Danske stamhuse og fideikommiser

Fra 1500-tallet og frem til Grundloven af 1849 blev der oprettet et antal stamhuse og fideikommiser i Danmark. Sammen med lensgrevskaber og lensbaronier udgjorde disse de danske majorater.

Et stamhus er et gods der udelt skulle arves af ældste søn. Et stamhus var skattefritaget, men til gengæld kunne det ikke sælges. Det første danske stamhus var Hesselagergård, der blev oprettet i 1568. Ved Danske Lov blev det muligt for sædegårdsejere med over 400 tdr. hartkorn at oprette et stamhus.

Fideikommis er en disposition, hvorved en formue – et gods, en kapital eller begge dele – båndlægges til vedvarende underhold for en familie eller som et varig økonomisk grundlag for velgørende stiftelser eller legater. Den begunstigede kan altså kun modtage rente af kapitalen, eller har råderet til at bebo og drive godset, men ikke sælge eller pantsætte det.

Både stamhuse og fideikommiser blev opløst ved lensafløsningen i årene efter 1919.

StamhuseRediger

(Den oprindelige stavning af navnet er bibeholdt her)

Navn Oprettet Ophørt
Stamhuset Ahlefeldt 1766 1927
Stamhuset Aggersborggaard 1767 1779
Stamhuset Ausumgaard 1779 1926
Stamhuset Barnersborg 1767 1921
Stamhuset Basnæs 1921
Stamhuset Benzon 1829 1924
Stamhuset Birkelse 1696 1921
Stamhuset Bidstrup 1763 1930
Stamhuset Broholm 1749 1930
Stamhuset Brolykke
Stamhuset Constantinsborg 1703 1799
Stamhuset Cathrineberg
Stamhuset Dallund 1792 1915
Stamhuset Egholm 1831 1921
Stamhuset Engestofte 1799 1923
Stamhuset Gammel Estrup 1697 1727 / 1921
Stamhuset Egeskov 1811 1925
Stamhuset Erholm 1776 1927
Stamhuset Frisenvold 1731 1798
Stamhuset Førslev 1921
Stamhuset Fusingø 1688 1829
Stamhuset Fjellebro
Stamhuset Gammel Kjøgegaard
Stamhuset Gaunø 1786 1805
Stamhuset Giesegaard 1776 1922
Stamhuset Gjorslev 1763 1791
Stamhuset Gunderslevholm 1921
Stamhuset Hagestedgaard 1753 1921
Stamhuset Hesselagergaard 1548 1571
Stamhuset Hevringholm 1695 1782
Stamhuset Hindsgavl 1815 1921
Stamhuset Hofmansgave 1784 1924
Stamhuset Holbækgaard 1700
Stamhuset Holstenshuus 1723 1779
Stamhuset Hvedholm 1751 1797
Stamhuset Hverringe 1768 1924
Stamhuset Iselingen 1781 1803
Stamhuset Juelsberg 1797 1925
Stamhuset Kjølbygaard 1921
Stamhuset Kolbygaard 1726 1797
Stamhuset Kraagerup 1741 1922
Stamhuset Krenkerup 1736
Stamhuset Krogsgaard 1759 1760
Stamhuset Kraagerup 1741 1807
Stamhuset Kjærbygaard 1705 1750
Stamhuset Lerchenborg 1755 1818
Stamhuset Lerkenfeld 1695 1743
Stamhuset Lundenæs 1710 1771
Stamhuset Lundsgaard 1768 1927
Stamhuset Lønborggaard 1757 1813
Stamhuset Løvenborg 1766 1773
Stamhuset Mattrup 1759 1828
Stamhuset Moltkenborg 1793 1919
Stamhuset Mullerup 1548 1571
Stamhuset Nørholm 1790 1922
Stamhuset Nedergaard 1811 1930
Stamhuset Næsbyholm
Stamhuset Rathlousdal 1749 1921
Stamhuset Raunholt 1743 1924
Stamhuset Restrup 1756 1811
Stamhuset Rosenfeldt 1781 1803
Stamhuset Rosenholm 1744 1921
Stamhuset Rosenkrantz 1804 1923
Stamhuset Rugaard 1782 1787
Stamhuset Rygaard 1675 1694
Stamhuset Rønningesøgaard 1825
Stamhuset Sandholt 1726 1923
Stamhuset Selsø 1557 1921
Det Skeel'ske Majorat 1797 1803
Stamhuset Stensballegaard 1748 1920
Stamhuset Sæbygaard 1797 1921
Stamhuset Søbysøgaard 1745 1853
Stamhuset Skærsø 1722 1806
Stamhuset Stenalt 1787 1805
Stamhuset Thorseng 1711 1923
Stamhuset Tirsbæk 1782 1792
Stamhuset Tjele 1759 1930
Stamhuset Todbøl 1782 1799
Stamhuset Ulstrup 1794 1798
Stamhuset Vedbygaard
Stamhuset Vennerslund 1845 1930
Stamhuset Vestervig Kloster 1731 1798
Stamhuset Østrupgaard 1828 1921
Stamhuset Aastrup 1921

FideikommiserRediger

Navn Oprettet Ophørt
Det Arenstorffske Fideikommis 1920
Det Barnerske Fideikommis 1810 1921
Det Bartholin-Eichelske Fideikommis 1921
Det Berregaardske Fideikommis 1921
Det Blixen-Fineckeske Fideikommis 1920
Det Brinck-Seidelinske Fideikommis 1921
Det Charisiske Fideikommis 1920
Det Classenske Fideikommis 1792 1919
Fideikommisgodset Clausholm 1925
Fideikommisgodset Frederiksdal 1930
Fideikommisgodset Farenstedgaard 1920
Det Større Gersdorffske Fideikommis 1920
Det Mindre Gersdorffske Fideikommis 1920
Det Grønske Fideikommis
Fideikommisgodset Harrested 1921
Fideikommisgodset Herschendsgave 1922
Det Huitfeldtske Fideikommis
Det Iselingenske Fideikommis 1920
Det Knuthske Lilliendal Fideikommis 1922
Det Knuthske Conradsborg Fideikommis 1921
Lerchenfeldt Fideikommis 1925
Fideikommisgodset Lilliendal 1922
Det Lindencroneske Fideikommis 1922
Lønborggaardske Fideikommis 1920
Det von der Maaseske Fideikommis 1922
Det Moldrupske Fideikommis 1921
Det Moltkenborgske Fideikommis 1920
Fideikommisgodset Overgaard
Det Plessenske Førslev Fideikommis 1921
Det Plessenske Gunderslevholm Fideikommis 1921
Det Større Rosenkrantzske Fideikommis 1923
Det Mindre Rosenkrantzske Fideikommis 1923
Det Ryssensteen Fideikommis 1920
Det Restrupske Fideikommis 1920
Fideikommisgodset Ringsted Kloster 1927
Det Rosenfeldtske Fideikommis 1921
Det Rosenkrantzske Fideikommis 1921
Det Rønningesøgaardske Fideikommis 1922
Fideikommisgodset Saltø 1921
Det Scavenius'ske Familie-Fideikommis 1809
Det Skeelske Fideikommis 1921
Det Grevelige Schimmelmannske Fideikommis 1782
Familiegodset Skjoldenæsholm 1919
Det Sommerske Fideikommis 1920
Det Svanenskioldske Fideikommis 1921
Familiegodset Svenstrup 1922
Det von Thienenske Fideikommis
Det Thygesonske Fideikommis 1921
Ny Tirsbækske Fideikommis 1920
Det Villestrup Fideikommis 1921
Det Winterfeldtske Fideikommis 1921

Se ogsåRediger