De canadiske nåleskove er en af økoregionerne i i den nearktiske økozone. De tilhører bioregionen Det canadiske skjold, og de afgrænses mod nord af den canadiske tundra, mod øst af Atlanterhavet, mod syd af de tempererede løvskove og blandede skove og af prærien. Mod sydvest og vest grænser de canadiske skove op mod de tempererede nåleskove i det vestlige Canada.

Skov, domineret af Picea glauca, i Quebec, Canada.

Biodiversitet Rediger

Nåleskovene i det nordvestlige Canada er præget af kølige, korte somre og meget kolde vintre. Det betyder, at der dannes skove med stedsegrønne nåletræer som de dominerende arter. Plantesamfundene er noget forskellige og spænder fra åbne nåleskove med mange lav-arter til tætte skove med Hvid-Gran (Picea glauca) i store dimensioner. Her findes dyresamfund med en stor variation inden for insekter, padder, fugle og pattedyr.

Dominerende planter Rediger

Træer Rediger

Buske Rediger

Urter Rediger

Dominerende dyrearter Rediger