Danske statsministre

En liste over Danmarks statsministre gennem tiden
(Omdirigeret fra Danmarks statsministre)
Danmark
National Coat of arms of Denmark.svg

Denne artikel er en del af:
Politik og regering i
DanmarkAndre lande • Politik

Dette er en liste over danske statsministre og de tilsvarende embeder; konseilspræsidenter, premierministre og storkanslere. Danmarks nuværende statsminister er Mette Frederiksen, der er medlem af partiet Socialdemokratiet. Mette Frederiksen blev statsminister 27. juni 2019.

Embedet blev oprettet under enevælden, ved udnævnelsen af lensgreve Frederik Ahlefeldt til storkansler i 1676. I 1730 blev embedstitlen ændret til statsminister (geheimestatsminister). Den 22. marts 1848 ved udnævnelsen af Adam Wilhelm Moltke til premierminister blev dette den nye officielle titel hvilket også er den titel der bruges i Junigrundloven fra 1849. Titlen konseilspræsident blev dog også brugt sideløbende om premierministeren og ved Fællesforfatningen af 1855 blev det den officielle titel. Ved 1915-grundlovens ikrafttrædelse i 1918 blev titlen igen statsminister ligesom i de øvrige nordiske lande.

I sin nuværende form under det konstitutionelle monarki begynder statsministerrækken den 22. marts 1848, da Adam Wilhelm Moltke blev udnævnt til premierminister.

I det danske forfatningssystem er monarken statsoverhoved, mens statsministeren er regeringschef. I modsætning til de øvrige ministre fik regeringschefen først et eget ministerium, Statsministeriet, i 1914. Før det, og også i en årrække efter, havde regeringschefen også en post som fagminister, der varierede fra person til person. Først fra 1940'erne blev regeringschefens opgaver så omfattende, at statsministeren typisk ikke havde andre ministerier.

PartietRediger

Det anførte parti eller gruppering er det som Statsministeren tilhørte og er ikke nødvendigvis det samme parti som flertallet af regeringens ministre kom fra.

De første egentlige partier i Danmark var Det forenede Venstre (stiftet 1870 af venstreorienterede grupperinger med rødder i Bondevennernes Selskab), Højre (stiftet 1881 af Nationale Godsejere, De Nationalliberale og Mellempartiet) og Socialdemokratiet (stiftet i i 1878 som Socialdemokratisk Forbund). Før den tid var partierne ikke meget mere end grupperinger eller bevægelser samlet om en fælles ideologi.

ListeRediger

Under enevældenRediger

Storkanslere (1676–1730)Rediger

# Navn Tiltrædelse Afgang Tid i embedet
1. Frederik Ahlefeldt
(1623–1686)
  1676 08.07.1686 9 - 10 år
2. Conrad Reventlow
(1644–1708)
  26.08.1699 21.07.1708 8 år og 331 dage
3. Christian Sehested
(1666–1740)
  1708 1721 12 - 13 år
4. Ulrik Adolf Holstein
(1664–1737)
  20.06.1721 17.10.1730 9 år og 120 dage

Statsministre (1730–1848)Rediger

# Navn Tiltrædelse Afgang Tid i embedet
5. Iver Rosenkrantz
(1674–1745)
  17.10.1730 12.05.1735 4 år og 208 dage
6. Johan Ludvig Holstein
(1694–1763)
  12.05.1735 29.01.1763[1] (27 år og 263 dage) usikkert
7. Johann Hartwig Ernst von Bernstorff
(1712–1772)
  1751 13.09.1770 18 - 19 år
8. Johann Friedrich Struensee
(1737–1772)
  13.09.1770 17.01.1772 1 år og 127 dage
9. Ove Høegh-Guldberg
(1731–1808)
  17.01.1772 14.04.1784 12 år og 89 dage
10. Andreas Peter Bernstorff
(1735–1797)
  14.04.1784 22.06.1797 13 år og 70 dage
11. Christian Bernstorff
(1769–1835)
  22.06.1797 1810 12 - 13 år
12. Frederik Moltke
(1754–1836)
  1810 1814 3 - 4 år
13. Frederik Julius Kaas
(1758–1827)
  1814 1814 0 - 1 år
14. Joachim Godske Moltke
(1746–1818)
  1814 21.08.1818 3 - 4 år
15. Ernst Heinrich von Schimmelmann
(1747–1831)
  1818 1824 5 - 6 år
16. Otto Joachim Moltke
(1770–1853)
  1824 30.03.1842 17 - 18 år
17. Poul Christian Stemann
(1764–1855)
  1842 22.03.1848 5 - 6 år

Efter enevælden (1848 og frem)[2]Rediger

Nr. Premierminister Portræt Parti Tiltrædelse Afgang Tid i embedet Regeringer
1 Adam Wilhelm Moltke

(1785–1864)

  Højre (1848-1866) 22.03.1848 27.01.1852 3 år og 312 dage Ministeriet Moltke I, II, III & IV
2 Christian Albrecht Bluhme

(1794–1866)

  Højre (1848-1866) 27.01.1852 21.04.1853 1 år og 91 dage Ministeriet Bluhme I
3 Anders Sandøe Ørsted

(1778–1860)

  Partiløs 21.04.1853 12.12.1854 1 år og 236 dage Ministeriet Ørsted
4 Peter Georg Bang

(1797–1861)

  Partiløs 12.12.1854 12.10.1855 0 år og 305 dage Ministeriet Bang
Nr. Konseilspræsident Portræt Parti Tiltrædelse Afgang Tid i embedet Regeringer
4 Peter Georg Bang

(1797–1861)

  Partiløs 12.10.1855 18.10.1856 1 år og 7 dage Ministeriet Bang
5 Carl Christopher Georg Andræ

(1812–1893)

  Partiløs 18.10.1856 13.05.1857 0 år og 208 dage Ministeriet Andræ
6 Carl Christian Hall

(1812–1888)

  De Nationalliberale 13.05.1857 02.12.1859 2 år og 204 dage Ministeriet Hall I
7 Carl Eduard Rotwitt

(1812–1860)

  Bondevennernes Selskab 02.12.1859 08.02.1860

(døde i embedet)

0 år og 85 dage Ministeriet Rotwitt
6 Carl Christian Hall[3]

(1812–1888)

  De Nationalliberale 24.02.1860 31.12.1863 3 år og 342 dage Ministeriet Hall II
8 Ditlev Gothard Monrad

(1811–1887)

  De Nationalliberale 31.12.1863 11.07.1864 0 år og 194 dage Ministeriet Monrad
2 Christian Albrecht Bluhme

(1794–1866)

  Højre (1848-1866) 11.07.1864 06.11.1865 1 år og 119 dage Ministeriet Bluhme II
9 C.E. Frijs

(1817–1896)

  Nationale Godsejere 06.11.1865 28.05.1870 4 år og 204 dage Ministeriet Frijs
10 Ludvig Holstein-Holsteinborg

(1815–1892)

  Mellempartiet 28.05.1870 14.07.1874 4 år og 48 dage Ministeriet Holstein-Holsteinborg
11 C.A. Fonnesbech

(1817–1880)

  Nationale Godsejere 14.07.1874 11.06.1875 0 år og 333 dage Ministeriet Fonnesbech
12 J.B.S. Estrup

(1825–1913)

  Nationale Godsejere/Højre 11.06.1875 07.08.1894 19 år og 58 dage Ministeriet Estrup
13 Tage Reedtz-Thott

(1839–1923)

  Højre 07.08.1894 23.05.1897 2 år og 290 dage Ministeriet Reedtz-Thott
14 Hugo Egmont Hørring

(1842–1909)

  Højre 23.05.1897 27.04.1900 2 år og 340 dage Ministeriet Hørring
15 Hannibal Sehested

(1842–1924)

  Højre 27.04.1900 24.07.1901 1 år og 89 dage Ministeriet Sehested
16 Johan Henrik Deuntzer

(1845–1918)

  Venstre 24.07.1901 14.01.1905 3 år og 175 dage Ministeriet Deuntzer
17 J.C. Christensen

(1856–1930)

  Venstre 14.01.1905 12.10.1908 3 år og 273 dage Ministeriet Christensen & ll
18 Niels Neergaard

(1854–1936)

  Venstre 12.10.1908 16.08.1909 0 år og 309 dage Ministeriet Neergaard I
19 Ludvig Holstein-Ledreborg

(1839–1912)

  Venstre 16.08.1909 28.10.1909 0 år og 74 dage Ministeriet Holstein-Ledreborg
20 Carl Theodor Zahle

(1866–1946)

  Radikale Venstre 28.10.1909 05.07.1910 0 år og 261 dage Ministeriet Zahle I
21 Klaus Berntsen

(1844–1927)

  Venstre 05.07.1910 21.06.1913 2 år og 352 dage Ministeriet Klaus Berntsen
20 Carl Theodor Zahle

(1866–1946)

  Radikale Venstre 21.06.1913 21.04.1918 4 år og 305 dage Ministeriet Zahle II
Nr. Statsminister Portræt Parti Tiltrædelse Afgang Tid i embedet Regeringer
20 Carl Theodor Zahle

(1866–1946)

  Radikale Venstre 21.04.1918 30.03.1920 1 år og 345 dage Ministeriet Zahle II
22 Otto Liebe

(1860–1929)

  Upolitisk[4] 30.03.1920 05.04.1920 0 år og 7 dage Ministeriet Otto Liebe
23 M.P. Friis

(1857–1944)

  Upolitisk[5] 05.04.1920 05.05.1920 0 år og 31 dage Ministeriet M.P. Friis
18 Niels Neergaard

(1854–1936)

  Venstre 05.05.1920 23.04.1924 3 år og 355 dage Ministeriet Neergaard II & III
24 Thorvald Stauning

(1873–1942)

  Socialdemokratiet 23.04.1924 14.12.1926 2 år og 236 dage Ministeriet Thorvald Stauning I
25 Thomas Madsen-Mygdal

(1876–1943)

  Venstre 14.12.1926 30.04.1929 2 år og 138 dage Ministeriet Madsen-Mygdal
24 Thorvald Stauning[6]

(1873–1942)

  Socialdemokratiet 30.04.1929 03.05.1942

(døde i embedet)

13 år og 4 dage Ministeriet Thorvald Stauning II, III, IV, V & VI
26 Vilhelm Buhl

(1881–1954)

  Socialdemokratiet 04.05.1942 09.11.1942 0 år og 190 dage Regeringen Vilhelm Buhl I
27 Erik Scavenius[7](1877–1962)   Partiløs (radikal politiker indtil 1930'erne)[8] 09.11.1942 05.05.1945 2 år og 178 dage Regeringen Scavenius
26 Vilhelm Buhl

(1881–1954)

  Socialdemokratiet 05.05.1945 07.11.1945 0 år og 187 dage Regeringen Vilhelm Buhl II
28 Knud Kristensen

(1880–1962)

  Venstre 07.11.1945 13.11.1947 2 år og 7 dage Regeringen Knud Kristensen
29 Hans Hedtoft

(1903–1955)

  Socialdemokratiet 13.11.1947 30.10.1950 2 år og 352 dage Regeringen Hans Hedtoft I & II
30 Erik Eriksen   Venstre 30.10.1950 30.09.1953 2 år og 336 dage Regeringen Erik Eriksen
29 Hans Hedtoft[9]

(1903–1955)

  Socialdemokratiet 30.09.1953 29.01.1955

(døde i embedet)

1 år og 125 dage Regeringen Hans Hedtoft III
31 H.C. Hansen

(1906–1960)

  Socialdemokratiet 01.02.1955 19.02.1960

(døde i embedet)

5 år og 19 dage Regeringen H.C. Hansen I & II
32 Viggo Kampmann

(1910–1976)

  Socialdemokratiet 21.02.1960 03.09.1962 2 år og 195 dage Regeringen Viggo Kampmann I & II
33 Jens Otto Krag

(1914–1978)

  Socialdemokratiet 03.09.1962 02.02.1968 5 år og 153 dage Regeringen Jens Otto Krag I & II
34 Hilmar Baunsgaard

(1920–1989)

  Radikale Venstre 02.02.1968 11.10.1971 3 år og 252 dage Regeringen Hilmar Baunsgaard
33 Jens Otto Krag

(1914–1978)

  Socialdemokratiet 11.10.1971 05.10.1972 0 år 361 dage Regeringen Jens Otto Krag III
35 Anker Jørgensen

(1922–2016)

  Socialdemokratiet 05.10.1972 19.12.1973 1 år og 76 dage Regeringen Anker Jørgensen I
36 Poul Hartling

(1914–2000)

  Venstre 19.12.1973 13.02.1975 1 år og 57 dage Regeringen Poul Hartling
35 Anker Jørgensen

(1922–2016)

  Socialdemokratiet 13.02.1975 10.09.1982 7 år og 210 dage Regeringen Anker Jørgensen II, III, IV & V
37 Poul Schlüter

(1929–2021)

  Det Konservative Folkeparti 10.09.1982 25.01.1993 10 år og 138 dage Regeringen Poul Schlüter I, II, III & IV
38 Poul Nyrup Rasmussen

(1943–)

  Socialdemokratiet 25.01.1993 27.11.2001 8 år og 307 dage Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I, II, III & IV
39 Anders Fogh Rasmussen

(1953–)

  Venstre 27.11.2001 05.04.2009 7 år og 130 dage Regeringen Anders Fogh Rasmussen I, II & III
40 Lars Løkke Rasmussen

(1964–)

  Venstre 05.04.2009 03.10.2011 2 år og 182 dage Regeringen Lars Løkke Rasmussen I
41 Helle Thorning-Schmidt

(1966–)

  Socialdemokratiet 03.10.2011 28.06.2015 3 år og 269 dage Regeringen Helle Thorning-Schmidt I & II
40 Lars Løkke Rasmussen

(1964–)

  Venstre 28.06.2015 27.06.2019 3 år og 364 dage Regeringen Lars Løkke Rasmussen II & III
42 Mette Frederiksen

(1977–)

  Socialdemokratiet 27.06.2019 Regeringen Mette Frederiksen I

LitteraturRediger

NoterRediger

  1. ^ Forskellige kilder angiver modstridende information om hvorvidt embedsperioden overlappede efterfølgerens eller ikke.
  2. ^ https://www.regeringen.dk/regeringer-siden-1848/
  3. ^ Efter Halls død blev Minister for Slesvig Carl Frederik Blixen Finecke fungerende regeringschef. Det var han fra 8. - 24. februar 1860
  4. ^ Otto Liebe var ikke politiker men fungerede kortvarigt som statsminister under Påskekrisen efter afskedigelsen af Ministeriet Zahle II.
  5. ^ M.P. Friis var ikke politiker, men fungerede som statsminister efter Påskekrisen, indtil der var blevet afholdt Folketingsvalg.
  6. ^ Efter Staunings død var Vilhelm Buhl en naturlig arvtager til statsministerposten, og han overtog dermed Staunings regering. Alle ministrene fortsatte uændret, nu under Buhl ledelse.
  7. ^ Regeringen indgav 29. august 1943 sin afskedsbegæring til kongen og ophørte samtidig med at fungere. 30. august 1943 - 5. maj 1945 var derfor reelt departementschefstyre, hvor ministeriernes departementschefer administrerede deres respektive sagområder, om end Kongen først modtog Regeringens afskedsbegæring den 5. maj 1945, hvilket betød, at Regeringen teknisk set ikke trådte tilbage før denne dato, hvor Samlingsregeringen under Vilhelm Buhl kunne udnævnes.
  8. ^ Radikale glemte Scavenius, Jyllands-Posten, 21.5.2005
  9. ^ Efter Hedtofts død var H.C. Hansen fungerende statsminister indtil han selv blev statsminister for sin egen regering.

Ekstern henvisningRediger

Levende statsministreRediger