Danske erindrings- og mindemedaljer

Broom icon.svgFormatering
Denne artikel bør formateres (med interne links, afsnitsinddeling o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg
Bånd/tegn
Navn
Forkortelse
(evt. tidl.)
Indstiftelse
Bestemmelser og modtagere
Udformning
Prins Henriks Mindemedalje
2018
Order of the Elephant Ribbon bar.svg
Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks guldbryllup
G.Em.
10. juni 2017
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt hofembedsmænd i tjenesteforhold til Kongehuset på guldbryllupsdagen m.fl.
DNK Order of Danebrog Knight BAR.png
Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag
Em.16.apr.2015
16. april 2015
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt hofembedsmænd i tjenesteforhold til Kongehuset på jubilæumsdagen m.fl.
DEN Medal for the Ruby Jubilee of Queen Margarethe of Denmark ribbon.svg
Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regeringsjubilæum
R.40.Em.
14. januar 2012
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt hofembedsmænd i tjenesteforhold til Kongehuset på jubilæumsdagen m.fl.
Order of the Elephant Ribbon bar.svg
Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag
Em.16.apr.2010
16. april 2010
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt hofembedsmænd i tjenesteforhold til Kongehuset på fødselsdagen m.fl.
Medaille ter Herinnering aan de 70e verjaardag van Koningin Margarethe van Denemarken.gif
DEN Prince Henriks 75th Birthday Medal ribbon.svg
Erindringsmedaillen i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75 års fødselsdag
Em.11.juni.2009
11. juni 2009
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt hofembedsmænd i tjenesteforhold til Kongehuset på fødselsdagen m.fl.
Erindringsmedaillen i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75 års fødselsdag .gif
DEN Medal for the Silver Jubilee of Queen Margarethe of Denmark ribbon.svg
Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s 25 års regeringsjubilæum
R.Em.
14. januar 1997
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronningen samt hofembedsmænd mv. i tjenesteforhold til Kongehuset på jubilæumsdagen.
Denmark Medal RHkors.png
Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sølvbryllup den 10.6.1992
S.Em.
10. juni 1992
Tildelt personer i familie med Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt hofembedsmænd mv. i tjenesteforhold til Kongehuset på jubilæumsdagen.
Denmark Medal RHkors.png
Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik den IX.s fødsel
Mm.11.marts
1899-1999
8. march 1999
Tildelt personer der står i slægtskabs- og familieforhold til Kong Frederik den IX., personer som har stået i personligt tjenesteforhold til Kongen samt personer der medvirkede ved mindekoncerten i Det Kongelige Teater i anledning af hundredårsdagen.
Medaille voor de Honderdste Geboortedag van Frederik IX van Denemarken 1999.gif
uden bånd
Kong Frederik den IX.s mindetegn
Fr.IX.Mt.
30. juni 1972
Tildelt hofembedsmænd og officerer m.fl., som har stået i personligt tjenesteforhold til Kong Frederik den IX.
Frederik IX´s mindetegn 1972 Danmark.gif

Denmark Medal RHkors.png
Kong Frederik den IX.s mindemedalje
Fr.IX.Mm.
30. juni 1972
Tildelt personel af hæren, søværnet, flyvevåbnet, hjemmeværnet, politiet og DSB, som har ydet særlig bistand ved Kong Frederik den IX.s bisættelse, og til personer i øvrigt som har stået i personligt tjenesteforhold til eller har ydet særlig bistand under Kongens sygdom og bisættelse.
Denmark Medal RHkors.png
Mindemedaille i anledning af hundredårsdagen for Kong Christian den X’s fødsel
Mm.26.sept.
1870-1970
9. september 1970
Tildelt personer, der står i slægtskabsforhold til Kong Christian den X.
Denmark Medal RHkors.png
Dronning Ingrids Mindemedalje
Dr.I.Mm.
28. march 2001
Tildelt Dronning Ingrids nærmeste familie og andre nærtstående personer, som har stået i personligt tjenesteforhold til Dronningen og personer der har ydet bistand i forbindelse med begravelsen.
Medaille ter Herinnering aan Koningin Ingrid van Denemarken 2001.gif
Denmark Medal RHkors.png
Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark
Dr.I.Em.
15. maj 1985
Tildelt personer, der på jubilæumsdagen var ansat ved Hendes Majestæt Dronning Ingrids Hof.
Denmark Medal RHkors.png
Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 50-års Fødselsdag
EM.16.apr.1990
6. april 1990
Tildelt personer uden for hoffet, som havde ydet dronningen særlig bistand.
uden bånd
Kong Christian den X’s Mindetegn
Chr.X.M.T.
26. september 1947
Tildelt officerer og hofembedsmænd, som har stået i personligt tjenesteforhold til Christian 10.
Ereteken ter herinnering aan Christiaan X van Denemarken 1947.gif
Denmark Medal RHkors.png
Kong Christian den X’s Mindemedaille
Chr.X.M.M.
26. september 1947
Tildelt personer af Livsgarden, Hæren, Søværnet, Politiet og Modstandsbevægelsen, der forrettede vagttjeneste på Amalienborg eller foran Christian 8's Palæ ved kongens død, også 3 gamle gardere af årgang 1891, 1923 og 1941, der var indtrådt i æreskompagniere ved kongens bisættelse – 122 medaljer i alt.
Denmark Medal RHkors.png
Mindemedaillen i Anledning af 100-årsdagen for Kong Frederik den VIII’s Fødsel
M.M.3.juni
1843-1943
29. april 1943
Tidelt 79 personer, der havde stået i personligt tjenesteforhold til Frederik VIII, også 23 danske, norske, svenske o schaumburgs-lippske kongelige og fyrstelige. Overrækt i tilknytning til mindegudstjenesten i Roskilde Domkirke.
Medaille ter Herinnering aan de Honderdste Geboortedag van Koning Frederik VIII in 1943.gif
Denmark Medal RHkors.png
Kong Christian den X’s Erindringsmedaille til Minde om 50-års dagen for Hans Majestæts Afgang fra Officersskolen
Chr.X.Off.E.M.
20. march 1941
Tildelt kongens daværende klassekammerater, der 25 år tidligere havde modtaget Erindringstegnet.
Kong Christian den Tiendes Erindringsmedaille til Minde om 50-års dagen for Hans Majestæts Afgang fra Officersskolen.gif
Denmark Medal RHkors.png
Kong Christian den X’s Militære Erindringsmedaille 1939
Chr.X.E.M.1939.
5. maj 1939
Tildelt kongens rekrutkammerater af årgang 1889 af Livgardens I. kompagni, der deltog festlighederne den 6. maj 1939.
Denmark Medal RHkors.png
Mindemedaillen i Anledning af Hundredeårsdagen for Kong Christian den IX’s Fødsel
M.M.8.April
1818/1918
11. march 1918
Tildelt personer, der havde stået i slægtskabs- eller personligt tjenesteforhold til Christian 9, f.eks. til 43 danske, norske, svenske, britiske, græske, cumberlandske og mecklenburg-schwerinske kongelige, 172 tjenstgørende eller pensionerede hofembedsmænd og hoffunktionærer.
Mindemedaillen i Anledning af Hundredeårsdagen for Kong Christian den Niendes Fødsel rood lint.gif
Denmark Medal RHkors.png
Christian den IX’s Erindringsmedaille fra Rytteriets Sekondløjtnant-, Sergent-, og Korporalskole 1891-92
(Randersmedaillen)
4. november 1916
Tildelt gamle elever i forbindelse med jubilæumsfestlighederne på rytteriets skole i Randers
Order of the Elephant Ribbon bar.svg
Kong Christian den X’s Erindringstegn fra Officersskolen
Chr.X.Off.E.T.
20. march 1916
Tildelt tidligere klassekammerater i anledning af kongens 25-års jubilæet på Hærens Officerskolen på Frederiksberg Slot. 21 officerer modtog medaljen ved privat middag.
Denmark Medal RHkors.png
Hestgardens Erindringsmedaille
31. maj 1916
Tildelt Hestgardere i anledning af kongens 50-Årsdagen for Hestgardens Ophævelse. 51 personer i alt modtog medaljen.
Denmark Medal RHkors.png
Kong Christian den X’s Militære Erindringsmedaille
Chr.X.E.M.1914.
5. maj 1914
Tildelt fremmødte rekrutkammerater af årgang 1889 af Livgardens I. kompagni, der deltog i festlighederne den 6. maj 1939.
uden bånd
Kong Frederik den VIII’s Mindetegn
Fr.VIII.M.T.
29. juli 1912
Tildelt 12 hofembedsmænd og 28 officerer, som havde stået i personlig tjenesteforhold til kongen.
Kong Frederik den Ottendes Mindetegn Danmark 1912.gif

Denmark Medal RHkors.png
Kong Frederik den VIII’s Mindemedalje
Fr.VIII.M.M.
29. juli 1912
Tildelt ikke tjenstgørende personale af Livgarden, der efter derom fremsat anmodning blev indkaldt til tjeneste ved 1' Livgardebataillon den 23. maj 1912 for at indtræde i parade i Roskilde ved kongens bisættelse.
Herinneringsmedaille aan Frederik VIII van Denemarken 1912 voorzijde.gif
uden bånd
Kong Christian den IX’s Mindetegn
C.IX.M.T.
4. januar 1907
Tildelt 10 officerer, der havde været chefer for Adjudantstaben.
Kong Christian den IX’s Mindetegnet.jpg
Sleeswijkmedaille Denemarken 1920 baton.gif
Kong Christian den IX’s Mindemedalje
(Kongevagtmedaljen)
C.IX.M.M.
13. februar 1906
Tildelt 52 Livsgardens tjenestegørende vagthold i Christian 9.s dødstime.
Herinneringsmedaille aan Christiaan IX van Denemarken 1906 voorzijde.gif
Order of the Elephant Ribbon bar.svg
Erindringstegnet i anledning af Kong Christian IX’s og Dronning Louises Guldbryllup
Gb.E.T.
26. may 1892
Tildelt på festdagen de kongelige og fyrstelige gæster, ministre, hoffets embedsmænd, officerer og personale i den kongelige husholdning.
Erindringstegnet i anledning af Kong Christian IX og Dronning Louises Guldbryllup in verguld zilver aan strik.gif

Se ogsåRediger

KilderRediger