Bloktilskud til Færøerne

Danmark

Denne artikel er en del af:
Politik og regering i
DanmarkAndre lande • Politik

Færøerne har i de seneste år nedskåret bloktilskuddet fra den danske stat med det øjemed, at opnå større selvstyre i håbet om en fremtidig selvstændighed. Færøerne modtager årligt omkring 641,8 millioner kroner i bloktilskud fra den danske stat (2022) – svarende til 13.134 kroner per indbygger. [1][2] Færøernes landsstyre, der tiltrådte den 22. december 2022, og består af de tre partier: Javnaðarflokkurin, Tjóðveldi og Framsókn, har valgt at skære ned på bloktilskuddet med 25 millioner om året de næste fire år. Samtidig vil de også overtage flere sagsområder fra Danmark, f.eks. loftrummet over Færøerne, Færøernes fyrtårne og epidemi-området.[3][4]

Udover bloktilskuddet modtager Færøerne også 9 millioner kroner årligt i tilskud til "Overførselsudgifter til EU og øvrige udland".[5]

Fra Finansloven 2022 redigér

Efter omlægningen til et generelt tilskud har bloktilskuddet efter aftale mellem regeringen og Færøernes landsstyre været fastholdt uændret realt frem til og med 2001, hvorved tilskuddet fra finansår til finansår blev reguleret i overensstemmelse med den gennemsnitlige reguleringsprocent for statens samlede driftsudgifter fra pris- og lønniveau for finansloven for et år til prisog lønniveau for finansloven det følgende år. Det blev mellem regeringen og landsstyret aftalt, at bloktilskuddet i 2002 blev fastsat til 615,5 mio. kr.

Efterfølgende indgik regeringen og landsstyret den 24. oktober 2002 en aftale om fastsættelse af statens tilskud til de bloktilskudsfinansierede områder på 615,5 mio. kr. nominelt årligt i perioden 2003 til og med 2006. Regeringen og landsstyret aftalte i oktober 2006 en uændret videreførelse af statens tilskud til de bloktilskudsfinansierede områder på 615,5 mio. kr. nominelt årligt i perioden 2007 og 2008. Regeringen og landsstyret har for hvert af årene 2009-2011 indgået ét-årige aftaler om en uændret videreførelse af statens tilskud til de bloktilskudsfinansierede områder på 615,5 mio. kr. nominelt.

Regeringen og landsstyret aftalte i 2012 samt i 2013 en real videreførelse (pristalsregulering) af statens tilskud til de bloktilskudsfinansierede områder. Tilskuddet udgjorde 624,1 mio. kr. i 2012 og 632,2 mio. kr. i 2013 mio.

Regeringen og landsstyret aftalte i 2013 en real videreførelse (pristalsregulering) af statens tilskud til de bloktilskudsfinansierede områder på 635,4 mio. kr. i 2014. Desuden blev det aftalt, at beløbet for 2015 og 2016 pris- og lønreguleres per 1. januar det pågældende år med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion. Regeringen og landsstyret aftalte i april 2016, at statens tilskud fastholdes nominelt uændret på 641,8 mio. kr. i hvert af årene 2017, 2018 og 2019. Regeringen og landsstyret aftalte desuden, at tilskuddet for 2016 ligeledes udgjorde 641,8 mio. kr.

I overensstemmelse med landsstyrets ønske aftalte regeringen og landsstyret i november 2019, at statens tilskud fastholdes nominelt uændret på 641,8 mio. kr. i 2020. Regeringen og landsstyret aftalte desuden, at tilskuddet fra 2021 og frem årligt vil blive fastsat i forbindelse med udarbejdelse af finansloven.

I overensstemmelse med landsstyrets ønske er regeringen og landsstyret enige om at fastholde statens tilskud nominelt uændret på 641,8 mio. kr. i 2022.[6]

Se også redigér

Kongeriget:

Kilder og litteraturhenvisninger redigér

  1. ^ Finansloven 2022 s. 330
  2. ^ Skader bloktilskud Færøernes økonomi? | information.dk
  3. ^ Dall, Anders (22. december 2022). "Ikke sket i 20 år: Ny færøsk regering vil skære i bloktilskuddet fra Danmark". dr.dk. Danmarks Radio. Hentet 22. december 2022.
  4. ^ Jákupsson, Jógvan (22. december 2022). "Ríkisveiting og yvirtøkur". portal.fo. Hentet 22. december 2022.
  5. ^ Finansloven 2022 s. 320
  6. ^ Finansloven 2022 s. 330
 Spire
Denne artikel om dansk politik er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.