Brugerdiskussion:Tøndemageren/Arkiv 6

Afsnit uden kildehenvisninger

redigér

Kære Tøndemageren. Lad mig først og fremmest anerkende dig og takke dig mange gange for dit virke på Wikipedia. Det er virkelig påskønnet. Et enkelt område vil jeg dog gerne udfordre dig på - i hvert fald for en lille stund endnu: På diskussionssiden for Brøndby Stadion - artiklen er egentlig underordnet men bruges blot som eksempel - har du tilkendegivet, at tekstafsnit vil blive slettet, hvis der ikke inden for et par uger er tilføjet specifikke kildehenvisninger til de centrale påstande. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at høre din mening om Kinas historie, der er en meget omfattende artikel, men kun med 8 specifikke kildehenvisninger. Hvad synes du? Skal vi gå i gang med at slette alle afsnit uden kildehenvisninger og dermed langt størstedelen af artiklen? Mvh. --Morten Haagensen Elmose (diskussion) 5. dec 2014, 22:03 (CET)

Hej Morten. Den jeg kan meget hurtigt svare på, for rent principielt er det et rungende ja! Der er sikkert rigtigt mange spændende oplysninger i artiklen, men hvordan skal jeg kunne vide om de oplysninger er rigtige? Wikipedia står stadig med et stort troværdighedsproblem i Danmark (ved ikke med resten af verden), som vi kun kan komme til livs ved at kildebelægge alle de påstande vi kommer med i artiklerne. Så længe der ikke er kilder på, kan vi ikke stole på at det faktisk er korrekt det der står der. Det nævnte eksempel er et ekstremt eksempel på negligeren af kilder - og i min verden bør det sådan set slettes (eller lægges over i en sandkasse, til der er nogle der orker at smide kilder på). Hvad angår artiklen om Brøndby Stadion var det for at pointere, at påstande der står i en rum tid uden kilder, i teorien bør slettes igen, lige meget hvor meget tekst der så er lavet. Samtidig er jeg ikke i tvivl om at bidragsyderen har kilder til samtlige af de påstande der er i teksten, hvorfor jeg synes det var mærkeligt at kun nogle få påstande var kildebelagt.
Men for lige at adressere dit spørgsmål fra en anden vinkel - er det muligt at kildebelægge påstandene i artiklen? Eller ville det være en fordel for artiklen bare at få en mere eller mindre direkte oversættelse af artiklen fra en.wiki? mvh Tøndemageren (diskussion) 6. dec 2014, 13:22 (CET)
Eftersom Kinas historie har en omfattende litteraturliste under de 'Eksterne henvisninger' - bør vel egentlig betegnes som 'litteraturliste' - kan en bruger med lidt kendskab til Kina og/eller verdenshistorie formentlig krydre artiklen med ret specifikke kildehenvisninger inden for en overskuelige fremtid.
Mht. den dansksprogede Wikipedias troværdighed er jeg ikke helt enig med dig i, at vi står med et stort troværdighedsproblem. I relation til Kinas Historie og Brøndby Stadion tager vi jo netop et kildeforbehold med 'kilde mangler'-skabelonen. Efterhånden som vi får flere og flere velunderbyggede artikler - fx IC4-sagen, Eurovision Song Contest 2014 og Tesla Model S - øges Wikipedias omdømme og troværdighed. Det er klart! Naturligvis vil der altid være en række artikler uden eller med få kilder, som journalister, folkeskoleelever og -lærere skal være særligt opmærksomme på. Jeg er dog overbevist om, at problemet bliver mindre med tiden, og at da:wiki allerede nu har en betydeligt større troværdighed end for blot et par år siden. --Morten Haagensen Elmose (diskussion) 7. dec 2014, 09:10 (CET)
Vi er helt enige om at wikipedias troværdighed er blevet bedre de senere år, men det er også i kraft af at der bliver sat hårdere ind omkring kilder. Derfor kan vi heller ikke tillade os ikke at være kritiske omkring det. Angående skabelonerne er det nogle jeg har sat på. Havde vi sat {{km}} på, havde der været et bedre incitament for at slette oplysningerne hvis der ikke kommer kilder på, fordi det netop er specifikke oplysninger der sås tvivl om. Praksis er at man sletter oplysningen, hvis den ikke kan verificeres inden for en overskuelig tidsramme.
Angående "litteraturliste" kontra "eksterne henvisninger" har der været diskussion om netop dette tidligere (ligger sikkert i Landsbybrøndens arkiv tænker jeg). Jeg er også enig med dig i at det vil være en fordel at få kilderne på, frem for at slette. Men kan det ikke lade sig gøre, er en sletning en absolut mulighed! Så det diskussionen her drejer sig om, er vist om jeg stadig mener at artikler som Kinas historie skal have slettet teksten fordi der mangler kilder - og ja, det mener jeg, sådan set i grove træk! mvh Tøndemageren (diskussion) 7. dec 2014, 11:34 (CET)
Til Tøndemageren: Vi er naturligvis enige om, at det er et ideal, at alle artikler er kildebelagte vedrørende deres indhold. Desværre er det min erfaring med dig, at selv om man kildebelægger artikler, så sletter du det hele alligevel! Det var det jeg oplevede, da jeg lavede den grundigt researchede artikel om Intelligent design, der i dag er en torso af stupide fordomme, fordi ingen af jer, der i sin tid havde så travlt med at kritisere mit arbejde, efterfølgende havde viljen til selv at gøre det. Hverken du eller andre gad bruge tid på at gennemlæse kilderne og ingen kunne påvise fejl i mit opfattende noteapparat. Den slags opførsel virker ikke just opfordrende til at gøre arbejdet.
I tilfældet med Kinas historie er kilden overalt Fontenay (= Salmonsens Leksikon, Fontenay var ansat i det danske udenrigsministerium i mellemkrigstiden) hvor intet andet er angivet. Jeg skal gerne sætte det ind, det bliver efter mit skøn 3-400 noter til forskellige oplysninger. Disse kan så suppleres med bekræftende oplysninger fra andre kilder. Jeg har to ringbind fulde af artikeludprint (nemlig af de samme artikler som er nævnt i litteraturfortegnelsen) og ad denne vej vil måske 100 konkrete oplysninger kunne finde yderligere bekræftelse. Det er et stort arbejde og naturligvis vil det kunne gøres, hvis man ikke har andet at lave i juleferien.
Noget andet er, at km-skabelonen pt. er indsat i mere end 5000 artikler på dansk wiki, så hvis du virkelig vil slette dem alle sammen, så tror jeg ikke, at de (efterhånden få) aktive bidragydere gider at gøre en indsats mere. Efter min opfattelse er den holdning, du her har givet udtryk for, negativ, og det er dobbelt bekymrende, fordi du er administrator. En positiv indstilling ville være at lave en "task-force"-indsats fx for at gøre arbejdet med at finde og indsætte de manglende noter og kilder. Jeg gætter på, at der er færre end hundrede virkeligt aktive bidragydere på dansk wiki, og det sidste, vi har brug for, er, at vi modarbejder hinanden. Det synes jeg, at du burde tænke over. Venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 7. dec 2014, 14:00 (CET)
Jeg har netop set på historikken for Intelligent Design og blandt de seneste 500 redigeringer er der ingen fra min side, så det angreb du lægger der, må jeg stille mig uforstående over for? Og uden at gå ind i diskussionen fra dengang, så husker jeg det som dig der forsøgte at trumfe en form for ideologi igennem der ikke kunne bakkes op af troværdige kilder (så jo, vi kunne godt påvise fejl i dit noteapparat), og som det langt overvejende flertal mente var en forkert tilgang til artiklen og hele wikipedia-princippet. Men lad nu endelig den diskussion ligge.
Jeg vil til gengæld gerne pointere at mange af de artikler jeg har set fra din side bærer præg af en måde at bruge kilder på, hvor der kun laves en litteraturliste i bunden. Desværre er det bare sådan at samtlige påstande skal kunne verificeres relativt simpelt, og det er uladsiggøreligt på den måde. Derfor kræver det netop 300-400 referencer i teksten, hvis der er 300-400 påstande. Så hvis du har samtlige referencer liggende, jamen hvorfor så ikke få dem sat ind, så vi kan verificere oplysningerne i artiklen?
Hvis du har læst hele diskussionen, kan du se at min holdning er at vi skal have sat kilder på alle påstande - som udgangspunkt ikke sletning. Sletning er den sidste mulighed vi har, hvis det ikke kan lade sig gøre at verificere påstandene i en given artikel. Så hellere en meget kort artikel der kan verificeres, end en meget lang der ikke kan. Hvis du yderligere har fulgt med i hvad der startede Morten Haagensens spørgsmål, vil du også kunne se at jeg faktisk har forsøgt at hjælpe den pågældende bruger jeg henvendte mig til i starten, og også har lavet et stykke arbejde på den pågældende artikel. Men jeg bliver nødt til at sige, at hvis du føler at jeg fungerer dårligt i rollen som administrator, så vil jeg da stærkt opfordre til at få foretaget en afstemning angående min rolle - for hvis flertallet mener jeg har en negativ indvirkning på da.wiki, så giver det jo sig selv, at jeg ikke skal være administrator. Omvendt, hvis din utilfredshed bunder i min holdning i diskussionen om Intelligent Design eller at jeg mener at "dit kildeapparat ofte kan være mangelfuldt"/"for få kilder i artiklerne" (nej, det er ikke citater), så foreslår jeg at vi får redt trådene ud hurtigst muligt. mvh Tøndemageren (diskussion) 7. dec 2014, 14:50 (CET)
Selvfølgelig er kilder på det hele ønskeligt, men at beslutte at slette indhold kun på grund af manglende kilder må være en diskussion der hører hjemme på landsbybrønden. Wikipedia:Kildeangivelser siger: ... at tekst og materiale uden kilde, som der rejses indvendinger imod, kan fjernes af øvrige bidragydere. Det (der rejses indvendinger imod) tolker jeg til at der skal en mere konkret indvending (og/eller et seriøst på at finde en kilde), end en kildeskabelon til, før man fjerner indholdet. Det har aldrig været vores politik at fjerne ukontroversielt indhold pga. manglende kilder, og hvis det skal ændres, må det kræve en diskussion i et større forum (brønden). Kiggede forøvrigt lige artiklen om Brøndby Stadion; - her er brugen af km-skabelonen efter min mening ført ud i det helt absurde så det virker mere som hærværk end til gavn. - Nico (diskussion) 7. dec 2014, 16:45 (CET)
Nu tænkte jeg mest på dit bidrag til diskussionen, hvor du hævdede, at en person, som er central i ID-bevægelsen og endda har en doktorgrad fra Cambridge Universitet, ikke var kompetent til at udtale sig om hvad, ID står for. For mig var (og er) det fuldstændig grotesk. Jeg ved godt, at jeg var oppe imod fordomme den gang. Der var ikke tale om at slette enkelte sætninger, som nogen ikke fandt, at der var dækning for i noterne, men simpelthen om totalsletning uden nuancer - tilmed midt i diskussionen (jeg ved godt, at det ikke var dig, der gjorde det).
Det er rigtigt, at jeg tilføjer mange litteratur- og eksterne henvisninger. Det skyldes, at jeg har erkendt, at med den arbejdskraft, vi har på dansk wiki, vil vi slet ikke kunne dække alle emner og overhovedet ikke fyldestgørende. Derfor bliver artiklerne også ret korte. Litteraturhenvisninger og eksterne henvisninger er derfor en hjælp for interesserede, der vil vide mere - og en hjælp for den, der gerne vil bidrage til at udvide artiklerne. Hvis jeg støder på relevant litteratur, linker jeg gerne til det med henblik på fremtidig brug. Netop nu befinder dansk wiki sig i en udviklingsfase, hvor der fortsat både er store "huller" mht emner, som ikke er omtalt overhovedet, og alt for korte artikler om de fleste emner, der overhovedet er omtalt. Alene dette at få rettet op på disse mangler er en stor opgave. Oveni kommer så at tilføje et fyldestgørende noteapparat, og skal det være dækkende, skal der rigtig mange noter til. Vi er enige om, at det er målet, men det kræver en langt større indsats end den, vi har kræfter til. Det er derfor, at jeg efterlyser de aktive bidrag frem for blot at markere mangler (det er nemlig let nok). Modsat dig har jeg det sådan, at hvis jeg ser et problem, prøver jeg at løse det frem for blot at kritisere den, der ikke har formået at løse det. Det er vejen frem.
Jeg talte mig frem til 61 km-skabeloner i artiklen om Brøndby Stadion. Selv om de alle sammen kan være berettigede, er jeg enig i, at denne brug af skabelonen nærmer sig det meningsløse. Jeg kan godt følge, at for at en artikel skal blive "lovende", "god" eller "fremragende", skal noteapparatet være i orden, men som forholdene er, kan jeg ikke indse, at vi skal ødelægge den indsats, der trods alt bliver gjort. Hvis der er problemer med bestemte oplysninger, kan man jo i første omgang tage det op på diskussionssiden.
Til sidst: jeg udtaler mig ikke om din rolle som administrator, for sandt at sige har jeg ikke brugt tid på at finde ud af hvordan, du forvalter dette tillidshverv. Hvad, jeg har udtalt mig om, er, at hvis du som administrator ser det som din opgave at fjerne alt, hvad vi ikke har nået at kildebelægge, så mener jeg, at din særstilling som administrator vil kunne blive et problem. For det vil ikke føre dansk wiki et skridt frem, kun to tilbage. Hvis, som du skriver, din holdning er, at "Sletning er den sidste mulighed vi har, hvis det ikke kan lade sig gøre at verificere påstandene i en given artikel", så kan jeg jo håbe på, at du og andre ligesindede i højere grad vil bidrage til, at sikre denne verificering. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 7. dec 2014, 18:10 (CET)
@Nico: Den store mængde {{km}} er egentlig ment som hjælp til brugeren der har skrevet teksten og sidder inde med kilderne, for hvor der bør placeres kilder. Jeg kan godt se at det kan tolkes som hærværk, men i dette tilfælde er det absolut ikke ment sådan.
@Rmir2: Jeg holder fast i min kritik af din centrale person! Skal vi diskutere det yderligere foretrækker jeg en separat tråd om emnet.
Jeg bliver nødt til igen at stille mig uforstående over for at du mener jeg ikke prøver at løse problemerne jeg støder på - den kan jeg desværre ikke helt forstå? Synes det er en voldsom generaliserig af mit arbejde på da.wiki, og hvis det er sådan du ser mit virke, må jeg igen henstille til at du opretter en afstemning om mine admin-rettigheder, for det er absolut ikke foreneligt med at være administrator.
Du skal helt klart have ros for at indsætte de eksterne henvisninger også - de skal absolut ikke mangle. Men hvis man er i besiddelse af kilderne, så har jeg svært ved at forstå at man ikke sætter dem ind ved påstandende?
Hvorfor er der forskel på hvor meget man skal verificere oplysningerne i en artikel, alt efter hvad niveau artiklen er vurderet til? En oplysnings sandhedsværdi er vel den samme uanset om vi taler FA eller ingen vurdering?
Når en bruger sidder med kilderne, så tænker jeg da at den bruger skal have mulighed for selv at påsætte kilder, før jeg går ind og gør det. Jeg har på flere artikler i gennem tiden påsat kilder, når jeg er kommet forbi det. Jeg mener dog stadig at vi i absolut sidste instans må ty til sletning af oplysninger der ikke kan verificeres med kilder, da det vil højne troværdigheden omkring projektet. Så er spørgsmålet så hvornår er sidste instans nødvendig - og det må jo så være en vurdering fra den bruger der sletter den eller de pågældende oplysninger. Og så ser jeg ikke det som min opgave som administrator - har på intet tidspunkt selv brugt det som argument, for jeg har ikke nødvendigvis mere ret fordi jeg er administrator, end en helt nyoprettet bruger. Så forstår ikke hvordan du kan få den idé?
Som afsluttende til jer alle; jeg er af den overbevisning af de bedste artikler er dem hvor alle påstande er kildebelagte. Om en artikel er vurderet til FA eller slet ikke vurderet anser jeg ikke som vigtigt i den sammenhæng. Se eksempelvis Danmarks historie (1660-1814) som har 47 referencer i teksten, herfra stammer hovedparten fra én bog. Artiklen er over 128.000 bytes stor. En oplysning som I 1792 forbød Danmark som det andet europæiske land sine indbyggere i at deltage i eksporten af negerslaver fra Afrika til Amerika er ikke kildebelagt. Alligevel har man vurderet artiklen til at være FA. Skulle man bruge argumentet med at Brøndby Stadion endnu ikke er LA, jamen så skulle den her artikel jo være fyldt {{km}} og højst være GA eller LA på nuværende tidspunkt. Det kan godt være at Nico har ret, når der foreslås at starte en diskussion på Landsbybrønden - det kunne så passende være om da.wikis generelle holdning til brug af referencer, verificering af oplysninger og dets lige. For som det er lige nu, er det absolut ikke ensrettet. mvh Tøndemageren (diskussion) 8. dec 2014, 10:55 (CET)
Til Rmir2: Som jeg læser ovenstående diskussion, er du den eneste der drager administratorrollen ind i debatten. Om Tøndemageren har mulighed for selv at forestå sletningen er i denne henseende ligegyldig; enhver bruger har mulighed for at indstille en artikel til sletning, hvis den dømmes klar til det, og kan umiddelbart selvstændigt slette større eller mindre tekstbidder helt uden ekstra beføjelser. Jeg forstår således ikke administratorrollens relevans for denne debat, og foreslår at den udelades fremover.
Til debatten i øvrigt: Ja, kilder er vejen frem. Ja, vi har alt for få kilder på det eksisterende materiale. Ja, det ville øge vores troværdighed hvis kildearbejdet blev prioriteret højere. Der har været flere tiltag over årene i dén retning, uden at noget rigtigt har bidt sig fast - ud over at der stille og roligt er kommet et større fokus på kilderne, heldigvis. Eksemplet med Brøndby Stadion mener jeg også er uheldigt udført; i stedet for at finde hver eneste udokumenterede påstand og dér påklistre de omtalte 3-400 {{km}}, kunne man alternativt benytte skabeloner som {{kilder}} eller {{tvivlsomme kilder}} (eller, i grelle tilfælde, {{ingen kilder}}) i bunden af artiklen, for at gøre opmærksom på de generelle mangler, set over artiklen som helhed. Argumentet om at bevare kildeløs tekst af hensyn til antallet af artikler mener jeg er af ældre dato, stammende fra dawikis unge dage, hvor kravene til encyklopædien og artiklerne var noget anderledes. Jeg er helt enig i betragtningen om, at vores primære udfordring i disse dage er troværdigheden og artiklernes komplet-hed, hvorfor kilder nødvendigvis må indtage en meget mere central rolle i arbejdet, end de tidligere har gjort. Debatten om direkte tilgængeligt kildemateriale til hver enkel påstand eller afsnit kontra bredt dækkende litteraturhenvisninger i bunden af artiklen kunne være interessant at tage op igen... men måske ikke her. Dén debat hører nærmere hjemme på Brønden, i det brede forum.
Tilbage står blot at støtte tanken om, at ikke-indlysende materiale, der ikke understøttes af lødige kilder, fjernes efter behørig latensperiode samt (helst) diskussion. Optimalt bliver kilderne selvfølgelig fundet og indsat i artiklen, ja - men vi har skabelonerne af en årsag, nemlig at gøre skribenter opmærksomme på et problem, der kan henlægges til fremtidig løsning, samt at gøre læseren opmærksom på, at oplysningerne i artiklen lige skal tages med et gran salt, da vi ikke kan verificere påstanden(e) i dette tilfælde. At gøre opmærksom på at problemet er erkendt, selv om det ikke er løst endnu, må alle dage være bedre end at have et skjult eller ignoreret problem. Dét er på ingen måde det samme som at sige at vi skal til at masseslette tekst, men snarere at jeg mener, vi i højere grad end tidligere kan stille krav til vores tekstmateriale og kildeangivelserne til samme. --Medic (Lindblad) (diskussion) 8. dec 2014, 11:06 (CET)
For en god ordens skyld skal det nævnes, at spørgsmålet er blevet rejst på Brønden. --Medic (Lindblad) (diskussion) 27. dec 2014, 09:10 (CET)

Trine Dyrholm

redigér

Hej Tøndemageren. Jeg kan se, at du har rettet i artiklen om Trine Dyrholm. Du har bl.a. rettet Robert for årets kvindelige hovedrolle – tv-serie til Robert for årets kvindelige hovedrolle, hvilket jeg synes er uhensigtsmæssigt, da Robertprisen gives til både bedste hovedroller i film og tv-serier, og hendes modtagelse af prisen vil således ikke fremgår af artiklen Robert for årets kvindelige hovedrolle. Jeg har tilladt mig at rette det tilbage, og har også genindsat kilden på, at hun har vundet prisen, da vi ligeså godt kan underbygge det, når nu kilden foreligger. Jeg håber, at du er enig i mine rettelser. De øvrige rettelser var udmærkede, så fortsæt endelig dit gode arbejde og hav en god weekend. Mvh. Toxophilus (diskussion) 6. feb 2015, 15:25 (CET)

Vi er helt enige om at der skal linkes til de rigtige ting. Jeg havde imidlertid ikke observeret at du havde rettet den del. Jeg rettede blot IP-brugerens rettelser, da de ikke fulgte stilmanualen. God weekend til dig også. mvh Tøndemageren (diskussion) 6. feb 2015, 15:33 (CET)
Alt forladt. Toxophilus (diskussion) 6. feb 2015, 15:35 (CET)

et spørgsmål om DrDose

redigér

jeg er faldet over en del artikler som består af 6-7 ord og en infoboks med yderlig 4-5 ord som for eksempel Man Like Me, alle oprettet af DrDose, mit spørgsmål går på er der nogen som nogensiden har gået DrDose mange oprettelser igennem?? hvordan med notabilitet ved de mange oprettelser, er der kigget på den?? -- Zoizit (diskussion) 25. feb 2015, 19:27 (CET)

DrDose oprettede vist artikler ud fra DR's arkiver eller noget i den stil. Der har været forsøgt oprydning før så vidt jeg husker, men tvivler på det er gennemført. Men der er uden tvivl mange af oprettelserne der vil have problemer med notabiliteten. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. feb 2015, 19:28 (CET)
Jeg har læst at de er oprettet ud fra DR's arkiver på Brugerdiskussion:DrDose, men de oprettelser jeg har set, linker ikke til andre wikipedia, og ja rigtig mange indeholder ikke rigtig noget, så jeg ved ikke lige hvordan jeg griber det an, forstået således om hver og en som ikke er til at finde yderlige oplysninger om via google eller andre wikipedia, skal de alle igennem et Sletningsforslag og afstemning eller er en skabelon nok?? --Zoizit (diskussion) 25. feb 2015, 19:36 (CET)
DrDose nævnte på et møde tilbage i 2009, at P3's musikleksikon skulle nedlægges, og at man derfor ville lægge indholdet ind i Wikipedia. Han fik venlig respons, men mødets primære formål var stiftelse af Wikimedia Danmark, så vi fik ikke spurgt ind til hans projekt. Efterfølgende, da vi opdagede musikleksikonets stærkt svingende kvalitet, var der ikke så meget at gøre; en del bands er klart notable, men deres artikler fortæller det ikke; andre bands er ikke specielt interessante, men har åbenbart haft en sang eller to i radioen. Det vil være fint at gå artiklerne igennem, men i mange tilfælde skal der en del detektivarbejde til for at få afklaret notabiliteten. --Palnatoke (diskussion) 25. feb 2015, 19:46 (CET)
Jeg vil umiddelbart foreslå sletningsforslag, da andre jo kan komme med deres syn på sagen den vej rundt. Mvh Tøndemageren (diskussion) 25. feb 2015, 19:50 (CET)
Ganske enig: Lav et kvarters detektivarbejde. Hvis du ikke har fundet noget spændende om bandet på den tid, er det tid til sletningsforslag. --Palnatoke (diskussion) 25. feb 2015, 20:02 (CET)
jeg tjekker normalt den engelske wikipedia, og google, og hvis der ikke popper en masse op, vil det så være sletningsforslag?? --Zoizit (diskussion) 25. feb 2015, 20:09 (CET)
Jeg tillader mig lige at blande mig i debatten, for selv en del af de artikler med egentlig tekst er også af stærkt tvivlsom encyklopædisk kvalitet, med meget POV-sprog og massevis af påstande uden kilder. Jeg har selv rettet en del af dem, men så vidt jeg husker blev der oprettet i omegnen af 1400 artikler, så der er rigeligt at give sig i kast med. Det ville været rigtig godt, at få ryddet ud i dem, som kun består af én sætning. Mvh. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2015, 20:29 (CET)
Velkommen Toxophilus det er altid dejligt med flere meninger, er der nogen der ved om det er muligt at en bot laver en liste med alle DrDose oprettelser?? i stil med Steenth lister? da det ville gøre det en del nemmere at komme igennem alle de mange stubbe med videre -- Zoizit (diskussion) 25. feb 2015, 20:34 (CET)
Det kan du gør under brugerbidrag, og sætte Navnerumt il artikler, og kun inkludere artikeloprettelser: sådan. Alternativt er der X!'s tools: her. Der er muligvis også andre, og smartere, måder. Toxophilus (diskussion) 25. feb 2015, 20:52 (CET)
Toxophilus, det ville bare være mere overskueligt hvis det var en liste hvor man kunne slette dem man havde tjekket ---Zoizit (diskussion) 25. feb 2015, 21:01 (CET)
PS det handler om 1.478 artikler ifølge X!'s tools -- Zoizit (diskussion) 25. feb 2015, 21:03 (CET)
Jeg taget listen fra X!'s tool og sortere dem fra, som har autoritetsdata eller interwiki-links og resten er på Bruger:Steenth/sandkasse11 - 334 stk - de første har jeg kunne finde i http://musicbrainz.org/ - jeg har en konto på netop Musicbrainz for at kunne linke fra til wikipedia og wikidata, så jeg senere kan indsætte autoritetsdata, når Wikidata bliver opdateret. --Steen Th (diskussion) 25. feb 2015, 21:56 (CET)
Jeg kan forstå at artiklerne stammer fra DR's musikleksikon . Var der ikke en ide at flytte dem til wikisource i stedet for helt at fjerne dem fra wiki? Det er et omfattende værk som det ville være synd gik helt til spilde. mvh TorbenTT (diskussion) 26. feb 2015, 05:30 (CET)
Ideelt ville det jo være bedst at de mange stubbe blev udvidet, men de som jeg har kigget på er bare svære at finde yderligt materiale om, måske er det fordi det kun er en enkel sang der i tidernes morgen er blevet spillet i radioen fra nogle af disse bands. -- Zoizit (diskussion) 26. feb 2015, 10:07 (CET)

Ingen kilder i indledning

redigér

Hej Tøndemageren,

Kan se at du i min nylige redigering af Rema 1000 flyttede kilderne fra indledningen ned i brødteksten med henvisning til stilmanualen. Jeg har derfor gennemlæst stilmanualen endnu engang, samt udvidelsen af stilmanualen Wikipedia:Kildeangivelser og kan ikke finde et sådant udsagn. Kan du ikke henvise mig til hvor det fremgår af stilmanualen? A3ng3l (diskussion) 6. mar 2015, 05:20 (CET)

Hej. Jeg kan godt se at det ikke umiddelbart fremgår. Jeg har dog for nuværende ikke tid til at gennemrode det hele for at finde udsagnet, men skulle undrer mig meget om det ikke står et eller andet sted - måske på andre sider end dem du henviser til. Om ikke andet, så skal indledningen gerne være kortfattet og ridse det op der står i artiklen. Det vil sige, at der kan ikke være brugt kilder i indledningen, som ikke også er brugt i brødteksten. Er der det, er det ikke en opridsning af artiklens indhold, men ny information der ikke er nævnt andre steder, hvilket ikke hører til i indledningen. mvh Tøndemageren (diskussion) 6. mar 2015, 08:16 (CET)

Tak for din saglige og konsekvente holdning i Wikipedia:Sletningsforslag/Muhammad Sex Simulator 2015

redigér

mvh Per (PerV) (diskussion) 15. mar 2015, 19:25 (CET)

Det var da så lidt. Sætter til gengæld også pris på din tilvejebringelse af reelle google-tal. mvh Tøndemageren (diskussion) 15. mar 2015, 19:36 (CET)

Til din orientering:

redigér

Vi er nogle stykker, der har kastet og ind i "projektet" go for 200.000. mvh Per (PerV) (diskussion) 21. mar 2015, 08:10 (CET)

Læg lige mærke til:

da wiki
har nu
300.671
artikler
Så røg vi over 200.000 artikler.Hej PerV. Har skam set at vi er tæt på de 200.000. Opretter dog ikke så mange artikler i øjeblikket, men skal nok hjælpe til det jeg kan :) mvh Tøndemageren (diskussion) 21. mar 2015, 08:27 (CET)
Det var et orientering, godt nok med et venligt push i, men aldeles ikke noget krav. Men tak alligevel. mvh Per (PerV) (diskussion) 21. mar 2015, 08:34 (CET)

Kvalitetsoffensiven

redigér
Jeg ved ikke, om du har set mit forsøg på at sparke en offensiv i gang vedrørende "FA", "GA" og "LA", som bør efterset og evt. underkastes en ny afstemningsrunde? Se: Bruger:Steenth/Kvalitetsmærket artikler og Wikipedia:Landsbybrønden/kvalitetsoffensiven--Ramloser (diskussion) 26. mar 2015, 14:09 (CET)
Det havde jeg ikke - tak for det :) mvh Tøndemageren (diskussion) 26. mar 2015, 16:18 (CET)

Michael Wiehe

redigér

Kan vi ikke tage diskussionen om Michael Wiehe i henhold til Wikipedia:Stilmanual#Kategorisering af biografierDiskussion:Michael Wiehe? --Ribewiki 29. mar 2015, 23:19 (CEST)

Vi har slet ikke en diskussion om den pågældende person - det var blot den øverste i dit bidragshierarki. Diskussionen med dig er lige pt. på et generelt plan - hvorfor det ikke vil give mening at tage samtlige diskussioner på hverken enkelt af de sider du har redigeret i. Følg venligst stadig den gældende konsensus på dawiki, når du ikke har opbakning til dine ændringer. mvh Tøndemageren (diskussion) 30. mar 2015, 13:34 (CEST)
Tilbage til brugersiden for »Tøndemageren/Arkiv 6«.