Bogens Verden

dansk tidsskrift

Bogens Verden var et dansk tidsskrift for litteratur og kultur. Tidsskriftets forgænger, Bogsamlingsbladet, der blev udgivet af den nystiftede forening ”Danmarks Folkebogssamlinger”, startede med at udkomme i 1906. Men da ”Danmarks Biblioteksforening” blev skabt i 1919 som en videreførelse af ”Danmarks Folkebogsamlinger”, ændrede tidsskriftet samtidig navn til Bogens Verden. Tidsskriftet, der var et alment kulturelt tidsskrift og i de enkelte numre belyste bestemte temaer, blev i de seneste årgange udgivet af Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Forfatter- og Oversættercenter, Hald Hovedgård og udkom fire gange årligt, og blev redigeret af Bruno Svindborg (ansvh.), Jørn Erslev Andersen og Peter Q. Rannes. Tidsskriftet ophørte med årgang 2011.

Eksterne henvisningerRediger