Velkommen til min diskussionsside. Gode forslag og positive henvendelser er velkomne, men hvis du udelukkende er ude på at provokere mig, så skal du ikke forvente, at jeg svarer dig. Et gammelt mundheld siger: Tomme tønder buldrer mest. Så før du skriver noget, tænk over om det også gælder dig og det, du har tænkt dig at skrive.Denne diskussionsside bliver automatisk arkiveret af Dawikibot. Se mere på Skabelon:Autoarkiv.
Seneste opdatering: 12. Apr 2021 18:28

Notifikation om igangværende anmodning om administratorassistanceRediger

I tilfælde af, at du har ping-notifikationer slået fra, eller af andre grunde ikke har modtaget en notifikation, vil jeg gøre dig opmærksom på, at der er blevet oprettet en anmodning om administratorassistance der involverer dig. Se Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Rmir2 endnu en gang. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 30. mar 2021, 15:01 (CEST)

I forlængelse af denne diskussion, har jeg oprettet Wikipedia:Afstemninger/Bandlysning af bruger Rmir2 (2021).--Kjeldjoh (diskussion) 7. apr 2021, 13:11 (CEST)


Jeg kan forstå, at min diskussionsside er blevet åbnet for, at jeg kan kommentere den igangværende afstemning. Jeg takker for muligheden, som hermed skal bruges.

  1. Det hævdes, at jeg "forstyrrer" projektet. Dertil er at sige to ting, dels af 99% af mine bidrag sker uden nogen som helst diskussioner af nogen art, dels at jeg i de sidste to uger, hvor jeg nåede at bidrage, opnåede at få to bidrag optaget på "vidste du at...", dels fik en tredje artikel som jeg har bidraget meget til (over halvdelen af artiklen er nettobidrag fra min side ifølge redigerings-statistikken) valgt til Ugens Artikel på forsiden. Dette viser, at mine bidrag er seriøse, gennemarbejdede og grundigt researchede. Sammenlagt har over hundrede artikler, jeg har bidraget til, været Ugens artikel, over hundrede er blevet udnævnte til "lovende", et par stykker endda til "gode".
  2. Som også andre er opmærksom på, har der været flere forsøg på at fremprovokere denne bandlysningsdebat, fx. fra Bruger:Madglads og Bruger:Cayrouses side. Dem veg jeg efter bedste evne uden om, fordi jeg aldrig har søgt konflikter, de er hver gang blevet påtvunget mig. Dog forsvarede jeg mig mod Madglads løgne (som han åbenbart ustraffet slipper afsted med). Da Bruger:Beethoven skrev sin bombastiske deklaration på sin brugerside, prøvede jeg omhyggeligt at forklare mine motiver, og efterfølgende lavede jeg nogle mindre bidrag til de to berørte artikler for at bringe dem op på den informationsmæssige standard, som alle artikler i projektet bør være på. Der var intet provokativt ved dette. Det er samme (indrømmet: høje) standard, som jeg arbejder for i andre Danmarks topografi-artikler.
  3. I det konkrete tilfælde, som initierede dette bandlysningsforsøg, påtalte jeg Bruger:Økonoms administratorpraksis: han lod en redigering, der fik kommentaren "Begyndende redigering af artikler om bronzealderen - jeg bruger også f.v.t. helt bevist" stå upåtalt hen, selvom der tydeligvis var tale om en agenda-båren redigering. Men da jeg gennemførte en kraftig udvidelse, grundigt researchet og med et omfattende kildeapparat, og med samme konsekvens brugte f.Kr. i artiklen om Nordisk Bronzealder (hvoraf jeg pt. har skrevet 86%), så var han der øjeblikkelig og rettede det systematisk til f.v.t. med henvisning til stilmanualen. For mig virker det som, at reglerne kun gælder i een retning, og det var begrundelsen for min kommentar. Af den tidligere tekst var der kun et sted, hvor jeg havde rettet i formuleringen, resten var nemlig nyskrevet. Økonom burde have udvist respekt for mit store konstruktive arbejde for at forbedre artiklen, og havde det været tilfældet, ville der aldrig have været nogen "forstyrrelse". I parentes bemærket bruger stort set alle artikler i ArkOld-projektet formuleringen f.Kr. Jeg ved det, for jeg har oprettet og bidraget til de fleste af dem, og jeg ønskede samme form på alle disse artikler - den form, som både Nationalmuseet, de førende arkæologiske tidsskrifter og håndbøger også bruger.
  4. Hvis nogen kan påvise noget bevidst hærværk eller andet forsøg på at forringe værdien af wikipedia, lover jeg, at jeg frivilligt forlader projektet. Ellers vil jeg bruge de muligheder, jeg måtte have til konstruktive bidrag. I sin tid blev indført muligheder for at begrænse retten til brugerbidrag i bestemte tilfælde, men ingen har nævnt denne mulighed i mit tilfælde. Det skyldes måske, at jeg har ydet bidrag indenfor et bredt spektrum af emner, men en sådan begrænsning er faktisk lavet som et alternativ til bandlysning, og det ville klæde administratorkorpset at diskutere dette alternativ.
  5. Jeg har bemærket, at Bruger:SteenTh har udviklet en alternativ måde at få artikler registreret i diverse wiki-projekter. Det ser lovende ud. Jeg håber, at du vil gennemføre det konsekvent i hele projektet. I så fald vil jeg anse mine tiltag på dette område som murbryder for denne linkning, og det giver håb om, at der i fremtiden kan arbejdes mere projektorienteret med oprettelse og forbedring af artikler.

Yderligere kommentarer har jeg ikke, bortset fra een: på forsiden af projektet står "Velkommen til Wikipedia, den frie encyklopædi som alle kan redigere." Denne afstemning vil vise, om administratorerne tager dette alvorligt. Ellers vil jeg henstille, at formuleringen ændres. Rmir2 (diskussion) 9. apr 2021, 08:41 (CEST)

PS: Jeg var hos lægen for at blive corona-vaccineret, da debatten blev rejst, og efterfølgende skidt et par dage. Jeg har derfor ikke tidligere haft mulighed for at forsvare mig.
@Madglad, Cayrouses, Beethoven9, Økonom og Steenth: I er nævnt i overnævnte indlæg. Jeg mener I skal have et ping.--Kjeldjoh (diskussion) 9. apr 2021, 09:27 (CEST)

Da jeg bliver nævnt ovenstående, som en der har søgt at fremprovokere en debat om bandlysning, så bemærker jeg stilfærdigt, at det kunne jeg måske nok have gjort, men jeg gjorde det ikke. Hvad jeg skrev på diskussion Østerlandsmission, det var udtryk for en uenighed. Ganske vist en væsentlig uenighed af systemisk art: Jeg synes ikke vore artikler må bære præg af at være kopieret fra Salmonsens gamle udgave fra tyverne. --Cayrouses (diskussion) 9. apr 2021, 11:36 (CEST)

Rmir2, jeg tænker at profilen Sven Halfdan Nielsen er en fejl, og ikke en sokkedukke.--Kjeldjoh (diskussion) 9. apr 2021, 16:40 (CEST)
Nej, det er ikke en fejl og ikke en sokkedukke. På wikibooks bruger jeg mit virkelige navn. Dette projekt har intet med wikipedia at gøre, og mit arbejde der har en helt anden karakter, hvilket du vil se, hvis du ser på mine bidrag, der er langt mere omfattende end på wikipedia. Hvis jeg ville skrive anonymt, ville jeg ikke bruge sokkedukker, men simpelthen undlade at logge ind. Og jeg vil fortsætte med at skrive på mine e-bøger, hvis jeg bliver blokeret på wikipedia. Det er heldigvis forskellige projekter. Rmir2 (diskussion) 10. apr 2021, 07:49 (CEST)
Jeg må hellere præcisere: Mine indlæg på Diskussion Østerlandsmission holdt sig fuldstændig til sagen og var kemisk fri for personlige angreb. Og denne "sag" har forbindelse med Wikis regler og jeg er mildest talt ikke alene med min holdning til kopiering. Men på den anden side var der alligevel nogle, der anklagede mig for personangreb, endda to administratorer. Så når to brugere siger til en tredie: "Du er udsat for et personangreb", så må vedkommende naturligvis tænke, at det er rigtigt nok. Bl. a. af den grund ville jeg ikke have drømt om at føre en proces mod Rmir2 i den anledning. --Cayrouses (diskussion) 9. apr 2021, 17:45 (CEST)
En del brugere er tilsyneladende usikre på, hvad der forstås ved "personangreb". For ikke at forplumre tingene vil jeg tage denne principielle debat andetsteds. I den konkrete sag ser jeg kun et tydeligt eksempel på personangreb. "Dog forsvarede jeg mig mod Madglads løgne (som han åbenbart ustraffet slipper afsted med).", skriver Rmir2 ovenfor. At beskylde andre for at lyve uden dokumentation er et voldsomt personangreb. Men det er naturligvis ikke mod normer og politikker at forholde sig kritisk til brugeres konkrete handlinger. Altså undlad at filosofere over andres egenskaber og motiver, men nøjes med at forholde jer kritisk til konkrete udsagn og handlinger. Så er vi nået langt! --Ramloser (diskussion) 10. apr 2021, 19:46 (CEST)
Egentlig havde jeg ikke tænkt mig at kommentere yderligere, men et par kommentarer tvinger mig til at reagere (mens jeg stadig kan). Lad mig starte med den ovenstående kommentar af Bruger:Ramloser. Ramloser kan som administrator næppe være uvidende om, at Madglad oprettede en AOA hvor han påstod, at mit bidrag til artiklen Stationsbyer i Danmark var kopieret fra en privat hjemmeside (farallon.dk). Det er ikke første gang, jeg har været udsat for dette, så jeg har lært hvordan man kontrollerer det, og jeg kunne dokumentere, at mine bidrag på wikipedia er langt ældre end den hjemmeside, der henvises til. Dette er blevet bekræftet af Bruger:Steenth, som andetsteds i debatten blandt andet skriver: "Jeg har tjekket Madglads påstand i Wikipedia:Landsbybrønden/Stationsbyer i Danmark - den holder ikke. Det er en kopiering fra os, som Rmir2 ikke har andel i. Jeg er ikke specielt glad for Madglads fremgangsmåde." Ikke glad er et mildt udtryk. Madglad har løjet om mig og tilsvinet min person. Det burde være permanent udelukkelsesgrund, og Madglad har - i modsætning til mig - stort set ikke bidraget til wikipedia med andet end lignende kommentarer, handlinger og diverse skabeloner, der skal påpege fejl og mangler i wikipedia, så hans udelukkelse ville ikke være noget tab for projektet. Forøvrigt glæder det mig, at andre finder artikler på wikipedia brugbare i anden sammenhæng. Det er da en fjer i hatten!
Hermed til min anden kommentar: jeg havde bedt om, at mit forsvar måtte blive slået op på den diskussion, der pt foregår om min fremtid. Så langt rakte dog hensyn til min person ikke, så det blev ved et link til denne min diskussionsside. Imidlertid har Bruger:Medic leveret en lang smøre, hvor han angiveligt refererer mit forsvar og kommenterer det. Referatet er i mine øje stærkt misvisende, og kommentarerne bliver der efter. På eet punkt er Medic imidlertid klar, han skriver: "Det er ofte blevet påtalt, at de valgte kilder ikke er anvendelige". Dette er sagens egentlige kerne. Hvem afgør, at de valgte kilder ikke skulle være "anvendelige"? Administratorerne? Mig bekendt er der ingen regler herom. Jeg har læst påstanden, at nogle af disse kilder er "forældede". Igen: hvem afgør det? Intet forhindrer andre i at tilføje andre og nyere kilder, hvis de finder anledning til det, men sagen er nok, at sådanne kilder ikke findes. Nogle gange er sandheden ilde hørt!
Den anden bemærkelsesværdige udtalelse fra Medic er denne: ".. hans egen opfattelse af "hans" artiklers fortræffelighed.." Det er misvisende. For det første er der pr definition ingen "mine" artikler, for det andet ligger det i wikipedias koncept, at ingen artikel er så fortræffelig, at den ikke kan blive bedre. Ja, jeg mener at mine bidrag er fremskridt, og det beviser de over 100 ugens artikler, over 100 lovende artikler og andet, men jeg er yderst bevidst om, at wiki er et fælles projekt, hvor alle bidrag markerer et fremskridt.
Medic forsøger at forsvare Bruger:Økonoms administratorpraksis ved at påstå, at jeg har misforstået administratorrollen, men han undgår omhyggeligt at forholde sig til det, der var selve argumentet i min kritik: at Økonom udøver denne "praksis" på en måde i et tilfælde, på en anden i et andet tilfælde således, at det tegner en tendensiøs slagside. Det er det, jeg kalder "aktivisme", og denne anklage står indtil videre uantastet.
Men Medics udtalelse afslører i mine øjne noget ganske andet: administratorkorpset er i stigende grad begyndt at opfatte sig selv som redaktører, der selv og enerådigt kan afgøre hvad, der må og ikke må skrives på wikipedia. Her handler det ikke om bekæmpelse af hærværk, vås og reklame, som alle er imod, men om aktivistisk styring af opslagsværkets information, hvor "uønsket" information ikke må stå der, idet fremstillingen skal give en bestemt synsvinkel på emnet. En kvalificeret artikel om et kontroversielt emne vil netop give begge siders syn på sagen og dermed problemstillingens spændvidde, men dermed risikerer man naturligvis også, at læseren når til sin egen, selvstændige forståelse af emnet, og det er nok det, administratorerne helst vil forhindre. Hvis det forholder sig således (ja, jeg skrev: hvis), så er der risiko for, at wikipedia snart vil miste sin troværdighed og fremstå som formildende en bestemt aktivistisk synsvinkel. Opslagsværket vil blive præget af censur, snæversyn og propaganda, og hvis det sker, vil folk vende ryggen til det, ingen vil bruge det og ingen vil frivilligt bidrage til det, fordi de ikke føler, at det er anstrengelserne værd. For så vidt er den igangværende afstemning et spejl af dette problem: hvorfor er det kun administratorer, der skal afgøre min skæbne, ikke alle bidragydere? Svarer blæser i vinden, men det står klart, at langt fra alle kan bidrage til projektets udvikling.
Jeg skrev ovenfor "administratorkorpset", det er ret beset unfair. Vi taler om forholdsvis få medlemmer af dette, der dominerer og tegner dette udad til. Jeg er bevidst om, at der findes andre, mere demokratisk sindede medlemmer, som blot ikke orker diskussionen eller ikke har glemt, hvordan Bruger:Vrenak i sin tid blev presset væk fra administratorposten, fordi han havde afvigende holdninger i mange kontroverser dengang. Og som et klogt hoved har formuleret det: censur er noget man ønsker, når ens egne argumenter er for dårlige. Hellere udelukke en kvalificeret bidragyder end indrømme, at man tager fejl og ikke har sine argumenter i orden. Men altså: min beklagelse til de "tavse" administratorer, ingen nævnt ingen glemt: jeg ved godt, at I har en anden holdning, og jeg beklager denne forsimplende debatform. Til dem, der føler sig provokerede af mine kommentarer: I har nok også en god grund til det. Mit råd: måske lidt selvkritik ville hjælpe.
Jeg har været med i 13 år, heraf aktiv bidragyder i de 12 år. Jeg hører til de ti største bidragydere gennem tiden. Jeg har bidraget, fordi jeg finder tanken bag wikipedia rigtig: at al viden skal være tilgængelig i et gratis opslagsværk, hvor alle kan bidrage. Jeg har ikke fortrudt noget af denne virksomhed. Er der noget, jeg vil beklage, er det alene det, der ikke er nået at bidrage med. Diskussionerne (dem, der er) udgør en marginal og ligegyldig del af virksomheden på projektet. De eneste, der går op i den slags, er dem, der ikke har noget mere nyttigt at bidrage med. Selv undgår jeg dem helst, men nogen gange er det praktisk talt umuligt, således som det tidligere er nævnt. Men det er mindre afgørende. Det afgørende er, at Wikipedia må ikke udvikle sig til en dårlig kopi af lex.dk eller det nu hedengangne Modtryk, men det er den linje, som jeg fornemmer (berettiget eller ej), at aktivisterne i administratorkorpset i virkeligheden forsøger at promovere.
I det demokrati er der plads til forskellige holdninger og åben diskussion, men netop anno 2021 oplever vi en verden, hvor denne diskussion er under pres fra mediegiganternes og pressens side. Censur bliver i stigende grad normen. Det vil være trist, hvis dawiki ødelægges af denne tidsånd. Min person er helt marginal i denne sammenhæng, men skulle det gå helt galt, ved jeg, at jeg er i godt selskab med folk som Sokrates, Søren Kierkegaard, Jesus af Nazareth og Donald J. Trump (uden sammenligning i øvrigt). Og så er der ikke andet for, end at vente på, at tidsånden vender sig igen. Og, som folkeviddet siger: "den, der ler sidst, ler bedst". De var ikke dumme, de gamle! Lad os gøre status en gang i fremtiden. Rmir2 (diskussion) 11. apr 2021, 09:09 (CEST)

Rmir2, du vender tilbage til netop det punkt, som Ramloser tog op. Og det gør du, ved at gentage, at bruger Madglad skulle have løjet om dig. Jeg vil antage, at du er i god tro og derfor vil jeg definere begreberne "at lyve" og "at tage fejl". Førstnævnte implicerer at man ved bedre, at man bevidst siger noget forkert. Sidstnævnte at man ikke er perfekt og at man- uden at vide det - har sagt noget forkert. Det var indlysende klart at Madglad simpelthen tog fejl.--Cayrouses (diskussion) 11. apr 2021, 14:25 (CEST)

Kære rmir2. Dit seneste indlæg gør mig forvirret. En ting er dine alvorlige anklager mod brugere, nævnt ved deres brugernavn og en gruppe af administratorer, som du mener, optræder i rollen som "redaktører". Og hvorfra ved du, at en anden gruppe administratorer ikke tør ytre sig? Det lader jeg ligge, idet jeg mener, dine betragtninger taler for sig selv. Men det er interessant at få opklaret, hvorfor ønsker du at fortsætte med bidrag her her, når du mener, at det står så skidt til?--Ramloser (diskussion) 11. apr 2021, 17:45 (CEST)
Hvorfor? Fordi det er et glimrende projekt. Almen tilgængelig viden bør være en menneskeret i vor tid, og jeg vil hellere end gerne bidrage til, at denne ret kan udøves på bedste vis. Jeg tror på, at fakta, viden og forskning (også ældre forskning) har et krav på at være let tilgængelig for lægmand, der måske ikke selv ved, hvor og hvordan denne forskning findes, eller at den overhovedet findes. Personligt finder jeg det fascinerende, fordi forstudier til artikler ofte gør mig selv klogere på emner, jeg tidligere kun havde begrænset viden om. Desuden kan jeg godt lidt konceptet om samarbejde: at alle kan bidrage, og at alle bidrag har deres berettigelse (vi taler naturligvis ikke om vrøvl, hærværk og reklame i den sammenhæng). I mange tilfælde har en person påbegyndt en lidt ubehjælpsom artikel om et emne, og jeg har set muligheden for at forbedre den. Det skete senest med artiklen om Annie Ernaux. I andre tilfælde kan jeg se, at artikler, som jeg har oprettet eller tidligere bidraget til, har fået en senere betydningsfuld udvidelse eller anden forbedring. Det viser for mig, at det netop er ved samarbejde, at artiklerne opnår deres læseværdige kvalitet. Nogle gange kan nye artikler også være inspiration til nyoprettelser. Netop derfor er det ærgerligt, når enkelte aktivistiske bidragydere møder op med en "agenda" og forsøger at promovere eller gennemføre den. Når jeg ser den slag, begynder alle mine advarselslamper at blinke, og undertiden (over)reagerer jeg. Det er som regel i disse, meget få, tilfælde, at der opstår diskussioner og uro. Men selv om jeg godt ved, at der er nogle brugere, som ikke bryder sig om mig (hvilket er ærgerligt), så ved jeg også, at andre værdsætter mine bidrag. Derfor søger jeg efter evne snarere samarbejdet med dem end konflikterne med andre, men der har været enkelte, som emsigt har forsøgt at provokere mig, Madglad er et eksempel. Noget andet er, at jeg fortsat har mine gamle "fejl" i erindring, fx brugen af Salmonsen den gang, dette endnu var tilladt. Jeg har forsøgt at supplere, udvide og omskrive således, at dette værk ikke længere er eneste eller vigtigste kilde til artiklerne, og jeg er til stadighed på udkig efter nyt materiale. Pt. har jeg nyt og hidtil ukendt materiale for mig om missionsvirksomhed liggende på bordet, som jeg meget gerne ville inddrage i en forbedring af artikler om dette emne. Jeg er ikke bange for at indrømme egne fejl og forsøge at rette op på dem (modsat andre, der valgte blot at forlade projektet). Udfordringer til nye forbedringer er der nok af, og for mig er det fortsat lysten, der driver værket. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 12. apr 2021, 08:26 (CEST)
Du skriver at Medic "har leveret en lang smøre", at der er "aktivister" blandt brugerne, at Madglad er "emsig". Blot tre eksempler på nedladende sprogbrug, der skal stigmatisere brugere, som er uenige med dig. --Cayrouses (diskussion) 12. apr 2021, 09:56 (CEST)
Skulle jeg være venlig (det er jeg af natur), vil jeg mene, at hele den igangværende afstemning med tilhørende diskussioner er een lang stigmatisering af min person. Ikke at det betyder noget. Jeg står ved mine bidrag på godt og ondt, og intolerancen i forhold til min person siger mere om dem, der fremfører den end om mig. Min sprogbrug er ikke nedladende, der er tale om min vurdering af andres virksomhed. At Madglad løj om min artikel er vel dokumenteret og også i de andre tilfælde har jeg omhyggeligt begrundet mine vurderinger. Hvis man vil imødegå mine begrundelser, kan man jo blot dokumentere, at jeg tager fejl, men det sker (naturligvis) ikke, og så står mine vurderinger med magt. Jeg har det som sørøveren Bartholomew Sharp i sin tid, som ankom til Dansk Vestindien i 1696, hvor han blev taget til fange af den danske guvernør Johan Lorenz, og om hvem det er sagt, at "skønt lam på hænder og fødder var Sharp stadig meget veltalende og kunne sætte hele kolonien på den anden ende med sin skarpe tunge". Folk med skarpe tunger er farlige for folk med magtambitioner, og så er udelukkelse og knægtelse af ytringsfrihed en dejlig nem løsning for at undgå en eventuel ubehagelig debat. Derfor imødeser jeg resultatet af afstemningen med sindsro. Hvis jeg virkelig er så "farlig" for nogle administratorer og andre, så siger det mere om dem og deres usikkerhed end om mig. Det eneste ærgerlige er, at tid overhovedet skal bruges på diskussioner i stedet for på forbedringer af wikipedias brugerværdi. Jeg skulle mene, at der ellers er rigeligt at tage fat på. Rmir2 (diskussion) 13. apr 2021, 09:59 (CEST)

Jeg er helt enig i, at der er rigeligt at tage fat på med hensyn til at redigere artikler. Men modsat Rmir2 mener jeg, at principielle overvejslser er nødvendige - netop i forbindelse med hans virke på dansk wiki. Rmir2 nævner ovenfor Jesus, Søren Kierkegaard m.fl. og derfor kunne man gætte på, at vi står midt i den klassiske konflikt mellem kirkelig og encyclopædisk tankegang. Den første franske encyclopædi opfattede sig selv som et modtræk mod jesuitternes monopol på undervisning og værket blev forbudt af paven. Den neutralitet Wikipedia hævder som sit ideal, kan stadig opfattes som kættersk i forhold til de åbenbarede religioner. Men vi kan vel være enige om at religiøs proselytisme ikke hører hjemme her? --Cayrouses (diskussion) 13. apr 2021, 16:47 (CEST)

Jeg er egentlig ked af at måtte sige det, men du har fuldstændig misforstået min pointe. Når jeg nævner Sokrates, Søren Kierkegaard, Jesus af Nazareth og Donald J. Trump, har det intet med religion at gøre. Jeg nævner dem, fordi de også er blevet "bandlyste" i deres samtid. Sokrates var manden, der kritiserede sofisterne og deres lære, og ved til stadighed at rejse tvivl om deres definitioner og argumenter, blev han anset for samfundsundergravende og dødsdømt. Jesus var manden, der talte de jødiske farisæere imod, derfor blev anset som farlig for dem og derfor krævet korsfæstet af deres tilhængere. Kierkegaard var manden, der kritiserede de "progressive" i sin samtid inklusive Grundtvig og biskoppen, og som derfor blev udgrænset. Trump blev væltet som præsident ved stemmefusk og valgsvindel, fordi han var folkets mand, forenede befolkningen på tværs af racer (trods påstande om det modsatte) og forbedrede tilværelsen for de laveste sociale grupper i samfundet stik imod elitens interesser. Derfor skulle han væltes, derfor skulle han bringes til tavshed. Kald dette min vurdering, men jeg ser intet, som modbeviser denne, tværtimod. Forøvrigt: du kunne have opdaget din misforståelse ved at se på alle fire personer, jeg nævner, ikke selektivt vælge og fravælge to af dem.
Noget andet er så, at du er noget nær den eneste, der overhovedet gider trænge ind bag "konflikterne" og respekt for det, fra andres side er der en sørgelig tavshed. De to største konflikter, jeg har været indblandet i, handler ellers begge om det samme: sprogbrug. Jeg har opponeret mod udtrykket "referencer", fordi det ikke optræder i min store danske bogsamling på flere hundrede bøger, overalt bruges udtrykket "noter". Tilsvarende opponerer jeg mod udtrykket "f.v.t.", fordi det heller ikke forekommer og heller ikke i de faglige tidsskrifter mv., overalt bruges udtrykket "f.Kr.". Det er grunden til, at jeg mener, at disse bør være standard på et dansk opslagsværk som de også er det på lex.dk. Både "referencer" og "f.v.t." er det, som på engelsk kaldes "woke" sprogbrug, et indforstået sprog formidlet af folk med en ideologisk agenda, der er uden bund i fagvidenskaben, men som forsøges listet ind ad bagvejen. De er et signal om, at faglig viden bliver erstattet af ideologisk propaganda. Det er vor tids modstykke til skolastikken, hvor facit var givet på forhånd, og hvor udspekuleret vrøvl var den eneste metode til at holde live i denne pseudo-forskning, der ikke tålte konfrontation med virkeligheden. Det er den samme udvikling, som vi har været vidner til i de sidste 50 år, og den er dømt til at falde sammen med et brag før eller siden.
Det typiske er, at i stedet for at forsvare sådanne ideer med argumenter og bevismateriale, så vælger ideologerne at undertrykke ytringsfriheden. Så er der så dejligt ro i den ideologiske boble, selvom alle ved, at der er noget rav ruskende galt. Jeg tror, at det er derfor, at jeg er "farlig" og "ubekvem" for nogle: hvis jeg havde taget fejl, ville det med lethed kunne tilbagevises med passende dokumentation, men denne eksisterer ikke, og ideologerne ved det. Modsat andre bandlyste brugere har jeg aldrig skrevet vrøvl på Wikipedia, lavet hærværk eller lignende, som ellers egentlig er begrundelserne for blokade og bandlysning. Der må dårlige undskyldninger og magtmisbrug til, og så håber man, at alt kan fortsætte som det plejer, omend den dårlige samvittighed vil nage resten af livet.Går det så galt, er der ikke noget at gøre ved det, men det er ærgerligt, hvis en ellers god ide på denne måde ødelægges af folk med fordomme og magt. Historien vil dømme dem som den dømmer os alle, og jeg ser roligt frem til fremtidens dom over min virksomhed på Wikipedia. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 14. apr 2021, 08:26 (CEST)

Med hensyn til det sidste, altså "fremtidens dom" over os, så er jeg bange for at der ikke bliver nogen. Dansk Wiki og os der skriver på den, vi er vist ikke betydningsfulde nok til at få en dom fra historievidenskabens side. Men måske du mente en metafysisk dom, altså de højere magters vurdering af vores virke? Hvis det er tilfældet, så tror jeg du har ret. I mine diskussioner og min uenighed med dig har jeg som regel været sikker på din gode tro. Med andre ord: jeg tror på, at du tror på det du siger. --Cayrouses (diskussion) 14. apr 2021, 10:22 (CEST)

Rmir2 har taget fejl, har ræsonneret galt og har skrevet forkerte ting igen og igen - og uden at ville indrømme det. Det mest eklatante eksempel var nok diskussionen om Chr.7's mentale tilstand, hvor du hævdede at primære kilder skal overtrumfe de senere sekundære kilder. Og det værste ved den situation var, at du fik andre med på fejltagelsen, skønt vore regler siger det stik modsatte. Også på diskussion Dannebrog var du helt galt på den, men i det tilfælde var den gamle kilde du benyttede egentlig god nok, men du fortolkede den forkert. Tredie eksempel: Korstog-artiklen, hvor du hævdede at "grækernes troløshed" er en korrekt betegnelse - også i nutidig sprogbrug. Og i dit sidste indlæg vender du jo igen tilbage til din kongstanke, nemlig at "det er de gamle der har ret", skønt Wikis regler siger, at vi skal bruge opdaterede kilder. I spørgsmålet om skrivemåder spilder du fællesskabets tid, ved at nægte at anerkende en konkluderet diskussion. --Cayrouses (diskussion) 15. apr 2021, 10:28 (CEST)

Egentlig ønsker jeg ikke at indgå i længere diskussioner, men dine eksempler tvinger mig ud i et nyt forsvar. Jeg vælger artiklen om Dannebrog. Hvori bestod mit bidrag? Centralt for artiklen var myten om flagets oprindelse. Det første spørgsmål var, om flaget kunne være så gammelt som myten påstår. Svaret er, at det kan det: ældste omtale og illustration er ca. 100 år yngre end begivenheden, og det er tæt nok til, at der kan siges at være en mulig forbindelse. Det næste er selve mytens opbygning. Den følger visse faste traditioner. Jeg beskrev, hvorfra de forskellige dele af myten stammede. Det vedrører mest de omkringliggende omstændigheder om dette korstog, fx parallellen mellem Anders Sunesens opstrakte hænder og den lignende historie i Bibelen. Denne gennemgang viste, at der er tale om netop en myte. Det tredie, jeg påpegede, er at myten først er nedskrevet i begyndelsen af 1500-tallet. Det hænger formodentlig sammen med, at kong Hans havde taget den gamle fane med under det katastrofale forsøg på at undertvinge ditmarskerne ud fra formodningen om, at det ville bringe ham en sejr. I stedet mistede han Dannebrog. Det viser imidlertid, at der har eksisteret en mundtlig tradition, som meget vel kan være flere hundrede år gammel. Det fjerde, jeg påpegede, er, at myten og traditionen oprindelig var knyttet til et slag i 1208 ved Viljandi, ikke til slaget i Tallinn i 1219. Det er faktisk ret nyt, og jeg læste om det i Skalk og fandt, at dette er vigtig ny forskning. Som et sidste punkt trak jeg frem, at spørgsmålet om en alternativ forklaring på flagets oprindelse, fx at det skulle være "lånt" fra Sydeuropa, er blevet undersøgt og afvist. Intet af dette er original forskning eller blot min opfattelse. Det er alt sammen forskning fortaget af historikere, som jeg har gravet frem af glemselen. Intet at det burde give anledning til nogen kontroverser. Men det gjorde det, fordi folk med en, lad os bare kalde det "anti-kristen agenda", så rødt når jeg antydede, at vi stadigvæk ikke ved, hvad der egentlig skete i Estland dengang, og hvordan traditionen udviklede sig til den, vi kender fra 1500-tallet. Det synes jeg ellers er en fair karakteristik af "stand der forschung". Intet forhindrer andre i at inddrage anden og nyere forskning, men man skal naturligvis ikke blot bruge sekundære og underlødige fremstillinger og fjerne henvisninger til den originale forskning, for derved forringer man artiklens oplysningsværdi. Det var det, som var kernen i diskussionen den gang. Du skriver, at mine kilder var gode nok, men at jeg "fortolkede dem forkert". Nej problemet var, at jeg havde trukket dem frem, for som i andre tilfælde kan vor tids myter og fordomme ikke holde, når de konfronteres med den faktiske forskning. Det samme gælder Christian 7. Påstanden om, at han var sindssyg er og har alle dage været noget vrøvl. Oprindelig hoppede jeg på den. Så opdagede jeg, at der faktisk er forskning, der viser noget ganske andet. Hvad jeg trak frem, var den originale medicinske analyse af hans livlæge, som en historiker havde trukket frem fra dens glemsel. Denne viste en umoden ung mand, som afreagerede i raseri over at blive modarbejdet af det tjenesteapparat, som ellers skulle tjene ham som enevældig konge. Og så viste det sig, at nyere forskning har påvist, at Christian faktisk førte korrespondance med nogle af datidens førende franske filosoffer som Voltaire. Det slog bunden helt ud af myten. Men hvis man ikke bryder sig om konger i almindelighed, kan dette være en hård nød at sluge. At det så er selvsamme Christian 7., der både afskaffede slavehandelen (som den første i verden) og startede landboreformerne (som Frederik 6. fik æren for) viser blot, hvem Christian i virkeligheden var, og det billede passer ikke ind i vor tids "woke" vrøvl. Dawiki skal ikke formidle propaganda, det skal formidle "stand der forschung", også når den giver et andet billede end det, som nogle gerne vil propagandere for. Det var det, som mine modstandere den gang måtte acceptere men som du hårdnakket forsøger at bestride. Og det er netop den aktivisme fra din side, som jeg lige så hårdnakket har forsøgt at imødegå. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 16. apr 2021, 08:38 (CEST)

Jeg resumerer dit lange indlæg således: I de tre sager jeg nævnte, hævder du stadig at du havde ret, hver gang. --Cayrouses (diskussion) 16. apr 2021, 10:33 (CEST)

...Og jeg havde ellers udvalgt de tre sager, netop fordi du kom i mindretal, og at artiklerne følgelig blev omredigeret af dine modstandere - for at bruge dit udtryk. Men et særligt element i diskussionen om Chr.7's geni og-eller sindssyge (det ene udelukker ikke det andet), det var spørgsmålet om primære kilders troværdighed. Hvor du fik en række andre brugere til at tænke, at primære kilder, det må da være de bedste. Hvilket de ikke er, ifølge vore regler.--Cayrouses (diskussion) 17. apr 2021, 11:30 (CEST)

Der er noget, du åbenbart har svært ved at forstå: især når det drejer sig om mennesker, et forståelse af dem ikke altid lige let. Det betyder, at der kan være flere sider af en sag end blot den "lette" forklaring, som alle tankeløst gentager. Når så en historiker fremdrager en førstehånds og primær kilde, så vil den altid pr. definition veje tungt i det samlede billede. Det vil enhver historiker kunne fortælle dig. Ved at fortie en sådan kilde, manipulerer man med personen og dennes opfattelse af sig selv og giver derved et uærligt billede. Men wikipedias opgave er ikke at manipulere men at give læseren den bedst mulige indsigt i og forståelse af en persons komplekse væsen, også selvom dette giver eller omvendt ikke giver et flatterende billede af personen. Det er netop wikipedias styrke, at mediet åbner for denne brede indsigt. Det gælder Christian, men det gælder fx også skiftende danske dronninger, hvoraf flere var dygtige godsforvaltere og fremsynede initiatorer til tidlig fabriksvirksomhed og ofte med en stor succes. Det er noget ganske andet end at være passive hustruer, og det er også et aspekt af deres liv og gerning, som jeg har arbejdet for at fremdrage af glemslen. Men man skal søge vidt og bredt i forskningen for at grave det frem, hvilket jeg har gjort. Lad så være, at min gengivelse ikke altid er den bedste. Løsningen på dette er ikke at kritisere min research men derimod at bidrage til en bedre fremstilling end den, jeg har kunne præstere. Netop derfor og derved er wikipedia et fælles projekt, hvor mange bidrag medvirker til at skabe de bedste artikler - langt bedre end dem, der findes i andre lignende medier. Det er også noget, som jeg har arbejdet for. Rmir2 (diskussion) 19. apr 2021, 09:27 (CEST)
Kære Rmir2. Jeg skylder en kvittering for dine svar på mine spørgsmål. Jeg anerkender, at du i dette tilfælde anvender et høfligt sprogbrug og fornemmer også en erkendelse af begåede fejl, dog især i forbindelse med ældre kontroverser, som jeg finder, er uddebatterede, fx. Salmonsens. Desværre viser din ovenstående meningsudveksling med Cayrouses, at du fastholder dine angreb på "visse administratorer" samt specifikt på Økonom. I disse tilfælde er der ikke tale om god tone. Kritik af konkrete handlinger er velkomne, hvis de bidrager til forbedringer af projektet, men her er der tale om spekulationer over disse brugeres objektivitet og sindelag, uden at du anfører det mindste bevis. Fx. at nogle skulle foretrække "Modtryk" frem for andre kilder. Så desværre må jeg konkludere, at du ikke giver indtryk af at ville ændre adfærd.--Ramloser (diskussion) 15. apr 2021, 17:45 (CEST)
Hej Ramloser. Tak for dit svar. Jeg er principielt altid høflig, men jeg kan give svar på tiltale, hvis det behøves. Som alle andre er jeg præget af min tid. Jeg kritiserer ikke personer men deres handlinger og mangel på samme. Konkret kritiserer jeg, hvordan Økonom har reageret forskelligt i forbindelse med to, nøjagtigt modsat rettede redigeringer. Hvordan man end vender og drejer det, er det forskelsbehandling, og den fremstår i mine øjne som tendensiøs. Hvis jeg tager fejl, burde Økonom let kunne forsvare, hvorfor han ikke redigerede tilbage i et tilfælde men kun i det andet. Og han bør forklare, hvorfor han systematisk retter i en tekst, hvor 90% er nyskrevet i stedet for at lade den stå. Det ville have været uendeligt let blot at lade mig yde mine bidrag, men Økonom ville ikke lade mine bidrag stå uantastede. Det synes jeg faktisk ikke er i orden. Med hensyn til min adfærd: hvis jeg får muligheden, vil jeg fortsat arbejde for at udvide og dermed forbedre artikler. Jeg vil fortsat foretage grundig kildesøgning således, at mine bidrag hviler på solid faglig forskning af anerkendte fagfolk og formidlet i kvalificeret litteratur og faglige tidsskrifter. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 16. apr 2021, 08:38 (CEST)
Med hensyn til de bebrejdelser du retter mod bruger Økonom, så minder jeg dig om, at det er fuldstændig tilladt at overvåge en bestemt brugers bidrag. Og det kan selvfølgelig medføre, at man retter fejl, som denne bruger har begået, uden at bemærke, at andre begår samme fejl. Som almindelig bruger er man bestemt ikke forpligtet til at behandle alle ens. Man kan være uenig med en bestemt bruger og endda opfatte en bestemt bruger som skadelig. Det sker for mig, for dig og for alle. Der er bestemt ikke noget skamfuldt ved at holde øje med en bestemt brugers redigeringer. Tværtimod. --Cayrouses (diskussion) 18. apr 2021, 10:02 (CEST)

Endnu et bidrag... for at sige, at jeg har set din bemærkning, Rmir2, om at jeg er "omtrent den eneste der forsøger at forstå..." Det er rigtigt nok at jeg forsøger at forstå dig, men jeg har sandelig især forsøgt at få dig til at forstå "vores" synspunkter. I den forbindelse vil jeg minde dig om, at du jo ikke bliver dødsdømt, sådan som Sokrates, men blot risikerer at du ikke længere kan skrive på dette ene medium, medens 10.000 andre netsteder fortsat vil stå åbne for dig. "Bandlyst" er et voldsomt ord, men i denne situation dækker det et fænomen som masser af mennesker oplever hvergang de ikke får lov til at udtrykke sig i fjernsynet, i avisen osv. --Cayrouses (diskussion) 18. apr 2021, 17:35 (CEST)

Der er en grundlæggende forskel på ikke at blive spurgt og ikke at have mulighed for at udtrykke sig. Det sidste er noget, som totalitære regimer gør brug af. I demokratiske lande er ytringsfrihed en grundlovssikret ret. Men der findes åbenbart medier, hvor en selvbestaltet censurkomité mener sig berettiget til ikke blot at fjerne en eventuel upassende kommentar men overhovedet at forhindre bestemte personer i at praktisere ytringsfrihed på mediet. Dette handler i og for sig ikke om min person men om et grundlæggende princip for relationer mellem mennesker. Et gammelt visdomsord siger, at "man ønsker censur mod andre, når ens egne meninger ikke lader sig forsvare med argumenter". Læg mærke til, at Bruger:Økonom er tavs som graven i denne diskussion. Det ville ellers være let at svare på, hvorfor han ikke reagerede i det ene tilfælde men kun i det andet - hvis der ellers findes noget fornuftigt svar. Hvorfor skal regler implimenteres selektivt? Men det er nemmere, hvis han ikke skal begrunde det men blot kan få mig udelukket fra at kritisere den måde, han forvalter sit administratoransvar på. For mig at se er det en indrømmelse at, at jeg de facto har ret. Læg mærke til, at når jeg bliver anklaget, er jeg aldrig bange for at forsvare mig. Det kan være, at jeg ikke får forståelse for mine argumenter, men det er den risiko, man løber i en åben debat. På min side er jeg altid åben og lydhør for gode argumenter, men der er sørgeligt langt imellem dem. Jeg er ellers altid rede til at lære nyt, og redelig information er altid velkommen. Jeg har faktisk lært meget mellem år og dag. Rmir2 (diskussion) 19. apr 2021, 09:27 (CEST)

Du kører videre i dit eget spor, Rmir2, uden at svare på mine indvendinger: Vi har regler, du følger dem ikke, du er endda arrogant og injurierende, mens kendsgerningerne er, at vi er et flertal der ønsker at følge wikis regler, nemlig at både sprog, kilder og tankegang skal være nutidige. At redigere ud fra den overbevisning "at gamle kilder ofte er de bedste"... det er der vist ikke længere opbakning til. Men venlig hilsen alligevel --Cayrouses (diskussion) 19. apr 2021, 12:17 (CEST)

Sven Halfdan NielsenRediger

Hej Rmir2. Jeg spurgte ovenfor, om profilen Sven Halfdan Nielsen er en fejl. Du svarede nej, og snakkede videre om hvad du gør på Wikibooks. Jeg spørger ikke til Wikibooks, men til dine redigeringer på DK-Wiki under dette brugernavn. Se Speciel:Bidrag/Sven_Halfdan_Nielsen. For mig ser det ud som om, at du ved en fejl ikke har logget af den ene profil, og logget på den anden, da du skiftede mellem at redigere på de to forskellige sites. Derfor vil jeg bede dig om på Bruger:Sven Halfdan Nielsen at skrive at det er dig, for som der står på Wikipedia:Sokkedukker: "Hvis nogen bruger flere brugerkonti, anbefales det at tilføje links mellem dem, så det nemt kan afgøres om kontoen tilhører én person, og for at afværge mistanke om sokkedukker."--Kjeldjoh (diskussion) 12. apr 2021, 09:31 (CEST)

Ingen grund til panik. Det er rigtigt, at det kiksede for år tilbage. Jeg bruger nu forskellige platforme for de forskellige projekter og dermed også de forskellige brugerprofiler. Hvis min profil på wikipedia bliver spærret (hvilket jeg formoder, at den gør), så fortsætter jeg blot med de projekter, som intet direkte har med wikipedia at gøre. Men jeg lover at skrive et par ord for god ordens skyld. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 12. apr 2021, 14:23 (CEST)