke helheden
116 Recall Association Verbatim effect Nemmere at huske ideen end ordret formulering
117 Recall Association Zeigarnik effect Nemmere at huske afbrydne opgaver end afsluttede
118 Recall Baseline Bizarreness effect Nemmere at huske bizarre genstande
119 Recall Baseline List-length effect Sværere at huske genstande fra længere lister
120 Recall Baseline Serial-positioning effect Bedst tilbagekaldelse af første og sidste genstande i en serie
121 Recall Baseline Von Restorff effect Unikke ting huskes bedre
122 Recall Inertia Continued influence effect Huske kun første information, selv efter korrektion
123 Recall Outcome Choice-supportive bias Huske tidligere valg som bedre end de var
124 Recall Outcome Hindsight bias Husk tidligere forudsigelser som mere nøjagtige efter at have set resultatet
125 Recall Outcome Rosy retrospection Huske fortid alt for positivt
126 Recall Self-perspective Cross-race effect Mere vanskeligt at skelne mennesker fra outgroup race
127 Recall Self-perspective Self-generation effect Selvgenereret indhold er lettere at huske, end hvis det blot læses
128 Recall Self-perspective Self-reference effect Nemmere at huske selvrelateret information
129 Opinion Reporting Association Halo effect Opfattelse af personlighedsttræk påvirkes af udseende
130 Opinion Reporting Association Moral credential effect Udsagn om ikke-fordomsfuldhed tillader fordømmende udsagn
131 Opinion Reporting Association Negativity bias Sociale domme påvirkes mere af negative end positive oplysninger
132 Opinion Reporting Baseline Focusing effect Tro baseret på den mest udtalte del af givet information
133 Opinion Reporting Inertia Backfire effect Tidligere overbevisning stærkere, når korrektion blev forsøgt
134 Opinion Reporting Inertia Omission bias Moralsk skyld påvirket af, om skaden skyldtes passivitet
135 Opinion Reporting Outcome Bandwagon effect Troen påvirket af andres meninger
136 Opinion Reporting Outcome Moral luck Moralsk skyld er afhængig af begivenhedens udfald, ikke kun mål for handling
137 Opinion Reporting Outcome Social desirability bias Svar på spørgeskemaer på en socialt godkendt måde
138 Opinion Reporting Outcome Stereotyping Antagende egenskaber baseret på tilhørsgruppe
139 Opinion Reporting Outcome Women are wonderful effect Knyt mere positive egenskaber til kvinder
140 Opinion Reporting Self-perspective Anthropocentric thinking Mennesker er universets centrum
141 Opinion Reporting Self-perspective Anthropomorphism Mennesker som base for at resonnere om ikke-menneskeligt liv og processer
142 Opinion Reporting Self-perspective Ben Franklin effect Mening om andre påvirkes af ens opførsel over for dem
143 Opinion Reporting Self-perspective Bias blind spot Troen på, at ens bias er mere udbredte i andre end sig selv
144 Opinion Reporting Self-perspective Illusion of asymmetric insight Tro at man ved mere om andre, end andre ved om en
145 Opinion Reporting Self-perspective Illusory superiority Overvurdere ens kvaliteter og evner sammenlignet med andre
146 Opinion Reporting Self-perspective Naive realism Tro at vi oplever objekter i vores verden objektivt
147 Opinion Reporting Self-perspective Third-person effect Andre mere sårbare over for massemedier end en selv
148 Opinion Reporting Self-perspective Trait ascription bias Egne træk er variable, andres er forudsigelige
149 Opinion Reporting Self-perspective Zero-sum bias Tro at hvis man vinder, så taber andre
150 Other Association Attentional bias Folk udtrækker eller behandler oplysninger på en vægtet måde
151 Other Baseline Risk compensation Risikotolerance baseret på konstant risiko, ikke minimering
152 Other Baseline Surrogation Modeller vokser sig større, end hvad de blev konstrueret til at måle
153 Other Baseline Unit bias Folk spiser mere mad fra større containere
154 Other Outcome Ostrich effect Undgå negativ information

Se også

redigér

Referencer

redigér
  1. ^ Brownstein, Michael (2019) "Implicit Bias", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/implicit-bias/ .
  2. ^ Dimara, Evanthia & Franconeri, Steven & Plaisant, Catherine & Bezerianos, Anastasia & Dragicevic, Pierre. (2018). A Task-based Taxonomy of Cognitive Biases for Information Visualization. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. PP. 10.1109/TVCG.2018.2872577.
  Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.