Crafoord Prize

svensk videnskabspris
(Omdirigeret fra Crafoordprisen)

Crafoordprisen er en pris, som skal belønne og fremme grundlæggende forskning inden for videnskabelige discipliner, som havner uden for Nobelprisens emneområder. Disse områder indbefatter astronomi, biologi (særligt økologi), geovidenskab, matematik, og forskning på sygdommen polyartrit (reumatisme). Prisen blev etableret i 1980 af Holger Crafoord, som kommercialiserede den kunstige nyre og grundlagde selskabet Gambro sammen med ægtefælden Anna-Greta Crafoord. Holger Crafoord led selv af polyartrit. Crafoordprisen blev uddelt første gang i 1982. Prisen administreres af Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) i Stockholm.

Kong Carl 16. Gustav uddeler Crafoordprisen i 2009 til Tadamitsu Kishimoto.

Der uddeles kun én pris om året, og den følger et treårig cyklus, hvor prisuddelingen første år sker i astronomi eller matematik, andet år i geovidenskab og tredje år i biologi, hvorpå cyklussen starter forfra. Prisen i polyartritforskningen uddeles udelukkende, når der er konstateret et videnskabelig fremskridt, som kan begrunde en tildeling. Det er sket to gange; i 2000 og i 2004. Her blev prisen uddelt som en fjerde kategori i cyklussen. I september 2007 besluttede KVA at prisen i polyartritforskning skulle uddeles i 2009 fulgt af geovidenskab i 2010.[1]

Prisen uddeles i april måned i Lund, og i lighed med de nobelpriser, som uddeles i Stockholm, er det Sveriges regent der uddeler priserne.

Med prisen følger et pengebeløb som i 2020 var 6.000.000 svenske kroner, som skal bruges af prismodtageren til yderligere forskning.

ModtagereRediger

 
Kong Carl 16. Gustav uddeler Crafoordprisen i 2009 til Tadamitsu Kishimoto.

Crafoordprisen er en pris, som skal belønne og fremme grundlæggende forskning inden for videnskabelige discipliner som havner udenfor Nobelprisens emneområder. Disse områder indbefatter astronomi, biologi (fremfor alt økologi), geovidenskab, matematik, og forskning på sygdommen polyartrit (reumatisme). Prisen blev etableret i 1980 af Holger Crafoord, som kommercialiserede den kunstige nyre og grundlagde selskabet Gambro sammen med ægtefælden Anna-Greta Crafoord. Holger Crafoord led selv af polyartrit. Crafoordprisen blev uddelt for første gang i 1982. Prisen administreres af Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) i Stockholm.

Der uddeles kun én pris om året årlig, og den følger et treårig cyklus, hvor prisuddelingen første år sker i astronomi eller matematik, andet år i geovidenskab og tredje år i biologi, hvorpå cyklussen starter forfra. Prisen i polyartritforskningen uddeles udelukkende, når der er konstateret at der er gjort videnskabelige nyskabelser, som kan begrunde en tildeling. Dette er hidtil sket to gange; i 2000 og i 2004. Her blev prisen uddelt som en fjerde kategori i cyklussen. I september 2007 besluttede KVA at prisen i polyartritforskning skulle uddeles i 2009 fulgt af geovidenskab i 2010.[1]

Prisen uddeles i april i Lund, og i lighed med de nobelpriser, som uddeles i Stockholm, er det Sveriges regent prisuddeler.

Med prisen følger et pengebeløb på $500.000, som skal bruges af prismodtageren til yderligere forskning.

ModtagereRediger

År Fagområde Billede Prisvinder Nationalitet Begrundelse
2012 Astronomi   Reinhard Genzel   Tyskland "for deres observationer af stjernenes kredsning omkring galaksens centrum, noget som indikerer tilstedeværelse af et supermassivt sort hul"
Andrea M. Ghez   USA
Matematik Jean Bourgain   Belgia "for deres brilliante og banebrydende arbejde inden for harmonisk analyse, partiel differential ligninger, ergodisk teori, talteori, kombinatorik, funktionel analyse og teoretisk informatik"
  Terence Tao   Australia
  USA
2011 Biovidenskab   Ilkka Hanski   Finland "for hans pionerstudier om hvordan rumlige variationer påvirker dynamikken til dyre- og plantebestande"
2010 Geovidenskab   Walter Munk   USA "for hans pionerindsats og fundamentale bidrag til vor forståelse af havcirkulation, tidevand og bølger, og deres rolle i jordens dynamik"
2009 Polyartrittforskning (ledgikt)   Charles Dinarello   USA "for deres pionerindsatser ved isolering af interleukiner, og bestemmelse af deres egenskaber og betydning ved begyndelsen af inflammatoriske sygdommer"
  Tadamitsu Kishimoto   Japan
  Toshio Hirano   Japan
2008 Astronomi Rashid A Sunyajev   Russland "For hans afgørende indsats inden for højenergi-astrofysik og kosmologi, specielt processer og dynamik omkring sorte huller og neutronstjerner og påvisningen af den diagnostiske kraft hos strukturer i baggrundstråling"
Matematik   Maxim Kontsevich   Russland
  Frankrig
"for deres vigtige indsats inden for matematikken inspireret af moderne teoretisk fysik"
  Edward Witten   USA
2007 Biologi Robert Trivers   USA "for hans fundamentale analyse af social evolution, konflikt og samarbejde"
2006 Geovidenskab Wallace Smith Broecker   USA "for hans innovative og nydannede forskning om den globale carboncyklus i havet – atmosfæren – biosfæren og deres samspil med klimaet"
2005 Astronomi James E. Gunn   USA "for deres bidrag til forståelsen af universets storskala struktur"
James Peebles   USA
  Martin Rees   Storbritannien
2004 Polyartrittforskning (leddgigt) Eugerne Butcher   USA "for deres studier af de molekylære mekanismerne bag migrationen af hvide blodlegemer ved helse og sygdom"
Timothy Springer
2003 Biologi Carl Woese   USA "for hans opdagelse af en tredje hovedgruppe livsformer"
2002 Geovidenskab Dan McKenzie   Storbritannien "for hans grundlæggende bidrag til forståelsen af lithosfærens dynamik, særlig plade-tektonikken, dannelsen af sedimentationsbassiner og jordmantelens smelting"
2001 Matematik Alain Connes   Frankrig "for hans dybdegående arbejde inden for teorien om operatoralgebraer og for at han har vært en af grundlæggerne af den ikke-kommutative geometri"
2000 Polyartrittforskning Marc Feldmann   Storbritannien "for identificering af TNF-blokkering som en effektiv terapi-princip ved reumatoid artrit"
Ravinder N. Maini
1999 Biologi   Ernst Mayr   USA "for grundlæggende bidrag til den begrebsmæssige udvikling af den evolutionære biologien"
George C. Williams
John Maynard Smith   Storbritannien
1998 Geovidenskab Don L. Anderson   USA "for grundlæggende bidrag til kundskab om strukturer og processer i det indre af jorden"
Adam M. Dziewonski
1997 Astronomi Fred Hoyle   Storbritannien "for pionerindsats hvad gælder studiet af kerneprocesser i stjernerne og stjernernes udvikling"
Edwin E. Salpeter   USA
1996 Biologi Robert May   Storbritannien "for sin banebrydende økologiske forskning vedrørende teoretisk analyse af populationers, samfunds og økosystems dynamik"
1995 Geovidenskab Willi Dansgaard   Danmark "for grundlæggende indsats i udviklingen af isotopgeologiske analysestudier for studium af klimavariationer under kvartærperioden"
Nicholas John Shackleton   Storbritannien
1994 Matematik Simon Donaldson   Storbritannien "for udviklingen af ikke-lineær teknik i differentialgeometri som har ledt til løsningen af flere vigtige problemer"
Shing-Tung Yau   USA
1993 Biologi   William D. Hamilton   Storbritannien "for banebrydende genetiske og sindsfysiologiske studier af opførselsmutanter hos bananfluen"
Seymour Benzer   USA
1992 Geovidenskab Adolf Seilacher   Tyskland "for hans banebrydende forskning inden for livets udvikling i samspil med miljøet, dokumenteret i geologiske formationer"
1991 Astronomi Allan Sandage   USA "for vigtige aldersbestemmelser af stjernesystem og for nøyaktig bestemmelser af universets afstandsskala og almindelige udvikling, udtrykt gennem Hubble-parameteren Ho, og for opdagelsen af radiotavse kvasarer"
1990 Biologi Paul R. Ehrlich   USA "for den øy biogeografiske teorien om artsrigdom og dynamikken i organismesamfund på øer og i biotopfragment med forskellig isoleringsgrad"
  Edward O. Wilson
1989 Astronomi   James Van Allen   USA "for hans pionerindsats i utforskningen af verdensrummet, specielt hans oppdagelse af de energirigt laddede partikler som er indfanget i jordens magnetfelt og som danner strålebelten - ofte kaldet Van Allen-beltene-omkring jorden"
1988 Matematik   Pierre Deligne   USA "for deres fundamentale indsatser inden for algebraisk geometri"
  Alexander Grothendieck[a]   Frankrig
1987 Biologi Eugerne P. Odum   USA "for deres pionerindsats inden for feltet økosystemerne økologi"
Howard T. Odum
1986 Geovidenskab Claude Allègre   Frankrig "for banebrydende indsats ved studiet af isotopkemiske relationer og de geologiske tolkningsmuligheder som disse byder på"
Gerald Joseph Wasserburg   USA
1985 Astronomi Lyman Spitzer, Jr.   USA "for grundlæggende pionerundersøgelser af praktisk talt alle aspekter af det interstellare mediet, kulmineret i resultaterne fra Copernicussatellitten"
1984 Biologi Daniel Janzen   USA "for fantasirig og stimulerende forskning over koevolutionære sammenhænge og processer, som har medvirket til at talrige forskere er blevet inspireret til yderligere forskningsindsatser inden for feltet"
1983 Geovidenskab Edward Lorenz   USA "for at på en unik måde bidraget til en dybere forståelse af atmosfærens respektive havets storskala bevægelser
Henry Stommel
1982 Matematik   Vladimir Arnold   Russland "for fortjenstfulde indsatser inden for ikke-lineære differentialekvationer"
  Louis Nirenberg   Canada
  USA
Noter
  1. ^ Sagde nej til prisen

ReferencerRediger

Se ogsåRediger

Eksterne henvisningerRediger