Her er sat plads af til tabeller vedrørende de første panserskibe:

Antal søgående panserskibe ved årets udgang redigér

De søgående panserskibe fra 1870'erne var periodens kraftigste krigsskibe. 1870'erne var det andet tiår, hvor panserskibene dominerede verdenshavene. Periodens panserskibe kan deles op i tre kategorier:

 • Søgående panserskibe: Skemaet medtager pansrede skibe, der er på over 3.500 tons og søgående i et sådant omfang, at de kan operere på de store have i længere perioder.
 • Kystpanserskibe: Pansrede skibe, der er beregnet til tjeneste i kystnære områder.
 • Små skibe med panser: Restgruppe med letpansrede skibe (panserkanonbåde) og små søgående panserskibe.

Baggrund redigér

 
Maleri af Gloire fra en bog om den franske flåde

Det første søgående panserskib var det franske Gloire, der satte gang i en intens maritim kappestrid mellem Frankrig og England.[1] Skemaet viser, at de to lande ved udgangen af 1860'erne lå side om side. Indtil Napoleon 3.'s nederlag til Tyskland i 1870-71 var det Frankrigs politik at opretholde balance, men derefter var der hverken penge eller politisk vilje til at fortsætte kapløbet. Den franske flåde var totalt overlegen i krigen mod tyskerne og indledte en blokade, men begivenhederne på landjorden betød, at en stor del af flåden blev kaldt hjem, og en del af mandskabet blev indsat ved fronten. I alt tog 57.000 mand fra den franske marine del i krigen til lands.[2]

Årtiets eneste træfning mellem panserskibe i Europa foregik i forbindelse med et oprør i Spanien i 1873, hvor regeringens panserskib Vitoria trak sig sejrrigt ud af kampen.[3] Periodens næste større krig fandt sted i 1878 mellem Rusland og Tyrkiet, men her rådede den russiske Sortehavsflåde i modsætning til den tyrkiske ikke over søgående panserskibe, så i stedet koncentrerede russerne sig om at genere tyrkerne med torpedobåde.

Det eneste søgående panserskib, der gik tabt i årtiet som følge af krigshandlinger, var det peruvianske Independencia, der i krigen mod Chile i 1879 nærmest præsterede at gøre sig selv ukampdygtigt ved at gå på grund i en kamp mod en langt svagere modstander.[4]

Årtiets mest spektakulære tab var det britiske Captain, der forliste i en storm og dermed understregede vanskelighederne ved at kombinere ønskerne om både at have fuld sejlrigning og svære kanoner i kanontårne.

Der var fortsat store forventninger til værdien af vædderstævnen. De blev ikke indfriet i kamp, men både det britiske Vanguard og det tyske Grosser Kurfürst blev vædret og sænket af andre panserskibe ved kollisioner, der tydeligt viste dette våbens farlighed.

I løbet af 1870'erne begyndte landene også at udfase nogle af de ældste panserskibe, specielt dem, der havde træskrog, fordi kombinationen af træ og panser viste sig mindre heldig.

Ud over at blive omtalt som panserskibe, blev de søgående skibe også omtalt som pansrede fregatter eller pansrede korvetter. Traditionelt var det linjeskibene, der i flere århundreder havde været flådernes stærkeste skibe, men panserskibene overtog deres rolle og kom dermed til at fungere som flådernes slagskibe.

Flåderne redigér

Skemaet viser, at både den britiske og den franske flåde fortsat blev udbygget, men at franskmændene ikke længere kunne holde trit. Blandt de mellemstore sømagter var især Rusland på vej frem, og Spaniens plads i selskabet blev overtaget af det nye tyske kejserrige. I USA blev der kun bygget få krigsskibe i 1870'erne og ingen af dem var søgående panserskibe. Som det første asiatiske land dukker Japan op på listen. Blandt de nordiske lande var det i denne periode kun Danmark, der byggede søgående panserskibe.

Skibene redigér

Skemaet omfatter 95 søgående panserskibe fra 1860'erne, hvoraf de 17 fjernes fra listen på grund af deres ringe størrelse. Periodens byggeaktivitet betyder, at der ved udgangen af 1870'erne er 121 skibe på listen.

Det er vigtigt at understrege, at de mange navne dækker over skibe af vidt forskellig kampværdi. Dette tiår var et af de mest forvirrede med hensyn til, hvordan et stort krigsskib skulle se ud, og hvad det skulle kunne. Der var desuden en voldsom udvikling i konstruktionen af artilleri og panser, hvilket betød, at selv ret nye skibe hurtigt blev forældede. Da Royal Navy overtog Devastation i 1873 havde man egentlig opskriften på et rigtigt slagskib, men det er betegnende, at der blev eksperimenteret videre med andre typer i yderligere en halv snes år.


 • Ultimo 1869: Skibe mindre end 3.500 tons fjernet fra listen:
År England Frankrig Rusland Italien Østrig-Ungarn Spanien Tyskland Tyrkiet Holland Peru Japan Danmark TOTAL
Ult.
1869
Warrior
Defence
Black Prince
Resistance
Royal Oak
Hector
Achilles
Prince Consort
Caledonia
Ocean
Scorpion
Wivern
Lord Clyde
Favorite
Pallas
Bellerophon
Zealous
Agincourt
Royal Alfred
Lord Warden
Valiant
Minotaur
Northumberland
Penelope
Hercules
Monarch
La Gloire
Invincible
Normandie
Couronne
Magenta
Solferino
Provence
Savoie
Flandre
Héroine
Magnanime
Guyenne
Belliqueuse
Valeureuse
Gauloise
Revanche
Surveillante
Rochambeau
Jeanne d'Arc
Alma
Armide
Atalante
Montcalm
Reine Blanche
Thetis
Pervenetz
Sevastopol
Petropavlovsk
Netron Menya
Kreml
Terribile
Formidabile
Re di Portogallo
Regina Maria Pia
San Martino
Castelfidardo,
Principe di Carignano,
Ancona
Affondatore
Varese
Messina
Roma
Drache
Salamander
Kaiser Max
Prinz Eugen
Juan de Austria,
Erzherzog Ferdinand Max,
Habsburg
Tetuán
Numancia
Vitoria
Zaragoza
Arapiles
Méndez Nuñez
Friedrich Carl
Kronprinz
König Wilhelm
Osmaniye
Mahmudiye
Abdul Aziz
Orhaniye
Asar-i Sevket,
Necm-i Sevket
Prins Hendrik der Nederlanden Independencia Dannebrog
Danmark
Peder Skram
95
26 25 5 12 7 6 3 6 1 1 0 3 95
-Scorpion
-Wivern
-Favorite
-Pervenetz
-Netron Menya
-Kreml
-Terribile
-Formidabile
-Varese
-Drache
-Salamander
-Méndez Nuñez -Asar-i Sevket
-Necm-i Sevket
-Prins Hendrik der Nederlanden -Dannebrog
-Peder Skram
23 25 2 9 5 5 3 4 0 1 0 1 78
1870 +Captain
+Repulse
+Audacious
+Invincible
+Vanguard
-Captain
+Marengo
+Océan
+Assar-i-Tewfik
27 27 2 9 5 5 3 5 0 1 0 1 85
1871 +Iron Duke
+Sultan
+Hotspur
-Normandie +Admiral Greig
+Admiral Lazarev
+Admiral Chichagov
+Admiral Spiridov
+Lissa
30 26 6 9 6 5 3 5 0 1 0 1 92
1872 +Swiftsure -Invincible
-Rochambeau
31 24 6 9 6 5 3 5 0 1 0 1 91
1873 +Triumph
+Devastation
+Suffren +Kniaz Pozharski +Venezia -Juan de Austria
-Kaiser Max
-Prinz Eugen
-Tetuán
33 25 7 10 3 4 3 5 0 1 0 1 92
1874 +La Galissonnière +Principe Amedeo +Kaiser
33 26 7 11 4 4 3 5 0 1 0 1 95
1875 -Lord Clyde
-Vanguard
+Richelieu
-Magenta
+General Admiral +Palestro
-Re di Portogallo
+Custoza +Hansa
+Deutschland
+Kaiser
31 26 8 11 5 4 6 5 0 1 0 1 98
1876 +Victorieuse +Petr Veliki +Don Juan d'Austria
+Kaiser Max
+Preussen +Messudieh
31 27 9 11 7 4 7 6 0 1 0 1 104
1877 +Thunderer
+Alexandra
+Shannon
+Temeraire
+Friedland
+Colbert
+Gerzog Edinburgski +Sagunto +Friedrich der Grosse +Koning der Nederlanden
35 29 10 11 7 5 8 6 1 1 0 1 114
1878 +Belleisle
+Northampton
+Triomphante
+Trident
+Minin +Prinz Eugen -Arapiles +Grosser Kurfürst
+Sachsen
-Grosser Kurfürst
+Fuso
37 31 11 11 8 4 9 6 1 1 1 1 121
1879 +Dreadnought -La Gloire -Independencia +Helgoland
38 30 11 11 8 4 9 6 1 0 1 2 121
 • Ultimo 1879: Skibe mindre end 5.000 tons fjernet fra listen:
År England Frankrig Rusland Italien Østrig-Ungarn Spanien Tyskland Tyrkiet Holland Peru Danmark TOTAL
Ult.
1879
Warrior
Defence
Black Prince
Resistance
Royal Oak
Hector
Achilles
Prince Consort
Caledonia
Ocean
Pallas
Bellerophon
Zealous
Agincourt
Royal Alfred
Lord Warden
Valiant
Minotaur
Northumberland
Penelope
Hercules
Monarch
Repulse
Audacious
Invincible
Iron Duke
Sultan
Hotspur
Swiftsure
Triumph
Devastation
Thunderer
Alexandra
Shannon
Temeraire
Belleisle
Northampton
Dreadnought
Couronne
Solferino
Provence
Savoie
Flandre
Héroine
Magnanime
Guyenne
Belliqueuse
Valeureuse
Gauloise
Revanche
Surveillante
Jeanne d'Arc
Alma
Armide
Atalante
Montcalm
Reine Blanche
Thetis
Marengo
Océan
Suffren
La Galissonnière
+Richelieu
Victorieuse
Friedland
Colbert
Triomphante
Trident
Sevastopol
Petropavlovsk
Admiral Greig
Admiral Lazarev
Admiral Chichagov
Admiral Spiridov
Kniaz Pozharski
General Admiral
Petr Veliki
Gerzog Edinburgski
Minin
Regina Maria Pia
San Martino
Castelfidardo,
Principe di Carignano,
Ancona
Affondatore
Messina
Roma
Venezia
Principe Amedeo
Palestro
Erzherzog Ferdinand Max,
Habsburg
Lissa
Kaiser
Custoza
Don Juan d'Austria
Kaiser Max
Prinz Eugen
Numancia
Vitoria
Zaragoza
Sagunto
Friedrich Carl
Kronprinz
König Wilhelm
Hansa
Deutschland
Kaiser
Preussen
Friedrich der Grosse
Sachsen
Osmaniye
Mahmudiye
Abdul Aziz
Orhaniye
Assar-i-Tewfik
Messudieh
Koning der Nederlanden Danmark
Helgoland
95
38 30 11 11 8 4 9 6 1 2
-Pallas
-Penelope
-Hotspur
-Belleisle
-Belliqueuse
-Jeanne d'Arc
-Alma
-Armide
-Atalante
-Montcalm
-Reine Blanche
-Thetis
-La Galissonnière
-Victorieuse
-Triomphante
-Admiral Greig
-Admiral Lazarev
-Admiral Chichagov
-Admiral Spiridov
-Kniaz Pozharski
-Regina Maria Pia
-San Martino
-Castelfidardo
-Principe di Carignano,
-Ancona
-Affondatore
-Messina
-Don Juan d'Austria
-Kaiser Max
-Prinz Eugen
-Hansa -Assar-i-Tewfik -Danmark
34 19 6 4 5 4 8 5 1 1
1880 +Superb
-Resistance
+Duilio
34 19 6 5 5 4 8 5 1 1
1881 +Nelson
+Inflexible
+Neptune
+Dévastation
-Couronne
+Württemberg
37 19 6 5 5 4 9 5 1 1
1882 -Prince Consort
-Ocean
+Redoutable
+Bayard
+Turenne
-Solferino
-Guyenne
-Magnanime
+Dandolo +Tegetthoff +Bayern
35 19 6 6 6 4 10 5 1 1
1883 +Agamemnon
+Ajax
-Warrior
-Gauloise +Vladimir Monomakh +Baden
36 18 7 6 6 4 11 5 1 1
1884 +Amiral Duperré
-Provence
36 18 7 6 6 4 11 5 1 1
1885 -Royal Oak
-Royal Alfred
+Courbet
+Vauban
+Dmitrij Donskoi +Italia -Sagunto
34 20 8 7 6 3 11 5 1 1
1886 +Colossus
+Conqueror
+Imperieuse
-Caledonia
-Zealous
+Duguesclin
+Terrible
+Requin
-Flandre
-Valeureuse
-Sevastopol -Erzherzog Ferdinand Max,
-Habsburg
+Oldenburg
35 21 7 7 4 3 12 5 1 1
1887 +Edinburgh
+Collingwood
+Lepanto
37 21 7 8 4 3 12 5 1 1
1888 +Hero
+Warspite
+Benbow
+Rodney
+Orlando
+Australia
+Caiman
+Indomptable
+Formidable
-Savoie
+Admiral Nakhimov +Ruggiero di Lauria +Pelayo
43 23 8 9 4 4 12 5 1 1
1889 +Anson
+Camperdown
+Howe
+Aurora
+Galatea
+Immortalité
+Narcissus
+Undaunted
-Lord Warden
-Repulse
+Amiral Baudin +Chesma
+Imperatritsa Ekaterina II
+Pamiat Azova
+Francesco Morosini +Kronprinz Erzherzog Rudolf
+Kronprinzessin Erzherzogin Stephanie
49 24 11 10 6 4 12 5 1 1
 • Ultimo 1889: Skibe mindre end 6.500 tons fjernet fra listen:
År England Frankrig Rusland Italien Østrig-Ungarn Spanien Preussen Tyrkiet Holland Peru Danmark TOTAL
Ult.
1889
Defence
Black Prince
Hector
Achilles
Bellerophon
Agincourt
Royal Alfred
Valiant
Minotaur
Northumberland
Hercules
Monarch
Audacious
Invincible
Iron Duke
Sultan
Swiftsure
Triumph
Devastation
Thunderer
Alexandra
Shannon
Temeraire
Northampton
Dreadnought
Superb
Nelson
Inflexible
Agamemnon
Ajax
Colossus
Conqueror
Imperieuse
Edinburgh
Collingwood
Hero
Warspite
Benbow
Rodney
Orlando
Australia
Anson
Camperdown
Howe
Aurora
Galatea
Immortalité
Narcissus
Undaunted
Héroine
Revanche
Surveillante
Marengo
Océan
Richelieu
Suffren
Friedland
Colbert
Trident
Dévastation
Redoutable
Bayard
Turenne
Amiral Duperré
Courbet
Vauban
Duguesclin
Terrible
Requin
Caiman
Indomptable
Formidable
Amiral Baudin
Petropavlovsk
General Admiral
Petr Veliki
Gerzog Edinburgski
Minin
Vladimir Monomakh
Dmitrij Donskoi
Admiral Nakhimov
Chesma
Imperatritsa Ekaterina II
Pamiat Azova
Roma
Venezia
Principe Amedeo
Palestro
Duilio
Dandolo
Italia
Lepanto
Ruggiero di Lauria
Francesco Morosini
Lissa
Kaiser
Custoza
Tegetthoff
Kronprinz Erzherzog Rudolf
Kronprinzessin Erzherzogin Stephanie
Numancia
Vitoria
Zaragoza
Pelayo
Friedrich Carl
Kronprinz
König Wilhelm
Deutschland
Kaiser
Preussen
Friedrich der Grosse
Sachsen
Württemberg
Bayern
Baden
Oldenburg
Osmaniye
Mahmudiye
Abdul Aziz
Orhaniye
Messudieh
Koning der Nederlanden Helgoland 95
49 24 11 10 6 1 12 1
-Defence
-Audacious
-Invincible
-Iron Duke
-Shannon
-Conqueror
-Hero
-Orlando
-Australia
-Aurora
-Galatea
-Immortalité
-Narcissus
-Undaunted
-Revanche
-Surveillante
-Héroine
-Bayard
-Turenne
-Vauban
-Duguesclin
-Petropavlovsk
-General Admiral
-Gerzog Edinburgski
-Minin
-Vladimir Monomakh
Dmitrij Donskoi
-Roma
-Venezia
-Principe Amedeo
-Palestro
-Kaiser
-Kronprinz Erzherzog Rudolf
-Kronprinzessin Erzherzogin Stephanie
-Zaragoza -Kronprinz
-Oldenburg
-Osmaniye
-Mahmudiye
-Abdul Aziz
-Orhaniye
-Koning der Nederlanden -Helgoland
35 17 5 6 3 3 10 1 0
1890 +Trafalgar +Sinop
+Imperator Aleksandr II
36 17 7 6 3 3 10 1 0
1891 +Nile +Hoche
+Marceau
+Andrea Doria
37 19 7 7 3 3 10 1 0
1892 +Royal Sovereign +Neptune +Imperator Nikolai I
+Dvednadtsat Apostolov
-Lissa +Hamidieh
38 20 9 7 2 3 10 2 0
1893 +Empress of India
+Ramilies
+Resolution
-Agincourt
-Minotaur
+Magenta +Gangut +Re Umberto +Infanta Maria Teresia +Brandenburg
+Wörth
39 21 10 8 2 4 12 2 0
1894 +Barfleur
+Centurion
+Repulse
+Revenge
+Royal Oak
-Northampton
-Marengo
-Océan
+Georgi Pobiedonosets +Vizcaya +Kurfürst Friedrich Wilhelm
+Weissenburg
43 19 11 8 2 5 14 2 0
1895 +Magnificent
+Majestic
+Brennus +Navarin
+Rurik
+Sardegna
+Sicilia
+Almirante Oquendo -Friedrich Carl
45 20 13 10 2 6 13 2 0
1896 +Prince George
+Victorious
-Black Prince
+Sisoi Veliki
46 20 14 10 2 6 13 2 0
1897 +Renown
+Jupiter
+Mars
+Charles Martel
+Carnot
+Jauréguiberry
-Suffren
+Tri Sviatitelia
+Rossia
-Gangut
49 22 15 10 2 6 13 2 0
1898 +Caesar
+Hannibal
+Illustrious
-Valiant
-Northumberland
+Bouvet
+Masséna
+Petropavlovsk
+Poltava
+Rostislav
+Kaiser Friedrich III
50 24 18 10 2 6 14 2 0
1899 +Canopus
-Edinburgh
+Charlemagne
+Gaulois
+Sevastopol
50 26 19 10 2 6 14 2 0

Lidt om De Ruyter redigér

Fra Sondhaus' bog. Korrekt til 1860, men De Ruyter blev åbenbart aldrig et panserskib, men derimod et panserbatteri:

The first Dutch ironclad, the armored frigate De Ruyter, may hold the record for having undergone more radical transformations than any other of the larger warships in naval history. Laid down at Flushing in 1831 as a 74-gun sailing ship of the line, De Ruyter spent 19 years on the stocks before being cut down in 1850 and launched in 1853 as a 54-gun sailing frigate. After seven years of service the ship was converted to a 45-gun screw frigate, then in 1863 to a broadside ironclad.

Fra Hollandsk hjemmeside om skibe, der hed De Ruyter. Virker mere underbygget:

In stocks at the naval yard at Flushing, Netherlands 20 August 1831 as 74 guns ship of the line 2nd class. Dimensions 54,16 x 14,30/14,70 x 6,46-7,32m, displacement 3000-3655 ton (maximum), sail area 237 M2. Crew numbered 650 men. As 54-gun frigate 1st class on stocks at the naval yard at Flushing 22 February 1850, launched 8 August 1853, commissioned 21 August 1854. Dimensions 54,16 x 14,30/14,70 x 6,10-6,80m, displacement 2770 ton, sail area 2170M2. Crew numbered 500 men. Rebuilt at naval yard at Hellevoetsluis and NSBM Fijenoord as a steam frigate. In dry dock at the naval yard at Hellevoetsluis 20-21 October 1859 and in the aft dock 25 October-1860-19 September 1861. In 1860 fitted out there with steam power and fitted out with 45 guns. Launched 19 September 1861. Commissioned 17 April 1962. Dimensions 60,30/63,50 x 14,30/14,70 x 6,10-6,80m, displacement 2828 ton, sail area 2450Ms. Crew numbered 500 men. Rebuilt as an armed floating battery at the naval yard at Flushing/NSBM Fijenoord. On stocks mid 1862, launched begun 1866, commissioned 21 July 1870. Dimensions 60,30/63,00 x 14,30/14,93 x 6,40-6,80m, displacement 2944-3050 ton (maximum). Crew numbered 250 men. Armed with 14-60pdr and served at the mouth of the Schelde. Decommissioned 9 October 1870. Sold at Willemsoord to be broken up 1874. Her figurehead was made of fir-wood representing a bust of the Dutch sea hero M.A. de Ruyter. When she was rebuilt as a steam battery, a same project was going on in Danmark namely with the Dannebrog. The Danes visited the Netherlands to see De Ruyter.


Lidt om Sagunto redigér

ENTREGA BAJA -- SAGUNTO -- -- 1869 1896 Características Principales Casco: madera. Eslora: 86,3 m. Manga: 17,28 m. Puntal: 8,28 m. Calado: 7,40 m. Desplazamiento: 6.253 ton. Velocidad: 12,5 nudos. Carbón: 800 ton. Potencia: 800 HP. nominales y 3.200 indicados. Dotación: 560 hombres. Armamento/Protección

  * 10 cañones Palliser de 22 cm.
   3 cañones Palliser de 18 cm.
  * Coraza de hierro de 15 cm. cubriendo la parte inferior del casco bajo y sobre la línea de flotación, y formando encima de la misma un reducto blindado.

Historia Proyectado como fragata de hélice de 100 cañones Príncipe Alfonso, su quilla fue puesta en 1858. En 1860 fue decidida su transformación en fragata acorazada. El triunfo de la revolución de septiembre de 1868, recibió su nuevo nombre de Sangunto. Fugazmente recibió el nombre de Amadeo I durante su construcción, ostentando tal nombre hasta la abdicación del monarca, en febrero de 1873, recuperando su anterior denominación. La transformación costó 1.401.151 pesetas de la época.

Aún no terminada, su tripulación se adherió a la sublevación del brigadier Pozas en Ferrol en octubre de 1872 con las dotaciones de otras unidades. En 1877 fue incorporada al servicio activo, teniendo una corta vida y poco movida. En 1887 fue declarada inútil para el servicio. Continuó como pontón hasta 1896, año en que fue vendida para desguace.

Billedlinks til eventuelt senere brug redigér

Henholdsvis skibe og projekt Italien

Krydsere m.v. redigér

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Russian_Cruiser_Oleg_LOC_16924u.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Herta_German_Cruiser_LOC_04284.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:SMS_Dresden_German_Cruiser_LOC_16727.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Richmond_USS_cruiser_1923_LOC_ggbain_36729.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:HMS_Berwick_LOC_ppmsca-08025.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Zhdanov.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:VasiliyChapaev1983a.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:USS_Wainwright_(CG-28).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:AURORA20060528.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Plan_of_Matsushima.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:HMS_Cressy.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:HMS_Antrim_LOC_ggbain_19125.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Bogatyr%271898-1922-1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Infanta-maria-teresa_h88603.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Ryurik1917.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:AdmiralMakarov1908-1909.jpg


Litteratur:

Naval warfare, 1815-1914 Af Lawrence Sondhaus (s.91 vedr de Ruyter)

http://www.gutenberg.org/files/25088/25088-h/25088-h.htm#CHAPTER_XI Title: Famous Sea Fights From Salamis to Tsu-Shima Author: John Richard Hale

19 juli 1867: aankomst Zr.Ms. Prins Hendrik der Nederlanden

Zr.Ms. Ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden. Schilderij. Marinemuseum Den HelderAankomst van het in Groot-Brittannië gebouwde ramtorenschip Zr.Ms. Prins Hendrik der Nederlanden op de rede van Texel. De Prins Hendrik der Nederlanden is het eerste ijzeren pantserschip bij de Koninklijke Marine. Daarmee wordt een nieuw tijdperk ingeluid. De eerste vier ijzeren pantserschepen worden in het buitenland gebouwd; daarna worden ze gebouwd op de Rijkswerf in Amsterdam. Deze grote schepen zijn bestemd voor Nederlands-Indië, maar komen daar pas in 1876.

In februari 1865 werd met Laird een contract gesloten voor de levering van het eerste pantserschip voor de Nederlandse Marine, het ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden. Het was een ijzeren gepantserd schroefstoomschip met een bewapening van 4 kanonnen die in twee draaibare gepantserde

78.Ibidem, 104. 79.B.W. Tideman, ‘Beschrijving van de wijze waarop in de Atlas Steel Spring and Iron Works te Sheffield pantserplaten vervaardigd worden’, in: Mededeelingen betreffende het zeewezen, (1865). [p. 91]


torens waren opgesteld. Verder was het schip voorzien van een ramsteven en van twee schroeven.

Kort m.v. fra Italien redigér

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Via_Flaminia.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Viae_Flaminia_Aemilia_Postumia.jpg Flamina med fortsættelsen nordpå
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Viae_Salaria_Tiburtina_map.jpg Vejene gennem Abruzzo
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Via_Nomentana2.jpg Nomentana-vejen, der mødte Via Salaria
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Map_of_Roman_roads_in_Italy.png Alle vejene
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Roman_Italy.gif De italienske provinser
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Italy_1000_AD.svg Italien år 1000
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Italy_1050.jpg Italien omkring 1050 (gammelt kort)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Italy_%28South%29_1050.jpg (detalje af ovennævnte kort)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Italy_and_Illyria_1084_v2.svg Italien år 1084
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Southern_Italy_1112.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Kingdom_of_Sicily_1154.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Italy_1494_v2.png Italien år 1494
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Abruzzo_et_terra_di_lavoro.jpg Abruzzo & Campanien

Video, video redigér

http://www.youtube.com/watch?v=S2RqRxjjlsI Searchers:Needles and Pins (Playback, original besætning)
http://www.youtube.com/watch?v=dlJsVG1QbFk Searchers:Don't Throw Your Love Away (Live, slem lyd, original besætning)
http://www.youtube.com/watch?v=j4lCMv20VS4 Searchers:Farmer John & Don't Throw Your Love Away (Live, rimelig lyd, original besætning)
http://www.youtube.com/watch?v=nPdTTfJmO8k The Hollies:Introduktion & Rockin' Robin & Just One Look (Live, rimelig lyd, original besætning)
http://www.youtube.com/watch?v=f9JekRPVj2A The Hollies:I Can't Let Go (Live, rimelig lyd, original besætning)
http://www.youtube.com/watch?v=FsCkCxvLG1M The Hollies:He Ain't Heavy, He's My Brother (Live, OK lyd, 1988-udgave i lavere toneart

 1. ^ Parkes, s. 2
 2. ^ Lybeck, s. 170
 3. ^ Lybeck, s. 197
 4. ^ Lybeck, s. 203-204