Brugerdiskussion:Sten/Arkiv7

Aktive diskussioner

Have-ErantisRediger

Hej Sten, I artiklen om Have-Erantis står der, at den har et hjemland, hvor den vokser på lyse og varme steder, men jeg kan ikke se at der står hvilket hjemland der er tale om. Måske skal jeg bare pudse mine briller? Kender du svaret? :) Vh, Al Bundy (diskussion) 2. mar 2012, 10:09 (CET)

Hej Al Bundy,
Som du vil kunne se, står der længere nede i samme afsnit: "I Serbien findes den...". Det er dog ikke svar nok, og for fuldstændighedens skyld indsætter jeg nu et dokumenteret hjemsted med beskrivelse af det rette plantesamfund. Tak for din henvendelse, som bidrager til øget klarhed i artiklen og gør den mere fyldestgørende. Mvh.--Sten Porse (diskussion) 2. mar 2012, 20:16 (CET)

Axel Bojsen-MøllerRediger

Hej Sten!

Axel Bojsen-Møller omtales som "højskoleforstander", men her er han "forstander for Vejlby Landbrugsskole", og dén skole er vist i dit nabolag. Kan du (eller kender du nogen, der kan) finde ud af hans fødsels- og evt. dødsdato? --Palnatoke (diskussion) 7. jun 2012, 12:49 (CEST)

Evaluering Naturtyper i DanmarkRediger

Hej Sten,
Jeg har tilladt mig at foreslå Naturtyper i Danmark som en fremragende listeartikel. Da jeg ved, at du har ydet fortjenstfulde bidag til netop denne artikel, vil jeg være taknemmelig, hvis du kan finde tid til at give din vurdering. venlig hilsen --Rmir2 (diskussion) 4. sep 2012, 19:37 (CEST)

Så er jeg her igen. Tak for din deltagelse i afstemningen. Da jeg gennemgik de enkelte artikler, slog det mig, at der måske savnes en fast regel for opbygningen af artiklerne. Jeg kunne tænke mig noget i retning af:

 1. Kort karakteristik.
 2. Jordbunds-, terræn- og klimatiske forudsætninger.
 3. Plantesamfund. Karakterplanter.
 4. Udbredelse/forekomst i Danmark.
 5. Status (fredet eller forekomst i fredede områder?).
 6. Oversigt over bøger og artikler om naturtypen.

Så vidt jeg husker, udgav Fredningsstyrelsen i sin tid en række værker (en serie) om danske plantelokaliteter. Måske kunne der findes relevant materiale i disse. Mit spørgsmål til dig: var det et emneområde, du kunne bruge tid på at udvide? Selv savner jeg adgang til de fornødne værker og den fornødne indsigt til at skrive ret meget, så jeg efterlyser en "fagmand". venlig hilsen --Rmir2 (diskussion) 5. sep 2012, 17:26 (CEST)

Jeg har lige set, hvad du har gjort ved artiklen Å-mudderbanke. Det er flot. Bliv endelig ved, så skal jeg gerne love dig støtte til at få artiklerne anerkendt som lovende og gode. venlig hilsen --Rmir2 (diskussion) 5. sep 2012, 19:54 (CEST)
Tak, tak.--Sten Porse (diskussion) 5. sep 2012, 19:58 (CEST)

Kategori natutyperRediger

Hej Sten, så er jeg tilbage. Jeg har genåbnet diskussionen om kategori:naturtyper. Jeg håber, at du vil deltage, så at vi kan opnå bred enighed om det fremtidige kategorisystem. venlig hilsen --Rmir2 (diskussion) 17. sep 2012, 17:23 (CEST)

Danmarks historieRediger

Har du kræfter til at læse korrektur på Danmarks historie (1945-1990) ? Jeg har arbejdet meget med den og synes efterhånden, den er lovende.Ramloser (diskussion) 5. okt 2012, 21:14 (CEST)

Ny formateringRediger

Hej Sten, jeg har fået kig på de mange artikler om stauder, hvor jeg tror, du har oprettet de fleste. De er rigtig gode, synes jeg. To eksempler er Engblomme og Have-Kål.

Jeg kan se, at du følger den formatering som er foreslået i botanikportalens værktøjskasse. Ikke desto mindre kunne jeg tænke mig at ændre på formateringen. I første omgang bliver det nok ikke så mange artikler, jeg ændrer på. Derefter kan vi jo (sammen med de andre wikipedianere) vurdere, om den nye formatering er noget der skal skrives ind i portalens værktøjskasse. Der er især tre ting som jeg godt kunne tænke mig:

 1. At overskrifterne laves vha. lighedstegn i stedet for semikolon, f.eks == Hjemsted == i stedet for ;Hjemsted
 2. At ordet "Hjemsted", der bruges i overskrifter, ændres til "Voksested" eller måske "Udbredelse", bortset fra dyrkede arter, der oprindelig hører hjemme andre steder i verden
 3. At slå afsnittene, der hedder "Højde x bredde" og "Ikke-synlige træk" sammen under overskriften "Beskrivelse", hvor jeg også vil medtage en del af teksten ovenfor, så den indledende tekst bliver kortere.

Noget andet, der ikke har at gøre med formatering er, at jeg vil ændre ordet "staude" til "flerårig urt" på nær, når det gælder planter, der herhjemme næsten udelukkende dyrkes, som eksempelvis Almindelig Blåkant. Jeg ved, at staude er det korrekte fagudtryk, men på Wikipedia mener jeg at flerårig urt ville være bedre.

Alt dette var bare for at orientere dig, så du ikke falder bagover, når du ser nogle botaniske artikler formateret på en helt anden måde end du er vant til. Jeg frygter lidt, at det måske vil genere dig, når jeg ændrer på artiklerne, fordi du selv har oprettet så mange af dem. Desuden vil det selvfølgelig give et uensartet indtryk, når man hopper fra den ene botaniske artikel til den anden. Alligevel synes jeg at formateringen bør ændres, for så passer den til gengæld med den, der f.eks. bruges i de ornitologiske artikler (se Topmejse) eller på de andre sprog.

Lige et spørgsmål til sidst. Hvordan skal det forstås, når størrelsen angives som f.eks. "0,20 x 0,80 m (20 x 80 cm/år)"? Betyder det bare, at planten er 20 cm høj og 80 cm bred (og vokser det givne antal cm hvert år i højde og bredde)?

Glædelig jul Weblars (diskussion) 26. dec 2012, 18:47 (CET)

 • Kære Weblars
 • Først det helt generelle, som du berører i slutningen af dit indlæg, nemlig min mulige reaktion på at ændre fomateringen af artsbeskrivelserne. Det er hurtigt besvaret, for det er kun glædeligt, at nogen har tilstrækkelig interesse i disse emner til, at de orker at have en mening om dem. Så jeg er kun glad for din henvendelse!
 • Det er også en god idé at søge beskrivelserne af dyre- og plantearter samordnet. Det vil lette biologisk interesseredes brug af vores arbejde.
 • Også hvad angår dine praktiske forslag, er jeg meget enig med dig. Du vil opdage, at jeg har indledt noget, jeg kalder "grafisk opdatering" (se f.eks. renoveringen af artiklen om Aks-Rapunsel den 17. december). Det omfatter dels udskillelsen af en kort, indledende manchet og dels brugen af dobbelte lighedstegn som overskriftsmarkering. Jeg er ligeledes helt på linje med dig, når du ønsker udtrykket "staude" erstattet med "flerårig urt" (eller det mest korrekte: "flerårig, urteagtig plante"). Jeg har derfor kun fastholdt "staude" i den lidt populariserende indledning, men det vil ikke genere mig, hvis vi valgte at fjerne betegnelsen helt - og så måske i stedet kunne vælge at kategorisere dyrkede arter under dette navn?
 • Afsnitsinddelingen med beskrivelse, ikke-synlige træk og højde x bredde kan sagtens samles under overskriften "beskrivelse". Jeg har valgt at holde dem adskilt for at sikre en vis overskuelighed, men jeg indser, at det måske netop giver et rodet indtryk med de mange overskrifter i så forholdsvis korte tekstafsnit.
 • Valget af overskriften "Hjemsted" skyldtes, at det - i mine øjne - ikke længere er tilstrækkeligt oplysende at nævne den geografiske udbredelse. Det bliver mere og mere relevant at oplyse om arternes økologiske nicher, og derfor forekom det mig at være dækkende for begge dele at bruge ordet "Hjemsted". Dit forslag om i stedet at bruge "Voksested" dækker lige så godt, og når jeg tager dine argumenter med i betragtning, så er det klart, at det må blive det, afsnittet skal hedde for fremtiden.
 • - og din fortolkning af Højde/bredde-afsnittet er helt korrekt. Oplysningerne kan være besværlige at finde og må ofte basere sig på et skøn, men de er meget relevante for havedyrkere og gartnere, når man skal forudberegne planteafstande og den slags.
 • Tilbage er kun det praktiske: Det er en næsten uoverskuelig mængde af beskrivelser, der er tale om (se Wikibogen "Plantekendskab"), og en fuldstændig redigering af alle beskrivelser vil tage lang tid. Jeg vil foreslå, at du laver et forslag til en ny værktøjskasse. Når vi er blevet enige om den, gør vi den til gældende norm, og fra da af kan vi gennemføre en løbende rettelse af artiklerne i takt med, at der bliver behov for at ændre på dem. Det er muligt, at nogle af vores programmeringskyndige kolleger kan lave en robotfunktion, som kan ændre fra semikolon-afsnit til lighedstegn-afsnit, men det kan jeg ikke overskue.
 • Hermed min tak og mit ønske om et godt nytår for dig og alle andre i projektet!
 • Mvh.--Sten Porse (diskussion) 27. dec 2012, 16:06 (CET)
Tak for dit udførlige svar. Jeg vender tilbage senere. Weblars (diskussion) 28. dec 2012, 10:57 (CET)
Hej, husk at på Staude er anvist en måde hvorpå man kan søge efter alle de planter der både er kategoriseret som flerårige urter og haveplanter på samme tid. Derfor er Kategori:Staude(r) som sådan overflødig. --Honymand (diskussion) 29. dec 2012, 17:38 (CET)
Kommentar fra Bruger:Honymand på anmodning fra Bruger:Weblars - skrives her for at holde det samlet.
Hvad angår forslagene til ændret og mere standardiseret formattering er jeg helt enig (også i Bruger:Sten's bemærkning om det store antal artikler)
Hvad angår layoutet i almindelighed - både det gamle og det nuværende - er jeg mindre begejstret, men har dog ingen problemer med at acceptere det.
 1. Jeg ville foretrække at artiklens indledning simpelthen var beskrivelsen, så man altså kan skrive lidt mere i starten og ikke bare må nøjes med en linje eller 2 a la "er en lille flerårig urt i fudelihut-familien" og så er det først nede i beskrivelsen, at beskrivelsen kommer.
 2. Til gengæld mangler jeg en fast form for at angive sikre kendetegn og forvekslingsmuligheder - den første vil jeg sige altid er relevant, mens den anden selvfølgelig ikke altid er det. Og selvom wiki ikke skal være et flora-værk så kunne jeg godt tænke mig at når man sad med en wiki-artikel i den ene hånd og en plante i den anden hånd, så kunne man ofte se om det var den rette artikel man havde fundet. Jeg er med på at det kan man langt fra altid.
 3. Jeg synes måden at angive størrelse på er lidt for fast, og jeg ville også foretrække at det var lidt nemmere at se hvad der var højden og hvad der var bredden.
 4. Hjemsted synes jeg er for restriktivt. Jeg ville foretrække Hjemsted og udbredelse, eller evt. voksteted og udbredelse, som efter min mening altid bør omfatte
  1. Hjemsted / Oprindeligt voksesed før evt. spredning via mennesker
  2. Voksesteder i Danmark
  3. Global udbredelse
 5. Jeg ser mange artikler hvor der står om en art at den vokser her og der sammen med disse og andre planter, og det er godt nok. Men ofte har jeg svært ved at læse mig til om den nu tilfældigvis også vokser i Danmark, Norden eller Europa.
MvH Honymand (diskussion) 3. jan 2013, 10:45 (CET)
Tak Honymand for dine kommentarer. Nu har jeg lavet et forslag til ny vejledning ved oprettelse af botaniske artsbeskrivelser i Portal:Botanik/Værktøjskasse med forklaring i den tilhørende diskussionsside.
-- Weblars (diskussion) 4. jan 2013, 16:04 (CET)

WP:BotanikRediger

Hej Sten, kender du noget til WP:Botanik - jeg ser du ikke står på listen af deltagere (uden at det nødvendigvis betyder noget...) --Honymand (diskussion) 29. dec 2012, 17:39 (CET)

Hej Honymand
Nej, jeg kendte ikke noget til Projekt Botanik. Jeg vælger - foreløbig - at blive uden for listen, men jeg vil følge udviklingen her, og muligvis senere slutte mig til.
Mvh. --Sten Porse (diskussion) 1. jan 2013, 20:59 (CET)

VærktøjskassenRediger

Hej Sten Jeg har været flittig i de sidste dage mht værktøjskassen. Der er en del nye tilføjelser med tilhørende kommentarer på diskussionssiden. F.eks. nævner jeg muligheden for at alle plantearter medtages i kategori:Planter. Når værktøjskassen er opdateret og der er enighed, vil jeg gå igennem listen som du har lavet på wikibooks fra en ende af (der vist ca 900 arter). Jeg har lavet mit eget lille skript-program, der hjælper med at oprette interne links og meget mere, så det tager måske ikke mere end et par måneder at gå artiklerne igennem. Det er for øvrigt en flot side du har lavet om Bjerg-Kløver. Den havde jeg aldrig hørt om. Jeg vil prøve at finde noget at rette i den senere. God arbejdslyst med nye artikler. Jeg får desværre skriveblokering, når jeg forsøger mig med længere artikler :-). Weblars (diskussion) 10. jan 2013, 16:41 (CET)

Hej Weblars
Rigtigt mange tak for din ilhu. Det er godt for mig at vide, at der kommer andre øjne på disse artikler. Og jeg kan godt lide tanken om, at nogen (du eller andre) finder "noget at rette". Jeg er i gang med at oversætte en fremragende artikel på wp:de om Kløver-slægten. Det kommer til at tage nogen tid, for jeg kører også træt, men lidt ad gangen ender med at flytte et bjerg, og så står vi med en virkeligt informativ artikel om dét emne.
Mvh. --Sten Porse (diskussion) 10. jan 2013, 20:57 (CET)
Ja, jeg kan se at de:Klee er meget lang, så det vil nok tage dig noget tid. Jeg kunne ikke rigtig finde noget særligt at rette i dine artikler om Bjerg-Kløver, Almindelig Merian, Almindelig Hjertegræs og Kransbørste, men jeg fik lejlighed til at prøve mit nyudviklede værktøj til at indsætte interne links i artiklerne. Du må gerne kigge efter om du har noget at indvende mod de sider, jeg linker til. Jeg har nemlig tænkt mig at bruge værktøjet, når jeg gennemgår alle de andre plante-artikler. Mvh Weblars (diskussion) 11. jan 2013, 20:39 (CET)

Som jeg netop har fortalt på Landsbybrønden går jeg så småt igang med at at opdatere plante-artiklerne med det nye udseende. Jeg håber, du vil gøre mig opmærksom på det, hvis jeg gør noget helt galt. Er det f.eks i orden at lave et link mellem "trævlede rødder" og "trævlerod" som jeg netop har gjort i Gul Anemone? Mvh Weblars (diskussion) 16. jan 2013, 11:04 (CET)

Det ser fint ud. Bliv endelig ved!--Sten Porse (diskussion) 16. jan 2013, 20:30 (CET)

ForårskonkurrenceRediger

Hej Sten. Kan jeg lokke dig med i min forårskonkurrence, så vi kan komme i gang. Du binder dig ikke for noget, ud over at overveje, om du kunne tænke dig at skrive dig på et af emnerne.Ramloser (diskussion) 11. jan 2013, 21:18 (CET)

Nyt udseende for planteartiklerneRediger

Hej Sten, nu har jeg ændret udseendet på alle planteartiklerne. Der var omkring 1200, hvoraf en stor del var oprettet af dig. Jeg vil gerne rose dig for dit meget klare sprog, den meget ensartede opbygning, og grundige beskrivelse af hver plante. Det gjorde det meget nemmere for mig at ændre udseendet på artiklerne med de nye afsnits-overskrifter m.m. som jeg har beskrevet i Portal:Botanik/Værktøjskassen. Specielt har jeg lagt mærke til, at du meget ofte har medtaget en liste over andre plantearter som arten vokser sammen med og samtidig har en god beskrivelse af pågældende lokalitet, der kan være hvor som helst i verden. Det må have taget dig lang tid at finde disse oplysninger på Google.

Indimellem har jeg måske nok spoleret helheden i den oprindelige artikel, når jeg har indsat de nye afsnitsoverskrifter. F.eks. når jeg har lavet den nye korte indledning af artiklen. For at gøre en for kort indledning lidt længere, har jeg nogle gange kunnet bruge noget af den tekst som lå i afsnittet "Ikke-synlige træk". På samme måde har jeg ofte "stjålet" billedteksten i taksoboksen. Billedteksten har jeg i øvrigt ofte fjernet helt, hvis den kun bestod af plantens navn. Det burde vel være underforstået ved artsbeskrivelses-artiklerne.

Jeg stødte på artiklen Pragt Gåsefod, der vel burde hedde Pragt-Gåsefod? Måske har du nulighed for at slå den op i bogen Plantenavne. Dyrkede og vilde planter (2007) af Arnklit m.fl. Du kan måske også finde ud af om Lithocarpus edulis har et dansk navn. Jeg har set navnet Spiselig Garvebarkeg, men måske er det bare en direkte oversættelse af det botaniske navn. Jeg kender mest til de vilde planter i Danmark, hvor jeg er vant til de navne, der bruges i f.eks. Dansk flora. Her er ordet "Almindelig" ofte udeladt i mange navne. For at forene de to plantenavne-verdener har jeg ændret på de interne links, så der eksempelvis står Strandkål i stedet for Almindelig Strandkål, men artikel-navnene har jeg ikke ændret på. Generelt har jeg brugt mit lille program (wiki.php) til at indsætte interne links med. Andre må også gerne bruge det (bare man husker at tjekke alle links grundigt).

En anden ting, jeg konsekvent har ændret, er den fede skrift i artikelnavnet i indledningen. Jeg synes, det er mest læsevenligt, hvis kun det danske navn er med fed skrift. Der kan hurtigt gå inflation i brugen af den fede skrift, så den mister sin værdi. Desuden har jeg ofte indsat et par linjers mellemrum her og der i teksten, for at gøre den mere overskuelig, f.eks i afsnittet "Voksested", hvor jeg har lavet mellemrum inden listen af andre planter, som arten vokser sammen med.

Jeg har spekuleret over, hvordan du har lavet de mange præcise beskrivelser af planterne. Man får næsten fornemmelsen af, at du har siddet ved siden af planten, mens du har skrevet artiklen. De eneste kilder, jeg har kunnet finde er dem du nævner i Bibliografi for plantekendskab. Jeg synes, det er bedst hvis der står kildeangivelser nederst i hver artikel, fordi det generelt øger troværdigheden. Artiklen Gulerod (der havde mange forskellige bidragydere) var f.eks. ikke særlig troværdig med en masse påstande, der virkede temmeligt usandsynlige. Jeg tror, at mange mennesker synes, det er for besværligt at tilføje kilder på Wikipedia. Måske det kunne gøres nemmere.

I den næste tid vil jeg kaste mig over fugle-artiklerne, hvor der er sket så meget indenfor systematikken pga de mange ny DNA-undersøgelser. Derfor er mange af taksoboksene forældede. ----Weblars (diskussion) 2. apr 2013, 12:37 (CEST)

Hej Weblars,
Først skal du have tak for de mange rosende ord om mit skriveri. Det giver lyst til at fortsætte nogle år endnu.
Hvad angår de ændringer, dit oprydningsarbejde har skabt, kan jeg kun gentage, hvad jeg skrev, da du var på nippet til at sætte arbejdet i gang, nemlig at jeg fuldt ud bifalder dine tanker bag ændringerne og de konkrete følger, de har fået.
Mine beskrivelser er ganske rigtigt lavet ved, at jeg selv har set efter kendetegnene på planterne. Det skyldes, at rigtigt mange plantebeskrivelser er lavet på den måde, at man koger tidligere beskrivelser sammen, - og det betyder, at fejl gentages igen og igen. Men jeg støtter dit ønske om flere kildeopgivelser, hvad der også fremgår af, at plantesamfundsbeskrivelserne altid er ledsaget af kildehenvisninger.
Og så de konkrete spørgsmål:
 • "Pragt Gåsefod" (som bør hedde Pragt-Gåsefod) blev indsat i artsregistret under slægten Gåsefod den 14. oktober 2007. Samme dag oprettede Bruger:Carlos Hernandez artiklen om denne art. I løbet af tre dage (14.-17. oktober 2007) arbejdede denne bruger med flere arter af Gåsefod, men siden da har der ikke været registreret noget fra vedkommende. Navnet er - så vidt jeg kan se - grebet ud af luften, for dels findes det ikke i relevant, dansk litteratur, og dels hedder den Purpur-Gåsefod (eller altså: hvad der svarer dertil) på andre landes sprog.
 • Lithocarpus edulis har ikke noget dansk navn. Man kunne godt vælge at oversætte det til "Spiselig Garvebarkeg", men det er ikke vores praksis her at opfinde danske navne, hvor de ikke eksisterer, - og det skal vi holde fast i, synes jeg.
Jeg vil gerne slutte med at takke for det gode samarbejde, som jeg håber på, at vi kan fortsætte, selv om du nu skal i gang med fuglene.
Med venlig hilsen
--Sten Porse (diskussion) 2. apr 2013, 20:41 (CEST)

Tak for svaret. Nu er artiklen Pragt Gåsefod omdøbt til bare at hedde Chenopodium purpurascens, så kan man altid kalde den Purpur-Gåsefod senere, hvis det navn begynder at blive brugt på dansk. ----Weblars (diskussion) 5. apr 2013, 11:44 (CEST)

Du kan da vist andet end det med bier og blomsterRediger

Med den brugerside du har, må du da vist også være ekspert i layout ;)

Spøg til side: Vil du kigge på Örkened igen, der er noget galt med sætningen (hvis vi hopper over Karl XI citatet): Men Karl XI benådede Gemsø og Gammelstrup.

Efter de blodige gerninger i Örkened og Karl XI's ordre til Nils Skytte om at (nedhugge alt mandskab, som kan bære gevær, skåner alene kvindekøn og børn, men opbrænder gårdene, efter alt kvæg og viktualier er udbårne og salverede, givende alt øvrigt, hvad han finder, til plyndring) er i dag bevaret i det svenske rigsarkiv.

Jeg fatter simpelthen ikke hvad der står, ud over citatet! Iøvrigt skkulle vi måske også lave en oversættelse af dette citat. Det er sikkert ok med dig at læse det, og også mig, men for almindelige, specielt yngre, læsere tror jeg det næsten er uforståeligt.

Jeg tror det skal være:

"Örkened skulle udslettes fra Jordens overflade fordi indbyggerne bevarede deres troskab mod [det gamle fædreland]pov bør ryge ud Danmark. Snaphanerne og friskytterne i området gav svenskerne så mange kvaler, at der skulle statueres et eksempel. Ikke alene Örkened, men også det nærliggende Jämshög og Gammalstorp i Blekinge blev beordret udraderet. Karl XIs ordre til Nils Skytte lød:

nedhugge alt mandskab, som kan bære gevær, skåner alene kvindekøn og børn, men opbrænder gårdene, efter alt kvæg og viktualier er udbårne og salverede, givende alt øvrigt, hvad han finder, til plyndring

Udtalelsen findes bevaret i det svenske rigsarkiv.

Iøvrigt benådede Karl XI Gemsø og Gammelstrup."

Kig på det, og lad mig høre din mening!

Iøvrigt vil jeg bede dig om at kigge på Albigensiske korstog. Jeg tror, du har så meget sproglig pli at dine øjne ville hjælpe. Jeg har arbejdet en del på artiklen, og mine øjne begynder at være trætte. Jeg overser simpelthen mine egne fejl, så med dit venlige udtryk (på dit profilbillede) ;) og din cand. mag. titel, kunne det være fint, om du kiggede. Mit mål er at artiklen bliver mindst lovende. ;)

mvh Per (PerV) (diskussion) 10. apr 2013, 23:53 (CEST)

Jeg har svaret om Örkened her og rettet lidt i artiklen! mvh Per (PerV) (diskussion) 13. apr 2013, 14:42 (CEST)
Har indsat citaterne med skabelonen quotation, men teksten i første og andet afsnir er næsten en gentagelse. Jeg synes, vi kunne udbygge artiklen med dele af sv:Nedbränningen av Örkeneds socken, og måske flytte den danske artikel til "Nedbrændngen at Ørkened", eller noget tilsvarende. Artiklen handler jo i virkeligheden ikke om Ørkened. mvh Per (PerV) (diskussion) 13. apr 2013, 16:33 (CEST)
Begge dele svarer helt til min opfattelse!--Sten Porse (diskussion) 13. apr 2013, 20:15 (CEST)

Hej Sten, jeg er altså ikke cand. mag. kun slagteriarbejder, med 1½ år i matematisk 1g, så spansk og fransk er ikke lige min stærke side;), men tak for hjælpen med korstoget. Det fremgår jo tydeligt, at jeg var blevet blind overfor mine egne fejl. :(

Men kig evt. på Nedbrændingen af Örkened nu, jeg har forsøgt at flikket noget sammen fra no:wiki og sv:wiki!

PS: dejligt det er blevet forår ... det er vel en drøm for en botaniker ;) Min kone og jeg var en tur til Pulken for at se dansende traner, men nåede også lige et sving omkring Örkened. mvh Per (PerV) (diskussion) 14. apr 2013, 23:06 (CEST)

Jeg er ked af, hvis jeg har stillet mig blæret an. Min mening med at nævne den franske og spanske WP var egentlig at tilbyde hjælp med oversættelse, hvis du synes, at du mangler noget til artiklen.
Det må have været spændende at se Örkened. Jeg har ikke været nærmere end Osby, som jo ligger lidt vest derfor. Og ja, foråret er på mange måder dejligt. Jeg håber, det er det for alle slags mennesker!
Tak for samarbejdet i øvrigt.
--Sten Porse (diskussion) 15. apr 2013, 20:39 (CEST)

Fik du set på Ørkened, efter jeg udbyggede den igår? Om samarbejdet ilm, det er altid bedre med to par øjne ;) Jeg hørte absolut ikke din udtalelse om fransk og spansk som blæret ;) Men hvis du finder noget i de udgaver, der er værd at tilføje, synes jeg, du skal oversætte det. Jeg synes specielt det politiske indhold, du omtaler i den franske artikel er interessant. Jeg vil meget gerne hjælpe med at få det føjet ind i artiklen.

Så du forresten, jeg flyttede alle dine træer i Armeniens-artiklen. Jeg tillader mig, selv overfor en botaniker, at mene at det historiske afsnit bør stå før flora fauna ;), men det kan vi jo nok få en lang diskussion om ved lejlighed ;)) mvh Per (PerV) (diskussion) 15. apr 2013, 23:34 (CEST)

1864Rediger

Hejsa!

Du er på top-20 over aktive bidragydere, så jeg tænkte at du måske kunne have lyst til at deltage i Edit-a-thon 1864, der afholdes lørdag den 8. juni på Rigsarkivet (i København). Hvis du ikke kan den dag, kan du på arrangementets diskussionsside komme med forslag til områder, som fagfolk og wikipedianere kan uddybe. Hvis du har tid på dagen, men det er et problem at deltage fysisk, kan du deltage i snakken via IRC. --Palnatoke (diskussion) 8. maj 2013, 09:26 (CEST)

Sukkertop-granRediger

Hej Sten!

Brugerdiskussion:Weblars#Sukkertop-gran er der et spørgsmål, du måske kan hjælpe med. --Palnatoke (diskussion) 5. jun 2013, 06:44 (CEST)

Billeder fra træfRediger

Har du ikke billeder fra træffet du kan upload? Jo flere vi samlet uploader jo bedre. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 19. jun 2013, 11:40 (CEST)

Der er fordele ved at være administrator på CommonsRediger

 
Er kun sjov på dansk

Ingen grund til at afvente diskussion og konsensus. I så alvorlige (og åbenlyse) sager må man tage sagen i egen hånd. commons:Commons:Deletion requests/File:Humor.jpg. --|EPO| COM: 22. jun 2013, 15:38 (CEST)

På humorens vegne: Mange tak!--Sten Porse (diskussion) 27. jun 2013, 18:54 (CEST)

Import af interwiki'links til wikidataRediger

Tak for sidst. Jeg er ved at få de sidste artikler mv. importeres til Wikidata - min restlister er her: Bruger:Steenth/Wikidata import mangler. Der er nogle planter, som mangler at blive importeret. Kunne du kigge på dem? Evt. rydde op i etc. fejl. Og også gerne andre. Af kategorier har jeg en - Kategori:Amborellaceae, hvor jeg har overvejet om den burde nedlægges. Og Kategori:Botanisk taksonomi har jeg også kigge efter kategorier, som den burde kunne linkes til. Og lidt græs har jeg hellere fundet et løsning på. Kan du hjælpe? --Steen Th (diskussion) 2. jul 2013, 21:36 (CEST)

Jeg har samlet 7 forskellige emner på Wikidata med blandede henvisninger til kategorier for Amborellaceae og Amborellales til ét emne for hvert af de to grupper, slettet de 5 andre emner, og så puttet Kategori:Amborellaceae i d:Q10165170. Jeg satte Kategori:Botanisk taksonomi ind i d:Q6184083 i stedet for Kategori:Taksonomisk beskrevet som nu ikke længere er tilknyttet Wikidata. Der er højst sandsynligt også andre Wikipediaer som har kategorier som svarer til Kategori:Taksonomisk beskrevet, men jeg kunne ikke umiddelbart finde nogen. Jeg ser for øvrigt ingen grund til at have Kategori:Taksonomisk beskrevet som lige så godt kunne slettes efter min mening. Hvad er problemet med græs? Byrial (diskussion) 3. jul 2013, 03:48 (CEST)
Græs-problemet er Kategori:Græs-familien og Kategori:Græsser... --Steen Th (diskussion) 3. jul 2013, 09:20 (CEST)
Jeg kan ikke se nogen mening i at have Kategori:Græsser, så jeg har forslået sletning. Jeg har også foreslået sletning af Kategori:Taksonomisk beskrevet. Byrial (diskussion) 3. jul 2013, 11:50 (CEST)
Hej Steenth og Byrial. Jeg er enig med jer om, at kategorierne Græsser og Taksonomiske beskrevet er overflødige og bør slettes. Jeg kigger på Steenths restliste i aften. Mvh. --Sten Porse (diskussion) 4. jul 2013, 21:17 (CEST)
Hej Sten. Jeg kan se du ikke har fået nogen af dem ind i wikidata. Jeg kan se, at du ikke hellere har nogen ændringer der. Metoden er, når man skal tilføje en artikel til wikidata, notere man det danske navn, find den tilsvarende artikel på en anden wiki, hvor der under interwiki-links er en link med navn "Tilføj link/Edit Links/Redigera länkar" efter sprogversion, kommer over i wikidata. Her kan man tilføje den danske link. Alle interwiki-links i den danske artikel, som matcher det tilknyttet emne i wikidata, bliver senere fjernet af en bot. --Steen Th (diskussion) 5. jul 2013, 10:00 (CEST)
Hej igen, Steenth. Jeg var ikke klar over, at "wikidata" er betegnelsen for den operation, men jeg kender udmærket til den, og jeg har bragt forholdet i orden, undtagen for følgende tre artikler:
 1. Bjerg-Elm (artiklen her ingen paralleller på andre sprog, muligvis fordi underarten ikke er alment anerkendt blandt botanikere)
 2. Skelpæl (artiklen bør sikkert være den generelle i forhold til Grænsesten, som vel er et specialtilfælde? Men det kræver en sammenskrivning, som ikke kan laves lige nu og her. Jeg tager den op senere.)
 3. Træbiologi (artiklen har ingen paralleller på andre sprog)
Forhåbentlig lukker det hullet? Mvh. --Sten Porse (diskussion) 5. jul 2013, 12:51 (CEST)
Fint. Listen er over dem, som ikke er kommet ind i Wikidata endnu - de skal hjælpes ind.. eller sammenskrives. Og mange af dem vil nok tage lidt tid, at få på plads.
Til dine problembørn - Bjørn-Elm bør oprettes. Jeg kan kigge på indgangen for Skov-Elm på wikispecies, at der et link en kommende Ulmus glabra subsp. montana. Jeg har tjekket sidste databasedump - jeg har hellere ikke kunne finde noget der.
Skelpæl - bør vi ikke beholde den som selvstændig artikel. Jeg har kigge på den nogle gange om der ikke var en eller anden som matcher. Men det er endnu ikke lykkes. Og grænsesten er også nogle gange en dejlig farverig emne.
Træbiologi - den oprettet jeg i wikidata.
Ellers håber du forsætte med nogle flere af dem. --Steen Th (diskussion) 5. jul 2013, 21:33 (CEST)

Slaget ved WienRediger

Hej Sten jeg vil gerne bede dig om at kigge på Slaget ved Wien, som jeg har arbejdet en del med i håb om at den en dag kan ende som GA. mvh Per (PerV) (diskussion) 3. jul 2013, 16:31 (CEST)

Autornavn-skabelonRediger

Hej, til orientering findes der en autornavn-skabelon {{botaniker|autornavn}} - det gør det nemmere og ensartet at angive autornavnet. --Urbandweller (diskussion) 7. aug 2013, 23:05 (CEST)

Hej Urbandweller
Tak for dit tip. Det er noteret, og vil blive brugt for fremtiden.
Mvh. --Sten Porse (diskussion) 8. aug 2013, 19:18 (CEST)

Kig lige på den her artikelRediger

Sortmundet kutling, jeg faldt tilfældigt over den, og har fået sat iw ind, men har ikke styr på kat osv. mvh Per (PerV) (diskussion) 9. aug 2013, 11:17 (CEST)

Hej Per
Så skulle alle nødvendige data vist være på plads. Der kunne dog godt bruges lidt mere tekst, men det må komme senere...
Mvh.--Sten Porse (diskussion) 9. aug 2013, 14:19 (CEST)

1776Rediger

Hej Sten!

Det er vist dig, der har tilføjet en note om An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations til artiklen 1776, men uden afsender er notens værdi begrænset. Kan du huske (eller finde ud af), hvem der har skrevet stykket? --Palnatoke (diskussion) 19. aug 2013, 12:44 (CEST)

Hej Palnatoke,
Desværre kan jeg ikke finde kilden til citatet. Derfor har jeg erstattet det med ét, som kan kildebehæftes.
Mvh.--Sten Porse (diskussion) 19. aug 2013, 20:12 (CEST)

Dynd-TæppegræsRediger

Hej Sten, i nogle bøger kaldes Dynd-Tæppegræs også bare for Tæppegræs (ligesom slægten), hvilket er lidt forvirrende, men mange mennesker kender sikkert ikke arten under andet navn end Tæppegræs. Derfor foreslår jeg, at slægten Tæppegræs kommer til at hedde "Tæppegræs-slægten", "Tæppegræs (slægt)" eller måske "Tæppegræs (Catabrosa)" samt at det nævnes i artiklen Dynd-Tæppegræs, at den også blot kaldes Tæppegræs (og Tæppegræs omdirigeres til Dynd-Tæppegræs). Artsnavnet Tæppegræs bruges f.eks. i bøgerne "Gæsser i farver" af M. Skytte-Christiansen fra 1977 og "Dansk flora" af Signe Frederiksen fra 2012. Hvad synes du?

PS. I april lavede jeg denne liste over tilsvarende "dobbeltnavne".

Hilsen Lars --Weblars (diskussion) 19. dec 2013, 13:10 (CET)

BilledstørrelseRediger

Hej Sten. Hvorfor fastsatte du billedbredderne i artiklen Asturien til 180 px? Fordelen ved kun at skrive "thumb", er at indloggede brugere så selv kan vælge den ønskede bredde for thumbs i deres indstillinger. Dette er en stor fordel fordi folks skærmstørrelser er meget forskellige, så én bestemt størrelse ikke dur for alle. Mvh., 94.191.186.216 9. jul 2014, 17:45 (CEST)

Tak for dit spørgsmål. Jeg har ingen anden grund, end at billedstørrelsen ved brug af "thumb" alene (altså uden angivelse af størrelse) virker gnidret på mig. Men jeg synes, at dit argument er tungtvejende, så jeg ændrer i artiklen. Mvh. --Sten Porse (diskussion) 9. jul 2014, 18:07 (CEST)
Hej Sten, Du kan indstille thumbnailstørrelseen i din egen visning undr Filer i dine brugerindstillinger her - Nico (diskussion) 9. jul 2014, 18:40 (CEST)
Hej Nico, Det er hermed gjort - med min tak. Mvh. --Sten Porse (diskussion) 9. jul 2014, 18:45 (CEST)

Glansbladet HvidtjørnRediger

Hej Sten. Jeg har omskrevet en fem år gammel artikel kaldet "Glansbladet tjørn", hvor der stort set kun stod at det er et 7 m højt træ som bl.a. vokser i Odsherred (gammel version her).

Jeg indsatte taksoboks, billeder og tekst fra tysk Wikipedia og flyttede den til Glansbladet Hvidtjørn, men da jeg ikke personligt kender meget til træet, vil jeg spørge om du venligst vil tage et kig på artiklen, og se om der er nogen fejl. På forhånd tak, Kartebolle (diskussion) 9. aug 2014, 08:02 (CEST)

Tak for gennemsynet, Kartebolle (diskussion) 12. aug 2014, 23:17 (CEST)

Nogle oprydningsemnerRediger

Hej Sten.

Jeg har samlet nogle emner om planter, som du har været blandet ind på et tidspunkt og som jeg har kommentarer/spørgsmål til.

I liste henvisninger som måske er skrevet forkert har jeg en observation:

Torr. må angive en person eller et system. Men hvad?

Jeg har et stak omdirigeringskategorier, hvor den latinske begreb omstiles til en dansk - der er en oversigt her. Er der brug for dem? Ellers vil jeg gerne slette dem.

Jeg har også kig på kategorier som ikke oprettet. De 2 første er kommet på listen Wikipedia:Artikler uden kategori - kunne du kigge på dem?

Der er lidt flere her til senere...

Det var jeg havde i denne runde... --Steen Th (diskussion) 15. dec 2014, 23:18 (CET)

Hej Sten
Jeg vil helst holde en diskussion samlet. Så mit svar på det du skrev på min diskussionside, kommer her.
Omkring omstillingskategorier er et eksempel.
# Kategori:Adoxaceae -> Kategori:Desmerurt-familien
Omkring Torr. mv. Det mangler nok en artikel om John Torrey, som kunne linkes til. Men i første omgang vil jeg nøjes med at lægge den på listen over falske positive.
--Steen Th (diskussion) 17. dec 2014, 10:28 (CET)

ToLRediger

Hej, er "Webprojektet livets træ" en fordanskning af Tree of Life Web Project; jeg mener - er der andre steder end her, hvor det har fået et dansk navn. TherasTaneel (diskussion) 13. jan 2015, 07:29 (CET)

AmaryllisRediger

Måske kan du redde denne fejl begået af mig: Brugerdiskussion:Villy Fink Isaksen#Amaryllis. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 14. jan 2015, 13:46 (CET)

Så skulle det vist være ordnet. Jeg omdirigerer fra det botaniske navn Amaryllis til artiklen Belladonnalilje-slægten, der er oprettet i dag. Mvh. --Sten Porse (diskussion) 15. jan 2015, 19:47 (CET)

AnlægsgartnerRediger

Hej Sten, kunne du give Anlægsgartner et eftersyn? --Villy Fink Isaksen (diskussion) 28. jan 2015, 21:35 (CET)

WikilinksRediger

Hej Sten. Først og fremmest skal lyde en tak for dine mange fine bidrag til Wikipedia. Din artikel om Bigarvandfaldet gav mig f.eks. meget lyst til at besøge Rumænien. Til gengæld vil jeg bede dig om, at være lidt bedre til at indføre wikilinks i dine, i øvrigt ganske udmærkede, botanikartikler. Så vidt jeg kan se, kan vi takke dig, for en rigtig stor del af artiklerne om forskellige planter og planteslægter, men links til Blad (plantedel), Stængel (plantedel), blomst, Frø (plantedel), kronblad og Slægt (biologi) er med til at binde wikipedia sammen, og dine mange gode bidrag kunne blive endnu bedre, hvis der lige blev indført lidt flere wikilinks. Fortsat god arbejde. Mvh. Toxophilus (diskussion) 9. feb 2015, 14:43 (CET)

Hej Toxophilus. Tak for din anerkendelse, og tak også for, at du gør mig opmærksom på en - gennemgående, desværre - mangel i mine plantebeskrivelser. Sandt at sige er jeg gået ud fra, at det var uden betydning, men når blot én ønsker disse links sat ind, så vil jeg med glæde gøre det.--Sten Porse (diskussion) 11. feb 2015, 17:54 (CET)
Det er muligt, at 98% af alle der læser en planta-artikel aldrig vil lede efter links til blad og stængel, men hvis blot nogle få kan have brug for det, så vil jeg mene, at det er en god ide at indsætte. For nylig var der også en diskussion på Landsbybrønden om, hvor mange led dawiki's artikler er adskilt af. Links som de nævnte er med til at gøre afstanden kortere. Derudover gør wikilinks det også nemmere at gennemskue, hvor ofte et emne bliver omtalte. Nogle artikler har flere indgående links end andre, og dem der har mange bør, så vidt muligt, være gode dækkende artikler, da man må antage, at de bliver læst oftere. På den måde kan wikilinks også bruges som en måde at finde ud af, hvor man kan forbedre wikipedia. Mvh. Toxophilus (diskussion) 11. feb 2015, 18:09 (CET)
Jeg er helt enig med dig!--Sten Porse (diskussion) 11. feb 2015, 19:12 (CET)

10-årsklubbbenRediger

Hei,Sten/Arkiv7,

Jag vill gärna bjuda in dig att bli medlem i Wikipedia:10-årsklubben.

10-årsklubben er en uformel gruppe af brugere, der har været aktive på Dansk Wikipedia i ti år eller mere.

Klubben er en dansksproget del af Ten Year Society.

Medlemskabet er frivillig og åbent for alle, der har bidraget på Wikipedia i mindst ti år.

Den som ønsker at markere sit medlemskab på sin brugerside kan gøre det med skabelonen:

{{Medlem i 10-årsklubben}}

Medlemmer med denne skabelon på brugersiden vises også i Kategori:Wikipedia:Medlemmer i 10-årsklubben

Velkommen! Dan Koehl (diskussion) 8. mar 2015, 03:21 (CET)

Hej Dan. Tak for invitationen. Jeg har straks indmeldt mig! Mvh. --Sten Porse (diskussion) 8. mar 2015, 17:33 (CET)

WikispeciesRediger

Jag ser du är intresserad i Taxonomi, varmt välkommen till Wikispecies ! mvh Dan Koehl (diskussion) 9. mar 2015, 07:00 (CET)

Koordinater på HovedgrøftenRediger

Hej Sten. Det ligner du ikke har fået tjekket de angivet koordinater på Hovedgrøften - udspring er ude i vandet og udløb virker ikke. --Steen Th (diskussion) 25. mar 2015, 09:16 (CET)

Hej Steen Th. Ja, det ikke blot ligner det, det er det. Til forklaring blot dette, at jeg brugte Google Maps til at finde koordinaterne, og først, da jeg nu brugte Geolocator, virker de. Dermed har jeg lært det, - og tak for din opmærksomhed! Mvh. --Sten Porse (diskussion) 30. mar 2015, 23:24 (CEST)
Det kunne ligne du har brugt koordinater med decimal, som er andet end med minutter og sekunder. Du kan bruge fx {{Coord}} til decimal angivelsen. Det bliver automatik vist i grader/minutter/sekunder format. --Steen Th (diskussion) 31. mar 2015, 16:11 (CEST)

File:Recycling.JPGRediger

Hello! I came across the above image on commons, and I think this is your image (from a long time ago!)? Can you remember where this image was taken? Any information would be helpful, thanks in advance. Kind regards, Deadstar (diskussion) 20. apr 2015, 16:07 (CEST)

Hello Deadstar!

Please see my answer at your own Discussion page --Sten Porse (diskussion) 31. maj 2015, 17:48 (CEST)

Hi Sten & Thank you! I have added some of your comment to the description page of the file, I hope you don't mind. Info like that ("the love fountain" :)) makes pictures more interesting I find! Kind regards from Ireland, Deadstar (diskussion) 3. jun 2015, 12:42 (CEST)

Kategoridiskussion:BunddækkeplanterRediger

Hej Sten, bemærk Kategoridiskussion:Bunddækkeplanter. --Honymand (diskussion) 7. jun 2015, 22:16 (CEST)

NaturplejeRediger

Forleden lavede jeg en lille stub om Naturpleje, men jeg er gået istå og vil derfor bede dig kigge på den, for jeg tror du kan bringe artiklen videre. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 18. jun 2015, 15:57 (CEST)

Hej Villy! Som du ser, har jeg været i gang. Det slår muligvis ikke til, men jeg vender tilbage senere og kigger på artiklen igen. Mvh.--Sten Porse (diskussion) 19. jun 2015, 20:20 (CEST)

Bombus agrorum > Bombus hypnorumRediger

Hello, the discription of this Photo Humlebibo-jpg was improved by me. I changed the description and category by referencing this web page Humlebier and other. Are you OK with the changes? Kind regards. - - - - Temdor (diskussion) 17. nov 2015, 23:31 (CET)

Hello Temdor,
Oh yes, by all means. And thank you!
Kind regards --Sten Porse (diskussion) 18. nov 2015, 12:53 (CET)

Kategori:NåletræerRediger

Se Brugerdiskussion:Patchfinder#Kategori:Nåletræer --Honymand (diskussion) 10. jan 2016, 23:04 (CET)

DoksyRediger

Jeg flyttede artiklen, så vidt jeg kan se er Doksy ikke et selvstændigt distrikt. I hvert fald ikke iflg en og de wiki. mvh Per (PerV) (diskussion) 13. jan 2016, 15:09 (CET)

Du har ganske ret. Jeg prøvede at klare det lidt let, så tak for hjælpen! Mvh.--Sten Porse (diskussion) 13. jan 2016, 16:00 (CET)
Jeg fik en skør idé, så har Sten sikkert været i Tjekkiet på juleferie, men så så jeg at du også var gået igang med Kurmanji, så blev jeg enig med mig selv, du kan vel ikke have været på ferie både i Tyrkiet og Tjekkiet ;) Jeg satte sprogboks på Kurmanji. mvh Per (PerV) (diskussion) 20. jan 2016, 19:42 (CET)
Nej, ikke på grund af ferie nogen af stederne. Doksy blev udløst af en planteartikel, mens Kurmanji skyldes flere samtaler med kurdisk-syriske flygtninge her i landet.--Sten Porse (diskussion) 24. jan 2016, 23:16 (CET)

Omdøbning af nogle artikler om plantearterRediger

Hej Sten. Jeg har lagt mærke til, at der findes nogle artikler om plantearter, der ikke bærer det mest anvendte navn for planten. Dette er jo ellers, hvad Wikipedias norm for artikelnavne foreskriver. Hidtil har vi som bekendt næsten udelukkende brugt bogen "Plantenavne - Dyrkede og vilde planter" som kilde, når der skulle oprettes nye artikler om plantearter. Når det gælder de mest anvendte navne for vilde danske arter, så findes de på allearter.dk. Derfor har jeg tænkt mig at omdøbe en række artikler i den kommende tid. Synonymet som findes i bogen "Plantenavne - Dyrkede og vilde planter" skal stadig nævnes i artiklens indledning. Jeg vil gerne have, at du er orienteret, for det er jo trods alt dig, der har oprettet de fleste i sin tid. Jeg har fornylig opdateret wikipedias norm for navngivning, så allearter.dk nævnes i stedet for det forældede "Projekt Danske Dyrenavne". Du kan eventuelt læse mere her. Venlig hilsen Weblars (diskussion) 15. feb 2016, 09:42 (CET)

sletningsforslag af øllebrødsbarmhjertighedRediger

Hej Sten,

Jeg skriver for at gøre dig opmærksom på, at jeg har nomineret artiklen Øllebrødsbarmhjertighed til at blive slettet. Sletningsforslaget er her.

Hilsner, Gamren.

Hej Gamren,
Jeg kan kun være enig med dig. Så lad det ske! Mvh.--Sten Porse (diskussion) 19. mar 2016, 21:52 (CET)

Flytteforslag om Almindelig BøgRediger

Hej Sten. Jeg tænkte at jeg lige ville gøre dig opmærksom på at der er en flyttediskussion i gang, der meget vel kunne påvirke hvordan vi navngiver plantearter på dawiki. Da du har været meget aktiv indenfor det felt tænkte jeg at du måske gerne ville byde ind med noget til debatten :-) --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 19. mar 2016, 23:31 (CET)

SammenfletningsforlsagRediger

Hej Sten,

Tag et kig på sammenfletningsforlsag på Diskussion:Nåletræ-rækken

Hilsen Honymand (PS: Dette indlæg på din egen diskussionsside kan slettes når du har set det)

Hej Honymand,
Vi er helt enige. Og tak for din advisering! Mvh.--Sten Porse (diskussion) 11. apr 2016, 19:40 (CEST)

Ager-PadderokRediger

Hej Steen, bemærk Brugerdiskussion:Toxophilus#Planter_fra_Løgstør i Ager-Padderok.E2.80.8E

--Honymand (diskussion) 20. maj 2016, 22:09 (CEST)

TræbiologiRediger

Hej Sten, jeg har læst din artikel Træbiologi som er udmærket, og jeg kan se du har arbejdet lidt med den for nyligt. Må jeg foreslå at der tilføjes nogle kildeangivelser frem for blot litteartur-listen. --Honymand (diskussion) 29. maj 2016, 22:23 (CEST)

Hej Honymand, tak for de pæne ord. Jeg har gjort det, som jeg selvfølgelig burde have gjort for længst, nemlig indsat notehenvisninger. Mvh. --Sten Porse (diskussion) 30. maj 2016, 23:59 (CEST)
Hej Sten, selv tak :-) Du har måske set at artiklen nu er nomineret til ugens artikel ved Rmir2! Bruger Arne (Amjaabc) har dog nok ret i sin kritik af indledningen. Da jeg læste artiklen studsede jeg også lidt over formen med den meget korte indledning, så TOC og så et afsnit der primært er en liste. Meen jeg havde/har desværre ikke lige noget forslag til en bedre form. --Honymand (diskussion) 31. maj 2016, 20:40 (CEST)

Burgundiske dynasti (Portugal)Rediger

Hm, mon ikke artiklen Burgundiske dynasti (Portugal) skal

 1. skrives færdig og flyttes til Burgundiske dynasti uden overflødigt parantes-efternavn, eller
 2. foreslås slettet?

Mvh Madglad (diskussion) 6. jun 2016, 20:50 (CEST)

Parentesen er (som man vil vide, hvis man bruger en times tid på at læse om emnet) ikke overflødig. Artiklen kan med fordel udvides. --Palnatoke (diskussion) 6. jun 2016, 20:57 (CEST)

Kålpalme/palmekålRediger

Hej Sten, jeg er stadig ikke helt fortrolig med "ping" så derfor skriver jeg lige her. Har du set Wikipedia:Sammenskrivningsforslag/Kålpalme? Jeg er usikker på det korrekte danske navn for den plante som Acai bær vokser på, og jeg er også usikker på betydningen af kålpalme og palmekål. --Honymand (diskussion) 19. jul 2016, 18:34 (CEST)

Hej Honymand, Palme-Kål har det botaniske navn Brassica oleracea var. palmifolia, altså "den palmebladede variant af den køkkenanvendelige kål". Kål-Palme skal hedde Euterpe oleracea (= "den køkkenegnede euterpe"), men der findes også en Caribisk Kålpalme (Roystonia oleracea) og en Kål-Palmetto (= "Sabal palmetto"). Så vidt de navne. Acai-bærret er en stenfrugt, som kommer fra Kålpalmen (Euterpe oleracea), så det rette, danske navn for planten er altså Kål-Palme. Alle oplysninger har jeg fra Arnklit, Jensen og Jensen: Plantenavne. Dyrkede og vilde planter, 2007, ISBN 978-87-9131-935-9.
Mvh. --Sten Porse (diskussion) 19. jul 2016, 19:38 (CEST)

Nyt layout for WikiProjekt BotanikRediger

Hej,

Inspireret af Wikipedia:WikiProjekt Film har jeg udarbejdet et nyt design for Wikipedia:WikiProjekt Botanik som kan ses her: Bruger:Honymand/Sandkasse2. Tag et kig.

--Honymand (diskussion) 20. nov 2016, 14:41 (CET)

Hej Honymamd,
Nydeligt! Jeg ville ønske, det var mig, der havde skabt denne version. Tak for din henvendelse. Mvh. --Sten Porse (diskussion) 7. jan 2017, 22:12 (CET)

GNU FDLRediger

Er det dig der har oversat GNU FDL 1.2 til dansk? (Denne usignerede kommentar er skrevet af Scootergrisen (diskussion • bidrag) 7. jan 2017, 06:35‎)

Skabelon:BiotoperRediger

Hej Sten. Du har oprindeligt oprettet denne skabelon. Siden har vi fået skabelonen Skabelon:Navboks naturtyper i Danmark, der er mere omfattende. Jeg kan se, at samtlige artikler, der har Skabelon:Biotoper også har Skabelon Naturtyper, med andre ord en dubblering. Derfor spørger jeg dig, hvordan du vil stille dig til, at vi dropper Skabelon Biotyper helt?

Jeg er naturligvis klar over, at Skabelon:Biotoper kan siges at tage udgangspunkt i en økologisk tilgang, mens Skabelon Naturtyper tager udgangspunkt i en biologisk tilgang, men efter min opfattelse opfylder Skabelon Naturtyper begge behov på een gang og den er mere detaljeret.

Inden jeg foretager mig yderligere, vil jeg gerne høre din mening. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 21. feb 2017, 11:45 (CET)

Hej Rmir2,
Tak for din hensynsfuldhed. Jeg kan fuldt ud tilslutte mig din argumentation, så lad os droppe "Skabelon:Biotoper". Klarer du det praktiske?
Mvh. --Sten Porse (diskussion) 21. feb 2017, 11:57 (CET)
Tak for dit svar. Ja. Skabelonen er kun brugt på en halv snes sider, så den er hurtigt slettet. Derefter vil jeg oprette et sletningsforslag. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 21. feb 2017, 12:06 (CET)

Artikler om biomerRediger

Hej Sten,

Jeg har siddet og kigget lidt på de her 2 artikler:

De dækker tilsyneladende samme type økologiske "entitet", og artiklerne har til dels samme struktur. Alligevel er der nogle ting der er ret forskellige og det forvirrer mig

Mediterrane skove, skovområder og krat Palæarktiske, tempererede græsområder, savanner og buskområder
Har kort Ja Nej
Link fra Økoregioner i Global 200 Ja Nej, til trods for at der er omtalt "Tempererede Græsområder, Savanner, og Buskområder" i den "Palæarktiske zone"
Underindledling har numre Nej, f.eks. "Albany krat" Ja, feks. "PA0801 Alai-Vestlige Tian Shan steppe"
Kategorier "Biomer", "Skovtyper" "Tempererede græsområder, savanner og buskområder" (der dog er underkategori til "Biomer")

Er det noget man kan og bør gøre noget ved ? --Honymand (diskussion) 31. maj 2017, 21:34 (CEST)

Hej Honymand,
Det er godt, at du får øje på sådan nogle ting. En løsning på forvirringen er vel at betragte "Palæarktiske, tempererede græsområder, savanner og buskområder" som det overordnede - systematisk set - og "Mediterrane skove, skovområder og krat" som en geografisk indsnævret eksemplificering af det overordnede.
Det er dog ikke sikkert, at det er nok, og i så fald må artiklerne skrives om, så denne systematik fremgår helt tydeligt. Falder det i tråd med, hvad du har tænkt dig?
Mvh --Sten Porse (diskussion) 11. jun 2017, 22:58 (CEST)
Tak for svar. Jeg havde egentlig ikke selv tænkt noget (endnu), men nu vil jeg se på det med nye øjne. --Honymand (diskussion) 12. jun 2017, 07:00 (CEST)

Naturen i RuslandRediger

Hej Sten

Har du lyst til at kaste et blik på den {{substub}}, jeg har oprettet. Den er indsat som {{uddybende}} i artiklen om Rusland, som jeg har kastet mig over for at nyskrive/oversætte fra en wiki. Natu afsnittet der var imidlertid yderst begrænset det valgte jeg at løse med en uddybning, da den engelske Ruslandsartikel allerede er på over 280.000 bytes. Så den syntes jeg ikke skulle være længere. På forhånd tak! mvh Per (PerV) (diskussion) 27. jul 2017, 19:29 (CEST)

Stora AlvaretRediger

Hej Sten, jeg har brugt et af dine billeder i den ovennævnte artikel. Og selvfølgelig er din billedtekst perfekt, men nu er der to billeder ved siden af som glimrer ved sin elendige billedtekdst. Vil du prøve at se om du kan gøre noget det det? På forhånd tak. mvh Per (PerV) (diskussion) 26. aug 2017, 00:01 (CEST)

Refugie- og reliktområde for de nordligt-tertiære skove i det vestlige EurasienRediger

Hej Sten,

Engang tilbage i 2004 skrev du om dette emne i artiklen Kaukasus, som du også flere gange har udvidet og forbedret siden. Kan du tilfældigvis pege på en kilde eller andet steds hvor jeg kan læse mere om "de nordligt-tertiære skove". Ikke fordi jeg leder efter kilder til artiklen - det er mere af personlig interesse. Og da det er 13 år siden (!) skal du være tilgivet på forhånd hvis du ikke kan :-)

--Honymand (diskussion) 28. aug 2017, 08:29 (CEST)

Hej Honymand. Jeg oversatte i sin tid artiklen om Overvintringsteorien fra norsk, hvis det er denne side af sagen, der har interesse. Ellers kan du prøve at spørge PerV, der har bidraget en hel del til artikler om staterne i Kaukasus. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 28. aug 2017, 09:35 (CEST)
Hej Honymand og Rmir2. Et godt sted at begynde har man i artiklen Status and Conservation of the Caucasian Salamander (Mertensiella caucasica) af David Tarkhnishvili, selv om det lyder ret nørdet med en artikel om en salamander, men den giver rigtigt grundig baggrundsviden. Se David Tarkhnishvili: Status and Conservation of the Caucasian Salamander (Mertensiella caucasica) (engelsk).
Mvh. --Sten Porse (diskussion) 3. sep 2017, 22:29 (CEST)

Incadendron esseriRediger

Hej Sten - jeg faldt over denne nyopdagede stedsegrønne træart; Incadendron esseri. Måske har det din interesse? Du må meget gerne supplere fx fra kilderne i artiklen. Jeg er ikke så velbevandret i engelske artsbeskrivelser. --Glenn (diskussion) 8. sep 2017, 23:56 (CEST)

Hej Glenn. Fin opdagelse, du har gjort dér! Jeg har føjet til, så der er lidt mere kød på beskrivelsen. Mvh.--Sten Porse (diskussion) 12. sep 2017, 14:31 (CEST)
Hej Sten - Tak for din omfattende udvidelse. Netop fordi det ikke så tit sker, at der opdages nye træarter, syntes jeg det så interessant ud. --Glenn (diskussion) 12. sep 2017, 16:11 (CEST)
Nu er der også tilføjet illustrationer fra Open Access artiklen. --Glenn (diskussion) 12. sep 2017, 19:09 (CEST)

RakkerRediger

Hej Sten, jeg har lige læst din artikel om rakkere. Den er fint skrevet, men hvor har du dine oplysninger fra? Artiklen lægger vægt på, at rakkere var socialt udsatte, og udtrykket findes jo stadig den dag i dag. Hvis du har en kilde, f.eks. noget danmarkshistorie, må du meget gerne skrive det ind i artiklen. --Soren84 (diskussion) 9. nov 2017, 11:38 (CET)

Tilbage til brugersiden for »Sten/Arkiv7«.