Mit første arkiv (DEC 2006 - DEC 2010), mit andet arkiv (JAN 2011 - SEP 2013), mit tredje arkiv (NOV 2013 - NOV 2018) og mit fjerde arkiv (NOV 2018 - JUL 2022).

NPHI?

redigér

Hej Medic (CC: @JLiljehult og Kefr4000: der måske også har holdninger hertil). Hvad ville du mene titlen på en dansk ækvivalent til en:National public health institute (altså en artikel om konceptet om et nationalt folkesundhedsinstitut) skulle være? Mine umiddelbare bud er "Nationalt institut for folkesundhed", der dog lyder lidt som om det refererer til en konkret institution og ikke et koncept (om end den engelske titel også gør dette), eller "Nationalt folkesundhedsinstitut". Ser ud til at begge betegnelser bruges i praksis (om end disse eksempler er fra EU-dokumenter der som bekendt kan have særegne oversættelser nogle gange). – InsaneHacker ⚖️🕊️ (💬) 9. dec. 2022, 16:33 (CET)Svar

Hej @InsaneHacker mfl.
Godt spørgsmål! De danske medlemmer af International Association of National Public Health Institutes er Statens Institut for Folkesundhed og Statens Serum Institut, og her går ”institut” igen. Umiddelbart synes jeg, at ”Nationalt institut for folkesundhed” eller lignende vil lægge sig for tæt op ad ”Statens Institut for Folkesundhed”, hvilket er navnet på folkesundhedsinstituttet på SDU og har dermed uafhængig forskning som sit primære formål.
Som jeg læser den engelske wiki-artikel handler det i højere grad om statslige folkesundhedsmyndigheder, dvs. en del af den udøvende magt hørende under regeringen og underlagt politisk styring. Eksempelvis er amerikanske Centers for Disease Control & Prevention vist prototypen på et sådant institut, og CDC hører direkte under det amerikanske sundhedsministerium. Det betyder imidlertid ikke, at disse myndigheder ikke kan udøve forskning, og det bliver også udført på eksempelvis Statens Serum Institut og CDC.
Derfor giver det måske bedre mening at bruge ”myndighed” (eller styrelse som i Sundhedsstyrelsen) eksempelvis i begrebet ”Statslig folkesundhedsmyndighed” -- Kefr4000 (diskussion) 9. dec. 2022, 18:42 (CET)Svar
Jeg håber på at kunne finde dansksprogede kilder om konceptet, da det ideelt set er det vi bør basere artikelnavnet på, jf. WP:Navngivning#Generelle konventioner, pkt. 4 og 5. Det er imidlertid svært at finde kilder der både er på dansk og hvor det entydigt fremgår at det er NPHI-konceptet der refereres til. Indtil videre har jeg kun kunnet finde de ovennævnte EU-dokumenter, hvor man direkte kan sammenligne sprogversioner ([1], [2]), og her bruges "nationale folkesundhedsinstitutter" og blot "folkesundhedsinstitutter". Hvis du/I støder på noget litteratur hører jeg gerne om det. – InsaneHacker ⚖️🕊️ (💬) 9. dec. 2022, 19:43 (CET)Svar
Jeg har ikke litteratur på emnet, men skal gerne holde et øje åbent, hvis jeg skulle støde på noget. Umiddelbart har Kefr4000 givet et rigtigt fint svar herover, som jeg ganske kan tilslutte mig. Skulle jeg driste mig til at ytre en personlig holdning ganske uden formel opbakning, så ville jeg nok også undgå "Nationalt institut for folkesundhed", af samme årsager som Kefr4000; bedste bud indtil videre må IMHO være "Statslig/National folkesundhedsmyndighed", uagtet at engelsk bruger "institute" explicit. --Medic (diskussion) 9. dec. 2022, 20:17 (CET)Svar
 

You have been a medical translators within Wikipedia. We have recently relaunched our efforts and invite you to join the new process. Let me know if you have questions. Best Doc James (talk · contribs · email) 12:34, 2 August 2023 (UTC)

Fjernelser af rettelser fra 188.179.123.130

redigér

Jeg fjernede redigeringen af Retten i Næstved som led i massetilbagerulninger af den underligt nok ikke blokerede bruger Brugerdiskussion:188.179.123.130 (tidl. Bruger:Artiklen).

Du ved udmærket godt, at mange wikipedianere har spildt masser af tid på vedkommende, som kunne have været brugt på at forbedre artikler. Så alt i alt et meget stort negativt nettobidrag til Wikipedia. Nu her mere tidsspilde.

Rettelse af "Retten består af en retspræsident og 8 andre dommere." til "Retten består af en retspræsident og otte dommere." er for misvisende, idet præsidenten selv er dommer. Lad mig citere Lov om rettens pleje § 9. Stk. 8. "Retterne i Randers, Næstved, Hillerød og Lyngby består af en præsident og mindst 7 andre dommere." Den tidligere artikeltekst er således helt på linje med retsplejeloven og den vanligvis misvisende redigeringsopsummering "stavefejl" dækker ikke den antydning af at præsidenten ikke skulle være dommer. og rettelse af "8" til "otte" er ikke en stavefejl, men et konventionsskift. Bemærk lovens konvention. Man kunne have undersøgt aktuelt antal dommere ved retten og angivet kilde, hvis man havde et oprigtigt ønske om at forbedre artiklen.

Stavemåden "gardehusar" er i øvrigt korrekt i følge forsvaret, etymologisk set og ifølge DSN. DDO og artikelopretter kender formen "garderhusar" og jeg mindes aldrig at have hørt ordet udtalt anderledes end "garderhusar".

Hvornår bliver der fundet en løsning vedkommendes redigeringsmønster og misvisende redigeringsopsummeringer? --Madglad (diskussion) 28. feb. 2024, 06:24 (CET)Svar

Og som du kan se af min seneste, kildebelagte redigering af artiklen, er det af brugeren påståede antal dommere ikke korrekt. --Madglad (diskussion) 28. feb. 2024, 09:00 (CET)Svar
Jeg ved udmærket godt, at mange wikipedianere har spildt masser af tid på vedkommende; dét er ikke ensbetydende med, at det giver mening ganske enkelt at massetilbagerulle brugerens bidrag. Jeg kiggede hans nylige (fire) bidrag igennem, og har valgt at lade én af dem stå, med baggrund i omtalte husarreference, som også fremgår af min redigeringsopsummering. Mængden af dommere har jeg ikke forholdt mig til, og om formen er otte eller 8 fandt jeg i denne sammenhæng ikke vigtig. Jeg reagerer på, at du har tilbagerullet samtlige af brugerens nylige redigeringer, og blandt dem fandt jeg én, der faktuelt havde forbedret en artikel i forhold til stavning, mens de øvrige oplysninger i min daværende vurdering ikke var stort væsensforskellige (de øvrige tre tilbagerulninger har jeg ladet stå som de er; dér var der rimelighed i at tilbageføre ændringerne trods samme husarstavning). Jeg har læst og påskønner din redegørelse herover, og kan for så vidt give dig ret i, at ordet "andre" bør bevares i teksten; indføj det gerne. Men når nu vi taler om tidsspilde: kunne du, i stedet for tilsyneladende blindt at tilbagerulle en uheldig brugers bidrag, forholde dig til det skrevne og bevare det brugbare, og kun fjerne det problematiske, som i ovennævnte eksempel? Og kunne du, i stedet for at fare frem med indlæg som dette, give en opsummering af dine overvejelser frem for blot og beskrivelsesløst at fjerne, så ikke andre brugere (som jeg, i dette tilfælde) skal "spilde" tid på at overveje validiteten af din tilbagerulning? Havde du forklaret dine tanker er der en god sandsynlighed for at jeg havde givet dig ret og ladet din ændring stå. Og endelig: Lige som jeg udmærket er klar over brugerens bidrag til tidsspilde er du utvivlsomt udmærket klar over, at jeg og andre har gang i en længerevarende dialog med brugeren, som netop handler om at holde ham ansvarlig for sine handlinger og de diskussioner, han afstedkommer, uanset om det så sker i det tempo, du måtte ønske; i stedet for (igen) at fare frem som du gør her, kunne du måske enten erkende at dét arbejde pågår, eller handle ved at oprette en anmodning på rette sted, frem for at antyde at 'ingen gør noget' her på min diskussionsside, der ret beset intet har med sagen at gøre? Som så ofte før er dette en opfordring til dig om at slå koldt vand i blodet og træde med lidt mere varsomme skridt, frem for at puste til gløder, der allerede er ved at blive håndteret. --Medic (diskussion) 28. feb. 2024, 11:36 (CET)Svar
Påstanden om at retspræsidenten ikke er dommer er helt hen i vejret, uanset om der er rettet en ligegyldig stavefejl. Trolling. Deltag gerne i diskussionen på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/188.179.123.130 bidrager med tidsspilde. --Madglad (diskussion) 28. feb. 2024, 12:48 (CET)Svar