Question book-4.svg Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Dansk filosofi har som oftest været påvirket af de store lande i Europa og har kun sjældent påvirket omverdenen. Dansk filosofi har trods dette en lang historie, startende med middelalderen.

Historisk gennemgangRediger

Boethius de Dacia er en dansk filosof fra middelalderen.

1800-talletRediger

Søren Kierkegaard fra 1800-tallet er den mest kendte danske filosof nogensinde. En anden filosof fra denne periode er Ludvig Feilberg.

I 1847 bliver indholdet af filosofikum ændret, og indholdet blev fastlagt til at være logik, psykologi, etik og filosofi-historie. Det sidste skulle også inkludere propædeutisk filosofi. Studiet blev dermed i samtidens øjne rent filosofisk. Latin, græsk, historie, matematik og fysik blev nu flyttet til Examen artium. Samtidig blev det bestemt, at eksamen skulle foregå ved en mundtlig prøve i de fire discipliner og en skriftlig prøve. Den skriftlige prøve blev dog allerede 1851 afskaffet. I 1871 forsvandt af praktiske årsager etik som selvstændig disciplin.

1871 reformeredes også studiet, så det stort set fik den form, det havde de næste 100 år. Siden 1850 havde antallet af undervisningstimer været otte om ugen i to semestre. I perioden 1775-1850 havde der været op til to-tre daglige lektioner i otte eller ni måneder. Nu blev antallet af undervisningstimer halveret til fire om ugen, og prøven blev kaldt "den almindelige filosofiske prøve". I 1927 skete der nogle mindre justeringer, hvor filosofikum blandt andet blev defineret som propædeutisk filosofi.

1900-talletRediger

I starten af 1900-tallet finder vi Jørgen Jørgensen, der var aktivt medlem af den internationale logiske positivisme.

I midten af 1900-tallet var dansk filosofi præget af Aarhusteologerne. De er P.G. Lindhardt, K.E. Løgstrup, Regin Prenter og Johannes Sløk. En anden fremtrædende filosof er Justus Hartnack.

En anden retning fra denne periode er trancendentalfilosofi. Udgående fra Peter Zinkernagel har også David Favrholdt og Kai Sørlander udarbejdet transcendentalfilosofiske erkendelsesteorier.

Filosofikum, der var fælles og ens for alle universitetsstuderende, blev i 1971 afskaffet og erstattet af fagspecifikke kurser i videnskabsteori og videnskabelig metode. I 17 år blev der ikke undervist i filosofi udenfor faginstitutterne, indtil filosofi i 1988 blev indført som valgfag i gymnasiet på foranledning af Bertel Haarder.[1]

Nutidige danske filosofferRediger

Af nutidige kan nævnes: Søren Harnow Klausen, Peter Kemp, Lars-Henrik Schmidt, Søren Gosvig Olesen, Sverre Raffnsøe, Jørgen Hass, Klemens Kappel og Dan Zahavi.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

 • Boethius de Dacia, Verdens evighed – Det højeste gode – Drømme, overs. af Niels Jørgen Green-Pedersen, 2001 ISBN 87-90030-90-7
 • Sten Ebbesen: Dansk middelalderfilosofi, 2002 ISBN 87-00-76294-6
 • Sten Ebbesen og Carl Henrik Koch: Dansk filosofi i renæssancen, 2003 ISBN 87-00-76296-2
 • Carl Henrik Koch (2003) Dansk oplysningsfilosofi : 1700-1800.
 • Carl Henrik Koch (2000): Strejftog i den danske filosofis historie. C.A. Reitzel. ISBN 8778761816
 • Stewart, Jon (2007): A History of Hegelianism in Golden Age Denmark. Tome I. The Heiberg Period: 1824-1836. Museum Tusculanums Forlag, ISBN 978-87-635-3086-6
 • Stewart, Jon: A History of Hegelianism in Golden Age Denmark. Tome II. The Martensen Period: 1837-1842, Museum Tusculanums Forlag, ISBN 978-87-635-3101-6
 • Carl Henrik Koch (2004) Den danske filosofis historie 4 - Den danske idealisme - 1800-1880. Gyldendal. ISBN 8700763020
 • Feilberg, Ludvig: Samlede skrifter, I-II, København 1949.
 • Hartyani, Margit: Mellemøjeblikke – Ludvig Feilbergs psykologi og "Levelære" i historisk omrids og nutidig perspektiv. Syddansk Universistetsforlag 2009. ISBN 978-87-7674-411-3
 • Pahuus, Mogens: Livsfilosofi. Lykke og lidelse i eksistens og litteratur. Philosophia, 1994
 • Pahuus, Mogens: Ludvig Feilberg. Et dansk bud på en regulær "levelære". I Eksistens og livsfilosofi. Gyldendal 2002. Red.: Regner Birkelund.
 • Cavling, Viggo: Ludvig Feilberg og hans levelære. Gyldendal 1927
 • Teigen, Karl Halvor: Ludvig Feilberg, Nordens genialeste psykolog, Bergen 1981 (Norsk)
 • Carl Henrik Koch (2016): Dansk filosofi i positivismens tidsalder: 1880-1950. Lindhardt og Ringhof. ISBN 9788711497401
 • Bjerg, Svend (1994). Århusteologerne: P.G. Lindhardt, K.E. Løgstrup, Regin Prenter og Johannes Sløk: den store generation i det 20. århundredes danske teologi. København: Lindhardt og Ringhof. ISBN 87-595-0427-7

NoterRediger