Dansk Folkemindesamling

statens arkiv for dagliglivets ikke-materielle kultur i Danmark

Dansk Folkemindesamling er statens arkiv for dagliglivets ikke-materielle kultur i Danmark.

Arkivet blev oprettet i 1904 med baggrund i bl.a. Svend Grundtvigs indsamling fra 1843. Sammen med andre forskeres optegnelser som H.F. Feilberg og Evald Tang Kristensens danner disse arkiver grundstammen i Folkemindesamlingen. Museet bevarer almindelige menneskers livsopfattelser, erindringer, traditioner, musik og historier for eftertiden. Det er her, dagligdagen udødeliggøres til glæde for fremtidens generationer. Især efter folkloristen Iørn Piøs ansættelse i Folkemindesamlingen i 1955 blev fokus også rettet på folkeviser og skillingsviser.

Folkemindesamlingen forsker desuden i alle befolkningsgruppers kultur, og det omfangsrige arkiv gemmer på flere hundrede års dokumentation af de mennesker og det samfund, der ligger til grund for Danmark i dag.

Dansk Folkemindesamling fusionerede i 2008 med Det Kongelige Bibliotek, der hører under Kulturministeriet.

Eksterne henvisninger

redigér
 Denne artikel om en virksomhed kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.