Cand.merc. (jur.)

Cand.merc.jur. (fork. for latin: candidatus/candidata mercaturæ et juris, engelsk titel: Master of Science in Business Administration and Commercial Laws) er en videregående uddannelsekandidatniveau, der kombinerer erhvervsøkonomi og erhvervsjura. Uddannelsen, der varer 5 år, udbydes fire steder i Danmark: Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet samt ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

Erhvervsjura-uddannelsen integrerer discipliner fra det erhvervsøkonomiske og juridiske område, således at både økonomisk og juridisk metode inddrages i undervisningen. Cand.merc.jur.-uddannede får typisk beskæftigelse i det private erhvervsliv, hvor kombinationen af virksomhedsforståelse og juridisk metode er afgørende. Fordelingen af økonomi- og jurafag på uddannelsen er forskellig fra universitet til universitet, og en stor del af fagene på uddannelsen er valgfag[1][2][3]. Cand.merc.jur.-uddannelsen er ikke adgangsgivende til advokatuddannelsen, ligesom stillinger som dommer, retsformand i Landsskatteretten og anklager er forbeholdt jurister.

Kilder og eksterne henvisningerEdit

  • ^ https://kandidat.au.dk/erhvervsoekonomi-erhvervsret/
  • ^ https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidat/candmercjur-erhvervsoekonomi-jura
  • ^ https://studieordninger.aau.dk/2018/11/640