Bruger:Sarrus/irc-kommandoer

Dette er en liste over irc-kommandoer til netværket Libera.Chat. Det med kursiv er en variabel, hvor man skal skrive, hvad der er relevant i situationen. De steder, hvor der skal angives et kanalnavn står der “#wikipedia-da“, som er navnet på kanalen for den danskspogede Wikipedia. Hvis kommandoen skal anvendes i en anden kanal, skal dennes navn skrives i stedet for. For kommandoer i CVN-kanalerne, se b:IRC-kursus/cvn-wp-da.

  • I stedet for /msg nickserv kan man evt. nøjes med at skrive /ns.
  • I stedet for /msg ChanServ kan man evt. nøjes med at skrive /cs.

Nickserv

redigér

Disse kommandoer vedrører registrerede Libera.Chat-konti.

Handling Kommando Kommentar
Set-kommandoer
Ændre emailadresse /msg nickserv set email emailadresse
Skjule emailadresse /msg nickserv set hidemail on Skjuler emailadressen for andre brugere.
Ændre password /msg nickserv set password kodeord
Gøre kontoen privat /msg nickserv set private on Skjuler info for andre brugere
Beskytte konto /msg nickserv set enforce on Ændrer nick til Guestxxxx, hvis der ikke identificeres inden et stykke tid
Andre kommandoer
Frigiv nick /msg nickserv release nick password Bruges hvis ens nick skal frigives efter en aktiveret enforcer (se ovenfor). Kun password, hvis ikke identificeret.
Ghost /msg nickserv ghost nick password Kun password, hvis ikke identificeret
Info om konto /msg nickserv info nick Info om den pågældende konto
Gruppér nicks /msg nickserv group nick Kobler ens nuværende nick sammen med ens Libera.Chat-konto.
Gruppér nicks /msg nickserv ungroup nick Fjerner ens nuværende nick fra ens Libera.Chat-konto.
Se egne rettigheder /msg nickserv listchans Se en oversigt over ens flag på alle Libera.Chat-kanaler

Operatørkommandoer

redigér

Disse kommandoer kræver med en enkelt undtagelse operatørflag (+o) på den kanal, man bruger dem på.

Handling Kommando Kommentar
Kick brugere /kick [kanal] nick [årsag] Smider den pågældende bruger ud af kanalen. Kommandoerne i [] er frivillige
(Af)ban flere brugere /mode #wikipedia-da -bb <ip/hostmask> <ip/hostmask> Et b for hver ip/hostmask. + i stedet for - hvis der skal bannes i stedet for afbannes. Der kan både bannes og afbannes i samme kommando, hvis man bruger f.ek. -bb+bb
Bloker brugere /mode #wikipedia-da +b nick!user@host Brugeren kan ikke komme ind i kanalen. Brug /mode #wikipedia-da +b for en liste over blokerede brugere
Fjern bruger fra kanalen /remove #wikipedia-da nick Fjerner en bruger fra kanalen
Kickban brugere /kickban nick Smider den pågældende bruger ud af kanalen og blokerer brugeren
Quiet brugere /mode #wikipedia-da +q nick!user@host Brugeren kan ikke tale på kanalen. Brug /mode #wikipedia-da +q for en liste over quietede brugere
Moderer kanalen /mode #wikipedia-da +m Kun voicede og oppede brugere kan tale
Se rettigheder på kanalen /msg ChanServ access #wikipedia-da list (freenode) En oversigt over, hvem har der hvilke rettigheder på en kanal (kan bruges af alle)
/msg chanserv flags #wikipedia-da (Libera.Chat)

For at ændre en brugers flag:

Handling Kommando Kommentar
Tildele autovoice (+V) /msg chanserv FLAGS #wikipedia-da nick!user@host +V Brugeren tildeles automatisk voice ved join
Tildele op (+o) /msg chanserv FLAGS #wikipedia-da nick!user@host +o Brugeren kan tildele sig selv op-flag ved behov (se nedenfor)
Tildel midlertidig voice /msg chanserv voice #wikipedia-da brugernavn Brugeren mister voiceflaget ved part og skal tildeles igen ved join
Fjern voice /msg chanserv devoice #wikipedia-da brugernavn Hvis brugeren har autovoice tildeles voice igen ved næste join, ellers ikke
Tildel midlertidig op/
Aktivere eget op-flag
/msg chanserv op #wikipedia-da brugernavn Bruges både for at aktivere sit eget op-flag og for at tildele andre brugere midlertidigt op.
Fjerne op /msg chanserv deop #wikipedia-da brugernavn Fjerner en brugers op. Hvis brugeren har +o, kan vedkommende tildele sig selv op igen, ellers ikke.
For en liste over alle flag, se https://github.com/atheme/atheme/wiki/ChanServ:FLAGS

For at give voice på #cvn-wp-da benyttes denne kommando:

/cs flags #cvn-wp-da <brugernavn> voiced

For at se, hvilke projekter cvn-botten overvåger:

CVNBot13 CVNBot13 list

Tilføj projekt (dansk Wikiquote brugt som eksempel):

CVNBot13 load da.wikiquote

User modes

redigér

Disse user modes skal aktiveres hver gang man logger på Libera.Chat. De deaktiveres ved at gentage kommandoen, blot med et "-" i stedet for et "+".

Handling Kommando Kommentar
Ignorer pm'er fra ikke accepterede brugere /mode nick +g Brugere accepteres med /accept
Ignorer pm'er fra brugere, der ikke er identificerede /mode nick +R
Skjul info fra /whois /mode nick +i i = invisible (usynlig)
Se wallops /mode nick +w Beskeder fra Libera.Chat
Bloker videresendelse /mode nick +Q Blokerer videresendelse til anden kanal