Bydelsatlas er en serie publikationer udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i perioden 19911996. Disse publikationer dokumenterer væsentlige træk i den københavnske arkitektur og giver en klassifikation af alle bygninger opført før 1940 såvel som for udvalgte bygninger opført i 1940'erne og 1950'erne. De enkelte bydelsatlas er sammenfattet i et overordnet byatlas som viser hovedlinjerne i København (og Frederiksberg). Atlassene er, ligesom de tilsvarende kommuneatlas, baseret på analysesystemet SAVE.

Vurderingerne er lavet i samarbejde med Københavns Kommune og vurderer alene arkitekturen, uden at gå ind i bygningshistorien.

Bydelsatlas København har en rådgivende funktion i forhold til udarbejdelse af lokalplaner, såvel som for tildeling af offentlige økonomiske midler til vedligeholdelse.

Byatlas og bydelsatlas for København er en del af et initiativ som blev startet i 1987 af Planstyrelsen under navnet kommuneatlas. Siden 2002 er udgivelserne blevet videreudviklet til at dække den samlede kulturarv i et givet område og udgives af Kulturarvsstyrelsen under titlen kulturarvsatlas.

Udgivelser redigér

Ekstern henvisning redigér