Logo for foreningen Xet

Velkommen til Xet's brugersideRediger

Denne profil er oprettet med henblik på at få beskrevet alle begreber og ord, der har noget med BDSM at gøre.

Foreningen Xet består at personer, der ikke ønsker at deres - i nogles øjne afvigende - seksualitet bliver blandet sammen med deres familie eller arbjedsliv, og har derfor valg at oprette en annonym profil.

DementiRediger

Foreningen Xet tager afstand fra vold, tvang, undertrykkelse og tortur, der ikke udføres mellem to ligeværdige parter og/eller med begge parters eksplicitte accept. Desuden tages stærkt afstand fra børneprono og lignende overgreb og materiale i tilknytning hertil.