Bremselængde er den strækning et køretøj tilbagelægger, fra det øjeblik bremsen påvirkes, til køretøjet holder stille.

tR = reaktionstid; sR = reaktionslængde; sB = bremselængde; sA = totale standselængde; a = bremsedeceleration

Den totale standselængde for et køretøj er summen af reaktionslængden og bremselængden.

Reaktionslængden er den strækning, der tilbagelægges i reaktionstiden.

Den tilladte hastighed for en given vejstrækning fastlægges under hensyn til bremselængen og til krydsende trafik, som kan bevirke behovet for opbremsninger.

Bremseligningen

redigér

Fysisk kan bremselængde modelleres som en konstant deceleration  . Den rejste afstand   til tiden   med starthastigheden   er da givet ved:

 

hvor hastigheden   er

 

Bilen standser til tiden  , når   er 0:

 

Bremselængden   som funktion af starthastighed og deceleration er derfor givet ved:

 

Af dette kan ses, at en fordobling af starthastigheden giver en firdobling af bremselængden.

 Spire
Denne trafikartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.