Dansk Dekommissionering

Dansk Dekommissionering er en statslig virksomhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har til opgave at afvikle reaktorerne og forsøgsanlæggene fra det tidligere Forskningscenter Risø. Alle bygninger, anlæg og arealer skal renses til "greenfield," dvs. at der ikke længere er radiologiske restriktioner for brugen. Tidshorisonten for arbejdet er 11-20 år, regnet fra 2003, da virksomheden blev dannet.

Dansk Dekommissionering har desuden landets eneste modtagestation for radioaktivt affald og brugte radioaktive kilder fra hospitaler, laboratorier og industri. Virksomheden bidrager til Sundhedsministeriets arbejde med at finde en langsigtet løsning for det radioaktive affald i Danmark.

Eksterne henvisningerRediger