Cand.Mag. i russisk og historie. Beskæftiger mig hovedsageligt historie, særligt kongerækker