Mit første arkiv (DEC 2006 - DEC 2010), mit andet arkiv (JAN 2011 - SEP 2013), mit tredje arkiv (NOV 2013 - NOV 2018) og mit fjerde arkiv (NOV 2018 - JUL 2022).

NPHI? redigér

Hej Medic (CC: @JLiljehult og Kefr4000: der måske også har holdninger hertil). Hvad ville du mene titlen på en dansk ækvivalent til en:National public health institute (altså en artikel om konceptet om et nationalt folkesundhedsinstitut) skulle være? Mine umiddelbare bud er "Nationalt institut for folkesundhed", der dog lyder lidt som om det refererer til en konkret institution og ikke et koncept (om end den engelske titel også gør dette), eller "Nationalt folkesundhedsinstitut". Ser ud til at begge betegnelser bruges i praksis (om end disse eksempler er fra EU-dokumenter der som bekendt kan have særegne oversættelser nogle gange). – InsaneHacker ⚖️🕊️ (💬) 9. dec. 2022, 16:33 (CET)Svar[svar]

Hej @InsaneHacker mfl.
Godt spørgsmål! De danske medlemmer af International Association of National Public Health Institutes er Statens Institut for Folkesundhed og Statens Serum Institut, og her går ”institut” igen. Umiddelbart synes jeg, at ”Nationalt institut for folkesundhed” eller lignende vil lægge sig for tæt op ad ”Statens Institut for Folkesundhed”, hvilket er navnet på folkesundhedsinstituttet på SDU og har dermed uafhængig forskning som sit primære formål.
Som jeg læser den engelske wiki-artikel handler det i højere grad om statslige folkesundhedsmyndigheder, dvs. en del af den udøvende magt hørende under regeringen og underlagt politisk styring. Eksempelvis er amerikanske Centers for Disease Control & Prevention vist prototypen på et sådant institut, og CDC hører direkte under det amerikanske sundhedsministerium. Det betyder imidlertid ikke, at disse myndigheder ikke kan udøve forskning, og det bliver også udført på eksempelvis Statens Serum Institut og CDC.
Derfor giver det måske bedre mening at bruge ”myndighed” (eller styrelse som i Sundhedsstyrelsen) eksempelvis i begrebet ”Statslig folkesundhedsmyndighed” -- Kefr4000 (diskussion) 9. dec. 2022, 18:42 (CET)Svar[svar]
Jeg håber på at kunne finde dansksprogede kilder om konceptet, da det ideelt set er det vi bør basere artikelnavnet på, jf. WP:Navngivning#Generelle konventioner, pkt. 4 og 5. Det er imidlertid svært at finde kilder der både er på dansk og hvor det entydigt fremgår at det er NPHI-konceptet der refereres til. Indtil videre har jeg kun kunnet finde de ovennævnte EU-dokumenter, hvor man direkte kan sammenligne sprogversioner ([1], [2]), og her bruges "nationale folkesundhedsinstitutter" og blot "folkesundhedsinstitutter". Hvis du/I støder på noget litteratur hører jeg gerne om det. – InsaneHacker ⚖️🕊️ (💬) 9. dec. 2022, 19:43 (CET)Svar[svar]
Jeg har ikke litteratur på emnet, men skal gerne holde et øje åbent, hvis jeg skulle støde på noget. Umiddelbart har Kefr4000 givet et rigtigt fint svar herover, som jeg ganske kan tilslutte mig. Skulle jeg driste mig til at ytre en personlig holdning ganske uden formel opbakning, så ville jeg nok også undgå "Nationalt institut for folkesundhed", af samme årsager som Kefr4000; bedste bud indtil videre må IMHO være "Statslig/National folkesundhedsmyndighed", uagtet at engelsk bruger "institute" explicit. --Medic (diskussion) 9. dec. 2022, 20:17 (CET)Svar[svar]
 

You have been a medical translators within Wikipedia. We have recently relaunched our efforts and invite you to join the new process. Let me know if you have questions. Best Doc James (talk · contribs · email) 12:34, 2 August 2023 (UTC)