Den Europæiske Fælles Akt

Den Europæiske Fælles Akt er en af EF's traktater. Den blev undertegnet i Luxembourg 17. februar 1986 og i Haag 28. februar 1986. Danmark godkendte den ved en vejledende folkeafstemning 27. februar 1986, hvor traktaten blev omtalt som EF-pakken. Den Europæiske Fælles Akt trådte i kraft 1. juli 1987.

Hovedformålet med traktaten, der var den første større revision af Rom-traktaten, var at etablere det indre marked og det europæiske politiske samarbejde. Etableringen af det indre marked blev iværksat for at gøre den europæiske industri mere konkurrencedygtig og medførte, at mere end 300 såkaldte tekniske handelshindringer blev afskaffet inden 1. januar 1993. Samtidig styrkede traktaten det hidtidige uformelle udenrigspolitiske samarbejde ved at formulere en fælles europæisk udenrigspolitik. Dog forblev det udenrigspolitiske samarbejde mellemstatsligt.

Som følge af Den Europæiske Fælles Akt blev der indført en ny procedure for samarbejdet, som gav Europa-Parlamentet større indflydelse på dele af EF's lovgivning, bl.a. ved at parlamentet fremøver skulle høres to gange i spørgsmål vedrørende det indre marked. Samtidig fik Ministerrådet mulighed for at vedtage lovgivning med kvalificeret flertal frem for enstemmighed.

Tidslinje

redigér
Underskrevet
Ikrafttrædelse
Dokument
1948
1948
Bruxelles-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Ændrede Bruxellestraktat
1957
1958
Rom-traktaterne
1965
1967
Fusionstraktaten
1975
-
Rådsmødekonklusioner
1985
1985
Schengen-traktaten
1986
1987
EF-pakken
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lissabon-traktaten
 
                         
Den Europæiske Unions tre søjler:  
Europæiske Fællesskaber:  
Det Europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM)   
Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) Traktaten ophørte i 2002 Den Europæiske Union (EU)
    Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF)
        Schengen-samarbejdet   Det Europæiske Fællesskab (EF)
    TREVI Retlige og indre anliggender (RIA)  
  Politi- og strafferetligt samarbejde (PSS)
          Europæiske Politiske Samarbejde (EPS) Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)
Vestunionen (WU) Den Vesteuropæiske Union (WEU)    
Traktaten ophørte i 2011