Civilingeniør Medicin og Teknologi DTU

Uddannelsen som Civilingeniør i Medicin og Teknologi på DTU, kombinerer sundhedsvidenskab med teknologi. De fleste læger er ikke klar over, hvor mange tekniske muligheder de kan benytte til at diagnosticere og analysere sygdomme. Omvendt ved de færreste ingeniører, hvordan den kliniske dagligdag fungerer på et hospital eller i en lægepraksis. Uddannelsen mål er derfor at lære de studerende at udvikle nye metoder, produkter og materialer til diagnose og behandling af sygdomme. Samtidig med, at der gives en forståelse for den kliniske praksis på hospitaler.

Uddannelsen i Medicin og Teknologi udbydes i et ligeværdigt samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet). I løbet af uddannelsen skal der laves to længerevarende projekter i samarbejde med et hospital, en virksomhed eller en forskningsinstitution.