Carl Johan Christian von Bessel

Carl Johan Christian von Bessel (død 1789?) var en dansk officer.

Han blev kornet ved Livgarden og steg igennem de forskellige militære grader. Han var fra 1772 til 1789 chef for Norske Livregiment i København.[1] Fra 6. december 1780 til 4. august 1788 var von Bessel tillige kommandant på Kronborg. Han var generalmajor.

Sogne- og garnisonspræsten Andreas Wøldike sagde om von Bessel i sin prædiken ved generalens grav, at han var et eksempel på, at man "uden at krybe og betræde Snig-Veje ... (kunne) hæve sig fra det ringeste Trin til et af de meest ophøiede."[2]

  1. ^ K.C. Rockstroh: Fortællinger af 2. Bataillons Historie 1657-1907, 1907.
  2. ^ Michael Bregnsbo: Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen, København: Museum Tusculanums Forlag 1997, s. 147. ISBN 8772894377 Bregnsbo nævner 1787 som dødsår, hvilket er i modstrid med von Bessels tjenestetid som angivet af Rockstroh.
 Spire
Denne militærrelaterede biografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.